0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ensimmäinen Urban Insight -raportti on julkaistu

Miten erilaiset kaupunkirakenteet vastaavat ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, ja miten tämä vaikuttaa tapaamme suunnitella ja toteuttaa kestäviä ja houkuttelevia urbaaneja alueita nyt ja tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen vastaa Swecon Urban Insight, joka keskittyy kaupunkikehityksen eri osa-alueisiin kansalaisten näkökulmasta. Sen perustan luovat Swecon asiantuntijoiden laatimat asiantuntijaraportit vuosittain vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2018 teemana on Urban Move, joka käsittelee liikkuvuutta ja liikenteen kestävää kehitystä Euroopassa. 

”Sweco haluaa johtavana rakennetun ympäristön asiantuntijana osallistua aktiivisesti tulevaisuuden kaupunkien suunnitteluun ja kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. Haluamme selvittää, miten erilaiset kaupunkirakenteet Euroopassa vastaavat kaupunkilaisten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, ja miten tämä pohjimmiltaan ohjaa urbaanien alueiden suunnittelua. Houkuttelevien ja toimivien kaupunkien luominen edellyttää, että ymmärrämme ihmisten tarpeita ja kulloinkin toimivia ratkaisuja niin paikallisesti kuin globaalista näkökulmasta katsottuna – sekä tietenkin asiantuntemusta ja innovatiivista otetta. Urban Insight -selvitystyön tulokset tarjoavat ainutlaatuisia asiantuntijanäkemyksiä urbaanien alueiden kehittämiseksi”, kertoo Tomas Carlsson, Swecon konsernijohtaja.

Urban Insight on jatkuvasti täydentyvä ja uusinta tietoa kokoava hanke, jossa paneudutaan vuosittain eri kaupunkikehityksen teemoihin. Vuonna 2018 teemana on Urban Move, joka käsittelee liikkuvuutta ja liikenteen kestävää kehitystä Euroopassa.

Urban Insight pohjautuu Swecon asiantuntijoiden laatimiin asiantuntijaraportteihin sekä projektiesimerkkeihin eri puolilta Eurooppaa. Swecon asiantuntijat kertovat raporteissa näkemyksiään kaupunkisuunnittelusta kulloinkin käsiteltävän teeman kautta.

Ensimmäinen raportti Redefining Bridges and Tunnels for the Next Generation of Our Cities aloittaa Urban Insight -julkaisujen sarjan. Swecon asiantuntijat esittävät, ettei tunneleita ja siltoja tulisi enää tarkastella yksinomaan liikennettä palvelevina rakenteina. Niiden sijainti ja niiden ympärille muodostuvat tilat voivat myös tuottaa lisäarvoa kaupungeille ja kaupunkien asukkaille: ne voivat parantaa ihmisten elämänlaatua sekä toimia kaupunkeja elävöittävinä ja kaunistavina elementteinä. Raportin laatijat mainitsevat lisäksi esimerkkejä silloista ja tunneleista, joiden tuottaman lisäarvon avulla erikokoisissa kaupungeissa on pystytty ratkaisemaan haasteita ja joita on alettu hyödyntää joustavina ja monikäyttöisinä rakenteina.

Raportti on saatavissa osoitteesta http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/Redefining-Bridges-and-Tunnels/.

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta löytyy osoitteesta http://www.swecourbaninsight.com/

 

Tiedustelut:

Heini Jokinen, lehdistökontakti, +358 40 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi

Saara Suurla, projektipäällikkö, Sweco Finland, +358 40 741 7677, saara.suurla@sweco.fi