0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssit siirtyvät toteutusvaiheeseen

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja kaupunkiympäristön toimiala ovat hyväksyneet Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssien, Sörkan sporan ja Karaatin, tavoitekustannukset ja ne siirtyvät toteutusvaiheeseen 19.11.2021 alkaen. Kalasatamasta Pasilaan on ensimmäinen infrahanke Suomessa, joka toteutetaan kahden allianssin yhteistyönä.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke koostuu raitiolinjan 13 rakentamisesta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan. Tavoitteena on aloittaa kaupallinen liikenne vuonna 2024, jolloin Kalasatamasta pääsisi Pasilaan vartissa.

Sweco on mukana Sörkän spora -allianssissa yhdessä WSP:n ja Destian kanssa. Sörkan spora -allianssin toteutusvastuulla on raitiotieosuus Nihdistä Kalasataman keskuksen kautta Hermannin rantatietä pitkin Haukilahdenkadulle asti. Reitin varrella uudistetaan samalla katuja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, viherympäristöä ja kunnallistekniikkaa. Nihdin esirakentaminen käynnistyi jo heinäkuussa, varsinaisten rakennustöiden alkaessa tammikuussa 2022 Hermannin rantatieltä.

Uusi raitiotie yhdistää Kalasataman keskuksen ja Pasilan joukkoliikenteen solmukohdat toisiinsa. Raitiotien varrella katuympäristön viihtyisyys, houkuttelevuus ja turvallisuus paranevat. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat myös merkittävästi. Lisäksi rakennettava raitiotie yhdistyy Nihdissä Kruunusillat-raitiotiehen, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2027.

Toteutuksessa ja ylläpidossa panostetaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Hankkeessa kierrätetään maamassoja sekä käytetään kierrätyskiviä ja -kalusteita. Vähähiilistä betonia käytetään paalulaatoissa, joita rakennetaan heikkojen pohjaolosuhteiden vuoksi merkittävä määrä. Vastuullisuustyö todennetaan CEEQUAL-sertifioinnilla.

Sweco on mukana kaikkien tekniikka-alojen suunnittelussa: maa- ja pohjarakentaminen, kunnallistekniikka ja verkostot, katu ja katuympäristö, sillat ja taitorakenteet, raitiotien päällysrakenne, työnaikaiset liikennejärjestelyt ja radan tekniset järjestelmät.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke työllistää yhteensä noin 60 swecolaista.

Sweco on Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen lisäksi mukana monissa meneillään olevissa raitiotiehankkeissa: Vantaan ratikassa, Kruunusilloissa, Raide-Jokerissa sekä Tampereen Ratikassa.

 

Lisätietoja:

Juho Siipo, infratoimialan johtaja, Sweco, 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi