0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

BioEnergon Porin biokonversiolaitokselle myönnettiin ympäristölupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan BioEnergo Oy:n Porin Kaanaankorven teollisuusalueelle suunnitteilla olevalle biokonversiolaitoksen toiminnalle. Lupa koskee bioetanolin, nesteytetyn biokaasun ja raakaligniinin valmistusta puubiomassasta.

Laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 63 000 kuutiometriä bioetanolia, noin 22 000 tonnia nesteytettyä biokaasua ja noin 70 000 tonnia raakaligniiniä vuodessa.

”Myönteinen lupapäätös on hieno uutinen sekä hankkeen eteenpäin viemisen että Porin talousalueen kannalta”, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini.

”Olemme onnistuneet pitämään hankkeen lähes suunnitellussa aikataulussa poikkeuksellisista ajoista huolimatta, mistä kiitos myös erittäin hyvälle yhteistyölle paikallisten kumppaniemme kanssa”, Saini kertoo ja kuvaa ympäristölupaa myös tärkeäksi signaaliksi kaikille hankkeen sidosryhmille.

”Luvasta saamme lisää potkua laitoksen toteuttamiselle”, iloitsee BioEnergon rahoitusjohtaja Kim Isosomppi. ”Lisäksi se ohjeistaa hyvin suunnittelua ja rakentamista 166 sivun yksityiskohtaisuudellaan. Ympäristöhallinto on tehnyt tarkkaa ja hyvää työtä lupa-asiaa käsitelleessään.”

”Nyt saatu päätös kruunaa pitkän ja huolellisen valmistelutyön ja antaa selkeän signaalin hankkeen edistämiselle”, kertoo hankkeen vetäjänä ollut Bioeconomy Lead Eeva Punta Swecolta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehtiin Swecon toimesta vuosina 2019–2020, jonka jälkeen ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintovirastolle tammikuussa 2021.

Saini kuvaa laitosta ”energiahybridiksi”, koska se vähentää liikenteen päästöjä kolmella tavalla, bioetanolilla, ligniinillä ja biokaasulla.

”Laitoksen toiminnasta ei aiheudu mainittavia vaikutuksia ympäristön asutukselle tai virkistyskäytölle. Laitoksen toimintaan liittyvät riskitilanteet ja niihin liittyvät vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laitoksen toimintaa tarkkaillaan ja ohjataan prosessiyksiköittäin ja kokonaisuutena automaattisten seurantajärjestelmien avulla. Seurannan avulla varmistamme, että laitos varmasti toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti”, Saini sanoo.

 

Lisätietoja: 

Eeva Punta, Bioeconomy Lead, Sweco, 0400 298 465, eeva.punta@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

Timo Saini, hallituksen puheenjohtaja, BioEnergo, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi

 


BioEnergo vähentää liikenteen päästöjä. BioEnergo on rakentamassa Poriin, Kaanaan Teollisuusalueelle, kehittyneiden biopolttoaineiden jalostamon, jonka tuotteet auttavat asiakkaita täyttämään lakisääteisen edistyneiden biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ja auttavat yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Raaka-aineena BioEnergo käyttää sahateollisuuden sivuvirtoja – purua ja lastuja – josta jalostamo tuottaisi vuositasolla liikennekäyttöön arviolta 60 miljoonaa litraa kehittynyttä bioetanolia (henkilöautoihin) ja 130 000 MWh kehittynyttä nesteytettyä biokaasua (raskaaseen liikenteeseen). Sen lisäksi jalostamo tuottaisi 73 000 tonnia ligniiniä (pienemmän hiilijalanjäljen asfalttia, kattohuopaa ja betonia) ja 44 000 tonnia CO2:ta (teollisuuden ja kiertotalouden tarpeisiin). Täydellä kapasiteetilla BioEnergo työllistää suorasti ja epäsuorasti arviolta 250 työntekijää.

Copy link
Powered by Social Snap