0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Hycamite valitsi Swecon vetyä tuottavan pilottilaitoksensa suunnittelijaksi

Hycamite TCD Technologies on valinnut Swecon suunnittelemaan teollisen vedyntuotannon pilottilaitoksensa. Laitos rakennetaan Kokkola Industrial Parkiin (KIP), joka on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. Pilottilaitoksessa Hycamite todentaa tehdastuotannossa uutta metaanin pilkkomiseen perustuvaa hiilineutraalia vedynvalmistusteknologiaansa.

Hycamite valmistaa vetyä ja puhdasta teollisuuskäyttöön sopivaa hiiltä pilkkomalla metaanipitoista maa- ja biokaasua. Valmistusprosessissa tai siitä syntyneen vedyn poltossa sähköksi ja lämmöksi ei synny kasvihuonepäästöjä: ainoa lopputuote on vesi. Prosessi on päästötön, sillä hiili erkanee kaasusta kiinteänä tuotteena.

Sweco on jo aiemmin suunnitellut Hycamitelle pienen testilaitoksen vedyntuotantoa varten. Uuden pilottilaitoksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Sweco vastaa laitoksen suunnittelutyöstä laitoksen käyttöönottoon saakka. Pilottilaitos on kokonsa takia ainutlaatuinen suunnittelukohde. Suunnittelutyössä kiinnitetään huomiota tarkkaan mallinnukseen sekä laitteiston myöhempään laajennettavuuteen tuotannon kasvaessa.

”Vetytalous on tulevaisuuden energiantuotannon kulmakiviä – se ei lopu kesken ja tarjoaa koko yhteiskunnalle mahdollisuuden siirtyä puhtaan energian käyttöön. Olemme tehneet Hycamiten kanssa hienoa ja tiivistä yhteistyötä, tarjoten juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn asiantuntijatiimin paikallisella läsnäololla Kokkolassa. Haluamme olla asiakkaidemme lähellä ja jakaa saman projektiarjen yhteisine oivalluksineen“, sanoo teollisuustoimialan osastopäällikkö Sini Larsen Swecolta.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Swecon monipuoliseen osaamiseen ja ammattitaitoon, ja siksi Sweco oli luonteva valinta myös pilottilaitoksen suunnittelijaksi”, kertoo Hycamiten perustaja ja toimitusjohtaja Laura Rahikka.

Hycamiten tavoitteena on käynnistää laajamittainen vedyntuotanto uuden teknologiansa avulla seuraavan parin vuoden aikana. Hycamiten tuottamaa vetyä voidaan käyttää muun muassa päästöttömään energian tuotantoon sekä erilaisiin teollisuusprosesseihin. Tuotanto antaa yrityksille mahdollisuuden siirtyä käyttämään vetyä jo lähivuosina, vaikka tuulivoimalla tuotettua vetyä ei riitä markkinoilla tarpeeksi vastaamaan kasvavaan kysyntään vielä pitkään aikaan.

Kasvihuoneilmiön hillintä lisää nyt nopeasti vedyn kysyntää. Vedyn poltosta ei synny kasvihuonekaasupäästöjä vaan ainoastaan puhdasta vesihöyryä. Vetyä voidaan käyttää niin energianlähteenä tasapainottamaan tuulivoimalla tuotettavan sähkön määrän vaihteluita kuin myös esimerkiksi kemianteollisuuden raaka-aineena. Siitä voidaan myös valmistaa synteettisiä polttoaineita, joilla voidaan korvata esimerkiksi öljystä tehty lentopetroli, diesel ja bensiini.

 

Lisätietoja:

Laura Rahikka, toimitusjohtaja, Hycamite TCD Technologies Oy, puh. 040 723 6101, laura.rahikka@hycamite.com
Sini Larsen, teollisuustoimialan osastopäällikkö, Sweco, puh. 040 830 0778, sini.larsen@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, puh. 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuvia median käyttöön

Linkki. Sweco on suunnitellut Hycamiten tällä hetkellä käytettävän pienen testilaitoksen vedyntuotantoa varten Kokkola Industrial Park KIP:ssä. Kuva: Hycamite

Linkki. Kehittämällään teknologialla Hycamite pilkkoo maa- tai biokaasun metaanin vedyksi ja puhtaaksi hiileksi. Sweco on suunnitellut Hycamiten tällä hetkellä käytettävän pienen testilaitoksen vedyntuotantoa varten Kokkola Industrial Park KIP:ssä. Kuva: Hycamite

Linkki. Sweco suunnittelee Hycamitelle vedyntuotantoa varten teollisen pilottilaitoksen, joka rakennetaan Kokkola Industrial Park KIPiin. Kuva: Kokkola Industrial Park KIP