0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco edistää rakennushankkeen osapuolten kommunikaatiotaSwecon SmartDrawings™ –palvelu laajenee talotekniikkasuunnitelmiin 

Julkaistu 15.11.2023

Swecon SmartDrawings™ -palvelu helpottaa suunnittelualojen ja rakennushankkeen eri osapuolten välistä kommunikaatiota tarjoamalla kaikille osapuolille helpon pääsyn ajantasaiseen tietomalliin ja suunnitelmiin. Talotekniikkasuunnitelmien lisäksi maksuttoman SmartDrawings™ -palvelun sisältö laajenee merkittävästi.

SmartDrawings™ -palvelun avulla Sweco helpottaa merkittävästi suunnitelmiin pääsyä ja tehostaa suunnittelualojen sekä rakennushankkeen eri osapuolten välistä kommunikaatiota. Palvelu tuo älyn perinteisiin 2D-tulosteisiin ja lisää Swecon suunnitelmien käytettävyyttä merkittävästi, suunnaten samalla kohti paperitonta työmaata. Uudet ominaisuudet mahdollistavat Swecon tekemien suunnitelmien kautta paremman kommunikaation rakentamisprosessissa sekä virheettömämmän toteutuksen.

SmartDrawings™ on ollut osana Swecon rakennesuunnitelmia yli kaksi vuotta ja nyt palvelu laajenee kattamaan myös talotekniikkasuunnitelmat. Talotekniikka-asennuksissa tietomallin tietosisältö ja 3D-geometria helpottavat suunnitelman ymmärtämistä ja mahdollistavat saumattoman kommunikoinnin eri osapuolten välillä.

“Talotekniikkasuunnitelmien laajeneminen SmartDrawings-palveluun on odotettu uudistus asiakkaillemme. Palvelu tarjoaa helpomman tavan avata kohteen tietomalli ja edistää sitä kautta tietomallien hyödyntämistä merkittävästi. Suunnitelman QR-koodista pääsee suoraan ajantasaiseen tietomalliin, ilman sovellusten latauksia tai kirjautumista. Tuomme tietomallin helposti tekijöiden hyödynnettäväksi”, Swecon VDC-kehityksen osastopäällikkö Niko Vironen kertoo.

Talotekniikkasuunnitelmien toteuttamiseen tarvitaan tietomallin lisäksi myös muita suunnitelmia. SmartDrawings™ -palvelusta pystyy avaamaan tietomallin lisäksi myös pdf-piirustuksia, kuten kaavioita, luetteloita ja tasokuvia, sähköisessä muodossa ja tarkastelemaan suunnitelman revisiohistoriaa. Jatkossa SmartDrawings™ -palvelu on Swecon asiakkaiden käytössä veloituksetta kaikissa soveltuvissa projekteissa. Myös palvelun maksuttomat ominaisuudet laajenevat samassa yhteydessä merkittävästi: jatkossa työkalut, kuten mittaus, leikkaukset, kommentointi ja tietomallin tiedot, sisältyvät palveluun. Aiemmin vain tietomallin katselu oli maksutonta.

“Kehitimme SmartDrawings -palvelun alun perin parantamaan suunnittelijoiden ja työmaiden välistä kommunikaatiota. Palvelu ratkaisee työmaan tiedonkulun haasteita, ja varmistaa suunnitelmien eri osien ja viimeisimpien revisioiden helpon saatavuuden työmaalla. Palvelu toimii millä tahansa laitteella ilman erillistä tiedostojen etsimistä tai ohjelmistojen lataamista. Roolipohjainen palvelu mahdollistaa sen, että tietosisältö suodatetaan älykkäästi käyttäjän roolin mukaan. SmartDrawings -palvelun tietomallit tuotetaan automaattisesti suoraan suunnitteluohjelmistoista osana Swecon normaalia suunnitteluprosessia, joten voimme olla varmoja, että tietomallit ovat aina ajan tasalla”, Vironen jatkaa.

”Nyt julkaistava talotekniikan SmartDrawings -laajennus on ensimmäinen kaupallinen versio. Palvelun kehittämiseen ja syventämiseen tullaan panostamaan jatkossakin muun muassa kiinteistöjen ylläpidon ja tietomallipohjaisen huoltokirjamateriaalin osalta. Lisäksi palvelu mahdollistaa asiakaskohtaiset räätälöinnit, kuten huoneistokohtaiset mallit kohteen myyntimateriaalin tueksi”, Swecon liiketoimintajohtaja Juha Mäkirinta sanoo.

Lisätietoja:
Juha Mäkirinta, liiketoimintajohtaja, Sweco Finland, puh. 040 558 2113, juha.makirinta@sweco.fi
Niko Vironen, osastopäällikkö, VDC- ja palvelukehitys, Sweco Finland, puh. 050 303 4497, niko.vironen@sweco.fi
Tiina Varhee, lehdistökontakti, Sweco Finland, puh. 040 723 1231, ext.tiina.varhee@sweco