0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Helen valitsi Swecon EPCM-kumppaniksi Helsingin ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen toteutukseen 

Julkaistu 3.7.2024

Energiayhtiö Helen on tehnyt investointipäätöksen vetylaitoksen toteuttamisesta Vuosaareen. Hanke on Helenin ensimmäinen vetyhanke ja samalla ensimmäinen Helsinkiin rakennettava vedyn tuotantolaitos. Sweco vastaa tuotantolaitoksen toteutusvaiheista kokonaisvaltaisesti EPCM-kumppanina.  

3H2 Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen teho tulee olemaan noin kolme megawattia ja tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2026. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on raskas liikenne. Vedyntuotannon hukkalämpö hyödynnetään Helenin kaukolämpöverkossa, mikä kasvattaa laitoksen energiatehokkuutta. EPCM-kumppanina Sweco vastaa hankkeen alueinfraan liittyvästä suunnittelusta sisältäen muun muassa arkkitehtuuri-, rakennetekniikka- ja laitossuunnittelun sekä projektinjohto-, hankinta- ja työmaanjohtopalvelut. Vedyntuotantoon tarkoitetun elektrolyyserin ja siihen liittyvät laitteet suunnittelee, toimittaa ja asentaa eri kumppani. Sweco on toiminut Helenin EPCM-kumppanina myös Eiranrannan ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoshankkeissa.  

“3H2-hanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja siinä yhdistyy neljä eri sektoria: sähkö, liikenne, lämmitys ja vety sekä joustavuus niiden välillä. Helenille vety on oleellinen osa uutta strategiaamme ja olemme sitoutuneet panostamaan vetyliiketoiminnan kehittämiseen. On hienoa jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä Swecon kanssa rakentamalla yhdessä Helsingin ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos”, sanoo Helenin uusista liiketoiminnoista ja vedystä vastaava johtaja Sari Mannonen. 

Olemme erittäin iloisia, että aiempien yhteisten EPCM-hankkeiden myötä osaamiseemme luotetaan myös vetyasioissa ja pääsemme jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä Helenin kanssa. Yhteiset, hiotut toimintatapamme ja Swecon kokemus aiemmista vetyhankkeista edistävät myös 3H2-hankkeen toteutusta. On hienoa jatkaa yhdessä kohti Helenin hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista“, Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen iloitsee. 

Lisätietoja:
Tuomas Salminen, toimialajohtaja, Sweco, puh. 0400 819 547, tuomas.salminen@sweco.fi
Tiina Varhee, lehdistökontakti, Sweco, puh. 040 723 1231, ext.tiina.varhee@sweco.fi

KUVA: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.