0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Lahden uusi biolaitos rakentuu Swecon johdolla

Lahden vanha voimalaitos korvataan uusinta tekniikkaa edustavalla, biomassaa polttavalla laitoksella. Vanhan voimalaitoksen poistuessa käytöstä ja uuden biolaitoksen käynnistyessä hiilidioksidipäästöt putoavat noin 600 000 tonnilla vuodessa, kun vastaava määrä kivihiiltä jää polttamatta. Lahti Energia on valinnut Swecon Kymijärven voimalaitosalueelle rakennettavan uuden biolaitoksen EPCM-konsultiksi. 

”Olemme ylpeitä, kun saamme olla mukana kehittämässä suomalaista biotaloutta. Hanke on tärkeä Lahden seudulle. Se edistää ympäristöarvoja, pudottaa savukaasujen päästöt murto-osaan nykyisestä ja turvaa Lahden kaupungin kilpailukykyisen kaukolämmöntuotannon jatkossakin. Kyseessä on voimalaitos, jonka polttoaineena käytetään aidosti biomassaa. Sen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään uusinta tekniikkaa”, Ismo Muilu Sweco Industryn energiayksiköstä toteaa.

”Osaava ja kokenut EPCM-konsultti on biolaitoksen rakentamisessa erittäin tärkeässä asemassa. Lahti Energia uskoo, että Swecon ja Lahti Energian yhteistyönä saadaan rakennettua laitos aikataulussa ja budjetissa palvelemaan Lahden kaukolämmön huoltoa vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi laitos parantaa valmistuttuaan merkittävästi Lahden alueen ilman laatua”, kertoo projektipäällikkö Mika Timonen Lahti Energiasta.

Kymijärvi III -projekti käynnistyi kesäkuussa 2016, ja uuden biolaitoksen on tarkoitus tuottaa kaukolämpöä syksyllä 2019. Samalla kivihiiltä polttanut 1970-luvulla rakennettu Kymijärvi I voimalaitos poistuu käytöstä. Uudessa laitoksessa on polttoaineteholtaan 170 MW kiertoleijukattila, tavanomaisen savukaasunpuhdistuksen lisäksi savukaasun lämpöenergian talteenotto ja lauhdevesien puhdistus takaisin kattilavedeksi. Laitos rakennetaan vaiheittain siten, että se voidaan lisäinvestoinnilla muuttaa myöhemmin sähkön- ja lämmönyhteistuotantoon (CHP).

Swecon sopimus kattaa muun muassa projektinjohdon, suunnittelun, laitehankinnat ja toimitusvalvonnan. Työ tehdään kotimaisin voimin Swecon eri toimipaikoissa. Hankkeen kesto on yli kolme vuotta ja se vastaa noin kuuttakymmentä henkilötyövuotta.

Lisätietoja:

Sweco Industry Oy
Erik Skogström, toimitusjohtaja, erik.skogstrom@sweco.fi, puh. 0400 828 912
Ismo Muilu, energiayksikön vetäjä, ismo.muilu@sweco.fi, puh. 040 351 4485

Lahti Energia Oy
Mika Timonen, projektipäällikkö, mika.timonen@lahtienergia.fi, puh. 040 560 2587

Sweco Finland on Suomen johtava rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayritys. Tuotamme asiakkaillemme insinöörien, arkkitehtien ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyönä laadukkaita ja kannattavia ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä. Sweco Finland on osa kansainvälistä Sweco-konsernia. Kaikkiaan 14 500 swecolaisesta lähes 2 000 työskentelee Suomessa.