0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Fortum valitsi Swecon Suomen suurimman ilma-vesilämpöpumppulaitoksen toteutussuunnittelijaksi

Julkaistu: 4.2.2022

Energiayhtiö Fortumin lämpölaitoksen tontille Espoon Vermoon nousee uusi teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppulaitos. Valmistuessaan vuonna 2023 laitos tarjoaa päästötöntä kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille sekä viilennystä lähialueelle.

Teholtaan 11 megawatin laitos tuottaa lämpöä suoraan ulkoilmasta sekä kiinteistöjen hukkalämmöstä. Lämpöenergia otetaan ilmasta talteen välittäjäaineen avulla ja siirretään vesikierrolla asiakkaille. Vermon ilma-vesilämpöpumppulaitos vähentää CO2-päästöjä tuhansien suomalaisten hiilijalanjäljen verran. Laitoksen käyttämä sähkö on hiilidioksidivapaata ja alkuperävarmennettua.

Vermon ilma-vesilämpöpumppulaitos on tärkeä askel siirtymässä kivihiilen ja kaasun käytöstä kohti puhtaita ja hajautettuja energiantuotantomuotoja. Hanke on osa tällä vuosikymmenellä kokonaan hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa toteuttavaa Espoo Clean Heat -ohjelmaa, joka on alueen kaupunkien suurin yksittäinen ilmastoteko.

Fortum on aiemmin pilotoinut menestyksellisesti kaukolämpöverkkoon kytkettyjä ilma-vesilämpöpumppuja pienemmässä mittakaavassa. Saatujen tulosten perusteella Fortum aikoo rakentaa lisää laitoksia, ja niiden toteutuessa suunnitellusti on mahdollista toteuttaa tätäkin suurempia lämpöpumppulaitoksia osaksi Espoon kaukolämpöjärjestelmää. Fortumin kaukolämpöverkkoon kytketty ilma-vesilämpöpumppulaitoskokonaisuus on jo nyt Suomen suurin.

Sweco on aiemmin vastannut myös projektin perussuunnittelusta sekä rakentamisen luvituksesta.

”Olen iloinen hyvän yhteistyömme jatkumisesta Fortumin kanssa ja yhteisestä työpanoksestamme turvata uusiutuvan energiantuotannon edellytyksiä tuleville sukupolville. Iso osa ilmastotyötä on tietoisuuden lisääminen kotitalouksissa ja laitoksen hyödyntämä teknologia on jo suomalaisille entuudestaan tuttua ja helposti hahmotettavaa”, sanoo teollisuuden toimialajohtaja Erik Skogström Swecolta.

”Uusien teknologioiden kehitys vaativassa toimintaympäristössä ja kunnianhimoisessa aikataulussa edellyttää tiivistä yhteistyötä asiantuntevien kumppaneiden kanssa. Vermossa tehtävä uraauurtava kehitystyö mahdollistaa jatkossakin huolettoman ja kilpailukykyisen lämmön ja kylmän toimituksen asiakkaillemme. Se on tärkeä osa jatkuvasti päivittyvää lämmitysjärjestelmäämme ja pysyvästi puhdasta energiantuotantoa”, korostaa New Solutions -yksikön johtaja Thomas Ekholm Fortumilta.

Laitos sai vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriön investointituen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa vapaaehtoista kivihiilestä luopumista priorisoimalla muihin kuin polttoon perustuvia menetelmiä.

 

Lisätietoja:

Erik Skogström, teollisuuden toimialajohtaja, Sweco, 0400 828 912, erik.skogstrom@sweco.fi 
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

Thomas Ekholm, New Solutions -yksikön johtaja, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, 040 828 0777, thomas.ekholm@fortum.com