0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

P2X Solutions valitsi Swecon Harjavallan vetylaitoksen suunnittelijaksi sekä puitesopimuskumppanikseen tulevissa vetylaitoshankkeissa

Harjavallan Suurteollisuuspuistoon nouseva vihreän vedyn tuotantolaitos on merkittävä pääavaus suomalaisen vetymarkkinan syntymisessä, ensimmäisenä teollisen mittakaavan tuotantolaitoksena. Laitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tulevana syksynä ja laitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2024.

Power-to-X-teknologiaan perustuva, kapasiteetiltaan 20 megawatin laitos mahdollistaa uusiutuvan sähkön varastoimisen polttoaineeksi vetyyn. Vety tuotetaan elektrolyysin avulla vedestä päästöttömästi tuulivoimalla, joka voidaan hyödyntää myöhempänä ajankohtana, jatkojalostaa tai muuttaa takaisin sähköksi. Harjavallan vetylaitos sai myönteisen investointitukipäätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä joulukuussa sekä pääomasijoituksen muun muassa Ilmastorahastolta. P2X Solutions teki Harjavallan laitoksen investointipäätöksen 2.2.2022, Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Uusiutuvasti tuotettu vety on avainasemassa päästövähennyksiä tavoiteltaessa. Harjavallan laitoksen on arvioitu vähentävän Suomen CO2-päästöjä 40 000 tonnilla vuosittain. Vety ja siitä jalostetut synteettiset polttoaineet, kuten metaani ovat avainasemassa mm. raskaan ja energiaintensiivisen maaliikenteen sekä lento- ja laivaliikenteen sopeuttamisessa tiukentuviin päästörajoihin.

”Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei onnistu ilman vetyä. Vetytalous käytännössä mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen päästöttömässä maailmassa”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Harjavallan laitoksessa kiertotalouden toteutuminen käytännön tasolla on varmistettu jo ennen rakentamisen aloittamista. Tuotantoprosessin sivutuotteina syntyvälle hapelle ja lämmölle on jo tunnistettu asiakkaat alueen muista teollisuusyrityksistä, vähentäen kustannuseroa harmaaseen, eli fossiilisesti tuotettuun vetyyn. Vetyä sekä jalosteita myydään myös muille toimijoille.

Swecon ja P2X Solutionsin puitesopimus jatkaa jo aiemmin hyvin alkanutta kumppanuutta, Swecon laadittua myös laitoksen toteutettavuussuunnitelman.

“Asenne oli ratkaiseva erottautumistekijä kumppanin valinnassa. Swecolla on vahva tahtotila olla edelläkävijöiden joukossa ja riittävän laaja-alaista osaamista saadaksemme tarvitsemamme palvelut yhdestä talosta. Meillä on vahva luotto Swecoon kumppanina”, Plit jatkaa.

”Olen äärimmäisen iloinen, että juuri luottamus Swecon perusteelliseen suunnittelutyöhön painoi P2X Solutionsin valintapäätöksessä, ja että hyvin alkanut yhteistyömme saa jatkoa. Asiantuntijoillamme on laaja-alaista kokemusta ja osaamista vedyn tuotantoon, varastointiin ja siirtoon liittyvistä hankkeista Suomesta että Euroopasta. Siirtymä kestävään yhteiskuntaan vaatii rohkeaa yhteistyötä, kiertotaloutta, joustavan energiajärjestelmän, uusiutuvia energialähteitä ja toimivan vetytalouden”, toteaa teollisuuden toimialajohtaja Erik Skogström Swecolta.

Sweco on tuoreeltaan liittynyt kansallisen vetyklusterin jäseneksi P2X Solutionsin tavoin. Yritysvetoisen vetyklusterin tavoitteena on edistää vetyyn liittyvän liiketoiminnan, viennin ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.

 

Lisätietoja:
Erik Skogström, teollisuuden toimialajohtaja, Sweco, 0400 828 912, erik.skogstrom@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

Herkko Plit, toimitusjohtaja, P2X Solutions Oy, 050 462 0788, herkko.plit@p2x.fi