0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Rakennetekniikan Sweco-stipendi Henri Tähkäselle

Sweco on jo useamman vuoden ajan halunnut edistää rakennetekniikan koulutusta ja palkita alan opiskelijoita hyvästä opintomenestyksestä perustamallaan Sweco-stipendillä. Rakennetekniikan Sweco-stipendi myönnetään vuosittain Aalto-yliopistossa rakennetekniikan kandidaatintutkintoa suorittavalle kolmannen vuosikurssin opiskelijalle. Tämän vuoden Sweco-stipendin saa Henri Tähkänen.

Stipendi on arvoltaan 1000 euroa ja sen lisäksi stipendin saajalle tarjotaan kandidaatintyön aihetta. Päätöksen stipendin saajasta tekee Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö, rakennetekniikan laitoksen esityksestä. Sweco ei stipendin perustajana osallistu stipendin myöntämiseen.

Tähkäsen valintaa puolsivat kokonaisuudessaan erinomainen opintomenestys, joka koskee myös rakennetekniikan syventäville opinnoille keskeisiä kandidaattitutkinnon teoreettisia kursseja. Palkintoperusteluiden mukaan Tähkäsen motivaatiokirje oli huolella laadittu, esitellen hyvin voimakasta kiinnostusta rakennetekniikkaan ja sen maisterivaiheen opintoihin.

”Halusimme stipendiä perustettaessa herätellä hakijoita pohtimaan omaa motivaatiotaan opiskelemaansa alaa kohtaan ja sijoittumistaan työelämään. Stipendiä ei siis myönnetä automaationa pelkän keskiarvon tai valmistumisen perusteella, vaan se halutaan antaa henkilölle, jolle on kypsynyt selkeä visio oman osaamisensa soveltamisesta huomisen työelämässä”, taustoittaa rakennetekniikan liiketoiminnan kehitysjohtaja Atte Leppänen Swecolta.

Henri Tähkänen kertoo haluavansa tulevaisuudessa työskennellä rakennesuunnittelun tehtävissä, saaden monipuolisesti kokemusta erityyppisten kohteiden ja rakenteiden suunnittelusta. Myöskin esihenkilötehtävät kiinnostavat ja Tähkänen näkee itsensä projektipäällikön tehtävissä, ehkä jossain kohtaa elämää myös osastopäällikkönä.

”Olen ollut kiinnostunut rakentamisesta ja rakennustekniikasta jo lukioajoista saakka. Matematiikka ja fysiikka ovat aina olleet suuria mielenkiinnonkohteitani ja myös vahvuusalueitani, joita pääsen hyödyntämään rakennetekniikan parissa. Minua kiinnostaa monipuolinen rakentaminen ja erityisesti haastavammat kohteet, kuten esimerkiksi tunnelit, sillat ja teollisuusrakennukset. Rakenteiden mitoittamisen ja suunnittelun teoria ja käytännön tieto kiinnostavat minua suuresti, ja haluan oppia niistä lisää yhdessä erilaisten suunnittelu- ja mallinnusohjelmien kanssa”, Tähkänen kertoo.

Tähkästä kiinnostaa eniten teräs- ja betonirakentaminen, mutta myös puurakentamisen haasteet kiehtovat.  Hän haluaisi olla tulevaisuudessa rakennusalan ammattilainen, jolla olisi kokemusta ja tietoa laaja-alaisesti monenlaisista kohteista ja materiaaleista sekä teoriassa että käytännössä.

”Tavoitteenani on, että hahmottaisin rakentamisen kokonaisuuden ja tietäisin perusasiat myös muilta rakentamiseen kuuluvilta osa-alueilta, kuten esimerkiksi geosuunnittelusta.”

Tulevaisuuden trendeistä kysyttäessä Tähkänen mainitsee ekologiset ja ympäristöystävälliset sekä toimivat ja kestävät ratkaisut myös rakentamisen saralla.

”Kun rakennetaan kerralla kunnolla ja huolellisesti suunnitellen, ei rakennuksia tarvitse korjata yhtä usein. Ekologisuus ja ympäristöystävällisyys tulee varmastikin näkymään niin käytettävissä materiaaleissa kuin erilaisissa rakentamisen käytännöissä ja rakenneratkaisuissakin. Rakenteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajatteleminen ja huomioiminen korostunee entisestään. Puurakentaminen yleistynee myös haastavimmissa kohteissa. Lisäksi kaupunkien kasvaessa ja maanpäällisen rakennustilan kaventuessa maanalainen rakentaminen korostunee tulevaisuudessa entisestään.”

Yksi Tähkäsen mielestä kiinnostavimpia ja hienoimpia rakennushankkeita henkilökohtaisella tasolla on ollut Valtari-hankkeen tunneliosuudet Lahdessa.

”Tunneleihin tuli mielenkiintoisia ja innovatiivisia rakenteellisia ratkaisuja, kuten TT-laattojen käyttö holvissa ylösalaisin, pohjalaatan puuttuminen ja tunnelin perustaminen paaluille”, Tähkänen päättää.

 

Kuva: Henri Tähkänen

 

 

Lisätietoja:

Atte Leppänen, rakennetekniikan liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco, 040 503 5941, atte.leppanen@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi