0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon Urban Insight -selvityksessä tarkasteltiin aurinkoenergiakapasiteettia yhdeksässä Euroopan maassa sekä analysoitiin aurinkoenergian potentiaalia vahvistaa energiaresilienssiä.

Kotitaloudet voisivat tukea sähköjärjestelmien resilienssiä ja huoltovarmuutta aurinkoenergian avulla: Pohjoismaissa aurinkoenergiakapasiteettia selvästi vähemmän kuin Keski-Euroopassa

Julkaistu: 20.6.2023

Pohjoismaissa on toistaiseksi vain vähän aurinkoenergiakapasiteettia verrattuna esimerkiksi Alankomaihin ja Saksaan. Kehitys seuraavien vuosien aikana on myönteinen: arvioiden mukaan Suomen aurinkoenergiakapasiteetti kasvaa noin 7 GW:iin tämän vuosikymmenen aikana. Aurinkoenergian avulla voitaisiin lisätä sähköjärjestelmän resilienssiä ja sähkön saatavuutta sähkökatkojen aikana tietyissä kriisitilanteissa, jos järjestelmiin liitettäisiin varainverttereitä ja akkuja.

Swecon tänään julkaisema selvitys aurinkoenergiakapasiteetista Euroopassa osoittaa, että  aurinkoenergiasta olisi apua huoltovarmuudessa ja sähkökatkojen vaikutusten lieventämisessä; aurinkoenergiajärjestelmät voivat mahdollistaa sähkön saannin ja välttämättömien perustarpeiden ylläpitämisen tietyissä katkostilanteissa.

Tutustu Swecon Urban Insight -selvitykseen: Aurinkoenergiasta resilienssiä – Varavirtaa aurinkopaneeleista sähkökatkojen aikana

Sähkökatkojen aikana pienitehoiset varavirtalähteet voivat ylläpitää taloyhtiöiden ja kotitalouksien elintärkeitä toimintoja, kuten kansalaisten ja viranomaisten välisiä tietoliikenneyhteyksiä tai peruslaitteiden lataamismahdollisuutta. Yksi kiinnostava ratkaisu on asuinkiinteistöjen ja kotitalouksien aurinkopaneelien tuottama varavoima yhdessä varainvertterien kanssa päiväsaikaan tai hybridi-invertterit täyteen ladattujen vara-akkujen kanssa. Järjestelmiä voisi kehittää myös taloyhtiöihin ja naapurustoihin.

”Sään ääri-ilmiöiden ja ulkoisten uhkien lisääntyessä sähköjärjestelmien on oltava resilienttejä pitkittyneiden sähkökatkojen aiheuttamien riskien vähentämiseksi ja arjen helpottamiseksi. Niin kansalaisten kuin viranomaistenkin on mietittävä strategioita sähkön saatavuuden turvaamiseksi sekä viestintää että yhteiskunnan perustarpeita varten. Aurinkoenergiasta voi olla apua silloin, kun kyseessä ei ole talvimyrskyn aiheuttama katko, vaan joku muu ulkoinen tekijä ja katko on pitkittynyt. Keski-Euroopassa esimerkiksi tulvat ovat katkaisseet sähköjä ja verkon korjaaminen on saattanut kestää pidempään”, sanoo Erkki Härö, Swecon energia-asiantuntija.

Koska tavalliset verkkoon kytketyt aurinkovoimalat lakkaavat turvallisuussyistä tuottamasta sähköä sähkökatkojen aikana, invertterit ovat ratkaisevan tärkeitä. Varainvertterit on suunniteltu pienempien kuormien kytkemiseen ilman tarvetta akuille, jolloin ne mahdollistavat välttämättömien laitteiden toiminnan sähkökatkosten aikana. Akkuja tai muita energian varastointimuotoja käyttävät hybridi-invertterit tarjoavat kokonaisvaltaisemman ratkaisun, tosin ne ovat huomattavasti kalliimpia.

Vihreä siirtymä siivittää Suomen aurinkoenergiainvestointeja myös teollisessa mittakaavassa

Selvityksessä on tarkasteltu yhdeksää Euroopan maata, joissa on havaittu aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönoton lisääntyneen käynnissä olevan energiamurroksen, aurinkopaneelien hintojen laskun, tukijärjestelmien ja lisääntyneen sääntelyn siivittämänä. Saksa on kärkimaa asennetun aurinkoenergiakapasiteetin osalta, kun taas Alankomaissa on eniten kapasiteettia asukasta kohti. Suomi jää 0,12 kWp:n kapasiteetillaan kauas asukaskohtaisen kapasiteetin keskiarvosta. Raportissa kuitenkin huomautetaan, että Fingrid arvioi asennetun aurinkoenergian kapasiteetin olevan Suomessa noin 7 GW tämän vuosikymmenen loppuun meneessä, mistä puolet olisi teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita.

Taulukko: Aurinkoenergiakapasiteetti vuonna 2022 selvityksessä tarkastelluissa yhdeksässä Euroopan maassa.

Aurinkoenergiakapasiteetti 2022 Swecon selvityksessä tarkastelluissa yhdeksässä Euroopan maassa.

”Kotitalouksien tuottaman aurinkoenergian osuus on jo nykyisellään meillä suuri – se kattaa noin 75 % kokonaiskapasiteetista. Tämä antaa erinomaiset mahdollisuudet kotitalouksien energiaresilienssin parantamiseen. Tämän lisäksi energiamurroksen ja vihreän siirtymän näkökulmasta teollisen mittakaavan aurinkoenergiaan kannattaa panostaa, sillä esimerkiksi Etelä-Suomessa aurinkosäteilyn kokonaismäärä on samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Energiaomavaraisuuden  ja -resilienssin vahvistamisessa aurinkoenergia on yksi osa kokonaisuutta energian varastointikapasiteetin kasvaessa samanaikaisesti”, lisää Härö.

Selvityksessä tarkastellaan myös teoreettisia mahdollisuuksia vahvistaa kriittisen infrastruktuurin, kuten vesihuollon ja matkapuhelinverkon, kantokykyä integroimalla niihin aurinkoenergiaratkaisuja tai sijoittamalla kriittistä infrastruktuuria aurinkovoimaloiden lähistölle.

Taulukko: Aurinkoenergiakapasiteetin kasvu kotitalouksissa vuosina 2023–2028 selvityksessä tarkastelluissa yhdeksässä Euroopan maassa.

Aurinkoenergiakapasiteetin kasvu 2023-2028 Swecon selvityksen mukaan.

Urban Insight – Kantokykyinen yhteiskunta: lisätietoa resurssien resilienssistä Sweco Groupin verkkosivulla

Tietoa Urban Insight -selvityksestä

Sweco on selvittänyt aurinkoenergian tulevaa kehitystä yhdeksässä Euroopan maassa vuoteen 2028 mennessä sekä analysoinut mahdollista energiaresilienssiä ja tarkastellut varavirtaratkaisujen kustannuksia sekä mahdollisia kuormia sähkökatkosten aikana. Selvityksessä mukana olevat maat: Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Saksa, Alankomaat, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia.