• ARKIPÄIVÄN IHMEITÄ

    Uusi, tehokas pyöräilyreitti Bergenissä syntyi tiimimme ja kaupunkisuunnittelijoiden läheisessä yhteistyössä. Heidän edistyksellinen näkemyksensä synnytti pyöräilijöille nopean kaistan suoraan tulevaisuuteen

    LUE LISÄÄ
  • Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat osa päivittäistä työtämme

    Lue lisää

Urban Insight - Näkemyksiä kaupunkikehitykseen

Miten erilaiset kaupunkirakenteet vastaavat ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, ja miten tämä vaikuttaa tapaamme suunnitella ja toteuttaa kestäviä ja houkuttelevia urbaaneja alueita? Swecon Urban Insight  keskittyy kaupunkikehityksen eri osa-alueisiin kansalaisten näkökulmasta.

Vuoden 2019 teema Urban Energy  käsittelee kestävän kaupunkikehityksen eri puolia energiankäytöstä ja energiatehokkuudesta.

Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen nopealla aikataululla edellyttää sekä tapojen muutosta että teknisiä toimenpiteitä. Jos eurooppalaiset kotitaloudet laskisivat lämpötilaa yhdellä asteella, säästetyllä energialla pystyttäisiin kattamaan Amsderdamin kokoisen kaupungin 29 vuoden energiatarve. Mutta millaiset yksilötason toimet ovat tehokkaimpia energian säästämiseksi? Tutustu raporttiimme Energy Transition: How can you contribute?

Tutustu kaikkiin Urban Insight -raportteihin
/siteassets/start-page_fi/ui6_2019_energy_transition_570x380_logo.jpg