0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco ja Turku Energia sopimukseen EPCM-projektista 

Julkaistu 12.12.2023

Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon kuuluva Turku Energia suunnittelee 50 megawatin sähkökattilan rakentamista kaukolämmön tuotannon tehostamiseksi. Sweco on mukana projektissa EPCM-kumppanina.   

Sweco on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Turun Energian kanssa. Swecon asiantuntijat toimivat sähkökattilahankkeessa EPCM-kumppanina, ja vastaavat hankkeen projektijohdosta, hankintatoimesta, toteutussuunnittelusta, työmaajohdosta ja -valvonnasta sekä käyttöönoton johtamisesta. Hankkeen tavoitteena on tukea Turku Energian tavoitteita siirtyä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Sähkökattilalle haetaan rakennuslupaa Pääskyvuoren sähköaseman yhteyteen.

Suunnittelussa hyödynnetään Swecon Turun toimipisteen arkkitehtien paikallistuntemusta. Pääskyvuoren sähköasema on näkyvällä paikalla, ja suunnittelussa huomioidaan kaupunkirakenteen täydentyminen tulevaisuudessa sekä työmaan vaikutus alueen liikenteeseen.  

“Sähkökattila tulee korvaamaan erityisesti kaukolämmön vara- ja huipputuotannossa käytettävää öljyä ja pellettiä. Se on kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja joustava tapa tuottaa kaukolämpöä. Tällä investoinnilla olemme taas askeleen lähempänä kokonaisuudessaan hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta. 

“Uusiutuvan sähkön hyvä saatavuus ja sähköistyvä kaukolämmöntuotanto antavat monille suomalaiskaupungeille konkreettisia askelmerkkejä polulla kohti hiilineutraaliutta. Turku Energia etenee määrätietoisesti kohti omia hiilineutraaliustavoitteitaan, ja tarttuu ennakkoluulottomasti uusiin mahdollisuuksiin. Olemme Swecolla erittäin iloisia saadessamme olla mukana tässä hankkeessa ja kiitollisia Turku Energian luottamuksesta osaamiseemme EPCM-projektien toteuttajana”, Swecon liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Salminen sanoo.   

Lisätietoja: 

Tuomas Salminen, liiketoimintayksikön johtaja, Sweco, 040 081 9547, tuomas.salminen@sweco.fi 
Jari Kuivanen, johtaja, Lämpö-yksikkö, Turku Energia, 050 5573 261, jari.kuivanen@turkuenergia.fi
Tiina Varhee, lehdistökontakti, Sweco, 040 723 1231, ext.tiina.varhee@sweco.fi