0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco auttoi Kontiota tuotteistamaan hirsikerrostalot markkinoille

Hirsirakennusvalmistaja Kontio tarjoaa ensimmäisenä alan toimijana hirsikerrostalorakentamiseen valmiin rakennekonseptin rakennusliikkeille. Tulevaisuudessa asukkailla on mahdollisuus moderniin hirsiunelmaan myös kaupungissa Kontio Block-kerrostalossa.

Kontio on kehittänyt uuden konseptin hirsikerrostalojen rakentamiseen yhteistyössä Swecon, Lukkaroinen Arkkitehtien sekä Profinin kanssa. Sweco on konsultoinut Kontiota tuotekehityksen vahvana kumppanina mm. rakennesuunnittelussa, paloturvallisuudessa, kustannuslaskennassa sekä LVIS-suunnittelussa. Sweco tarjoaa myös konseptilla toteutettaviin hirsikerrostalokohteisiin puurakentamisen johtavan osaamisen sekä rakennusliikkeiden että tilaajien käyttöön.

Uudessa Kontio Block -konseptissa Kontio toimii hirsivalmistajana ja -toimittajana rakennusliikkeille. Kontio Block tarjoaa kokoelman rakenneratkaisuja, joita on testattu inspiraationa toimivien arkkitehtisuunnitelmien avulla. Kontio Block antaa mahdollisuuden toteuttaa omannäköistä, modernia hirsiasumista uudella tavalla ja uusissa paikoissa. Kontio haluaakin haastaa arkkitehtejä ravistelemaan perinteisiä mielikuvia hirsirakennuksista ja tuomaan hirren rakennusmateriaalina kaupunkikeskustoihin sekä yhteisölliseen asumiseen.

Materiaalina Kontio Blockissa käytetään painumatonta Kontion SmartLog-hirttä, joka on teknisesti soveltuva suurtenkin rakennusten materiaaliksi ja mahdollistaa innovatiiviset ja arkkitehtonisesti näyttävät rakennukset. Hirren rakenteen kuormituskestävyys ja jäykkyys on testattu VTT:llä. Hirsi on helppo asentaa, mikä näkyy rakentamisen kustannussäästöinä, eikä se edellytä saman suuruisia painumavaroja verrattuna painuvaan hirteen. Hirsirakennusten hirsiseinät toimivat hiilinieluina ja hirsirakennusten hiilijalanjälki on pieni verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.

Kontio on maailman johtava hirsirakennusvalmistaja, joka sekä suunnittelee että valmistaa tuotteensa kotimaassa Pudasjärvellä. Kontio jalostaa puutuotteet tukista, kestävästä arktisesta männystä, valmiiksi lopputuotteeksi saakka.

”On ilo auttaa tuomaan hirsitalon mukavuus kerrostaloasumiseen. Hirsikerrostalot vastaavat puurakentamisen kasvavaan kysyntään ja tuovat yhden mahdollisuuden lisää saavuttaa puurakentamisen kansallisia tavoitteita. Puurakenteisille asuinkerrostaloille asetettu tavoitteellinen markkinaosuus on 46 % vuodelle 2025”, sanoo puuteknologiapäällikkö Hannes Tähtinen Swecolta.

”Vetovoimainen kaupunki tarjoaa uusille ja nykyisille asukkailleen kiinnostavaa, kestävää ja modernia asumista. Hirsikerrostalossa yhdistyy puurakenteisessa talossa asumisen ekologisuus, vastuullisuus, terveellisyys sekä tyylikkyys. Nämä asumisen nousevat trendit kiinnostavat asukkaita yhä enemmän asuintapaa ja asuinpaikkakuntaa valittaessa”, summaa Kontion liiketoimintajohtaja Hanna Haipus.

 

Lisätietoja:

Sami Typpö, rakennetekniikan asiakkuusjohtaja, Sweco, puh. 040 030 4523, sami.typpo@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, puh. 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Kontio / Lukkaroinen Arkkitehdit

Copy link
Powered by Social Snap