0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kainuun uusi sairaala on edennyt rakennusvaiheeseen

Kainuun uuden sairaalan rakentamista koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tänään Kajaanissa. Rakentamisvaihe on osa yhteisvastuullista allianssiurakkaa, jonka osapuolina ovat Kainuun soten lisäksi Sweco, Skanska ja Caverion.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä ja urakan kokonaiskustannukset ovat 153 M€. Swecon suunnittelun osuus on tästä 11,5 M€, pääurakoitsijana toimivan Skanskan osuus 69 M€ ja talotekniikkaurakoitsija Caverionin osuus 45 M€.
Rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2017, ja työt saadaan päätökseen vuoden 2021 syksyllä.

Älykäs toiminnallinen sairaala syntyy yhteistyöllä

Toiminnallinen ja tehokas sairaala ei ole itsestäänselvyys, vaan syntyy yhteistyönä.  Kainuussa on otettu eri käyttäjäryhmät mukaan suunnitteluun jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin ja virtuaalitilan avulla on pystytty tehostamaan toimintoja sekä vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin.

Rakentamisvaiheessa Swecon suunnittelu jatkuu jo tehtyjen suunnitelmien jalostamisella kohti lopullisia tuotantosuunnitelmia. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien allianssiosapuolten kesken – niin tilaajan kuin urakoitsijoidenkin kanssa.

Suunnittelussa korostuvat henkilö- ja tavaravirtojen sujuvuus, tehokkaat toimintaprosessit sekä kuntouttava näkökulma. Myös turvallisuus on keskeisessä roolissa. Rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla tuetaan eri yksiköiden välistä tilojen yhteiskäyttöä ja varautumista tulevaisuuden muutostarpeisiin. Rakennuksessa käytetään älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus- ja viestintätekniikkaa, varastoautomatiikkaa sekä paikannusta.

Kainuuseen syntyy entistä tehokkaampi sairaala

Kainuun keskussairaala vastaa valtakunnallisen sote-uudistuksen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta. Osana sairaalaa toimivat jatkossa myös Kajaanin terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kehitysvammaisten poliklinikka ja akuuttiosasto.

”Uusi sairaala on erittäin tärkeä Kainuun terveydenhuollon ja koko maakunnan tulevaisuudelle. Tilojen rakentamisen lisäksi on panostettava palveluiden sisältöön ja henkilöstöön; nämä kolme ovat kivijalkamme”, korostaa Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Allianssimalli kannustaa yhteistyöhön

Toteutusmalliksi valitun allianssiurakan keskeisenä periaatteena on vastata yhdessä projektin onnistumisesta. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut tehdään yksimielisesti hankkeen parasta ajatellen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden ohjaamina. Allianssin kannustinjärjestelmän mukaisesti erinomaisista tuloksista palkitaan bonuksilla, mutta myös toteutumattomien tavoitteiden sanktiot jaetaan yhteisesti.

”Sairaala on rakennuskohteena erittäin vaativa, ja me urakoitsijoina ja suunnittelijoina vastaamme siitä, että tilaaja saa arvoa rahalle. Rakennusala on muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi ja haluamme olla tässä kärkijoukossa”, toteavat Kainua-allianssin yritysten johtajat Tuomas Särkilahti Skanskasta, Ville Tamminen Caverionista ja Markku Varis Swecosta.

Lisätietoja:
Sweco viestintä: Carita Kottila, puh. 040 148 3699, carita.kottila@sweco.fi
Skanska viestintä: Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski@skanska.fi
Caverion viestintä: Kirsi Hemmilä, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta:
Kuvia Kajaanin 30.1.2017 allekirjoitustilaisuudesta voi ladata osoitteesta www.kainua-allianssi.fi/media