0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco jatkaa selvitystyötä Helsinki-Tallinna välisen tunnelin toteuttamismahdollisuuksista

Sweco on mukana tekemässä Helsinki-Tallinna välisen tunnelihankkeen selvitystä, jossa kartoitetaan tunnelin teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Selvitys tehdään konsortiossa Amberg Engineeringin ja WSP:n kanssa.

Helsinki-Tallinna välisen tunnelihankkeen suunnittelu on edennyt seuraavaan selvitysvaiheeseen. Nyt tehtävällä selvityksellä kartoitetaan hankkeen mahdollisia toteutusmalleja. Selvityksen pohjalta tehdään päätöksiä hankkeen jatkomahdollisuuksista.

Selvitys on jatkoa Swecon vuonna 2015 tekemälle esiselvitykselle, jossa kartoitettiin tunnelihankkeen toteuttamisedellytyksiä sekä liikenteellisiä ja sosioekonomisia vaikutuksia.

Tunnelin teknisten ratkaisujen lisäksi selvityksessä arvioidaan hankkeen taloudellisia vaikutuksia. Helsingin ja Tallinnan kilpailukyvyn uskotaan vahvistuvan tunnelin toteuttamisen myötä.

”Suomenlahden kasvavalle liikenteelle etsitään kestäviä vaihtoehtoja. Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli mahdollistaisi laajemmat rahti- ja matkustajaliikennevirrat Suomen ja Viron välillä, mutta myös muun Skandinavian ja Keski-Euroopan välillä. Tässä vaiheessa selvitämme tarkemmat tekniset ratkaisut, kuten asemien sijainnit, junatyypit sekä minkälaisia vaihtoehtoja liikenteen operoinnille on tarjolla. Myös strateginen ympäristövaikutusten arviointi on osa nyt tehtävää selvitystä. Sweco oli mukana jo hankkeen ensimmäisessä esiselvitysvaiheessa, joten voimme hyödyntää aiempaa tietoamme hankkeen vaikutuksista ja vaatimuksista”, Sweco Ympäristön toimitusjohtaja Juho Siipo kertoo.

Selvitystä varten on koottu monialainen asiantuntijaryhmä: Swecon Suomen ja Viron yksiköt tekevät selvityksen konsortiossa WSP:n Suomen ja Ruotsin yksiköiden sekä sveitsiläisen Amberg Engineeringin kanssa. Amberg Engineering on tehnyt Swecon kanssa yhteistyötä monissa kansainvälisissä liikennehankkeissa, muun muassa Brysselin ja Pariisin metroissa ja Ruotsin suurnopeusjunaradassa.

“Amberg Engineering on ollut mukana suunnittelemassa ja valvomassa lukuisia vastaavia erikoispitkiä tunneleita, kuten Gibraltarin salmen tunneli ja Gotthardin pohjatunneli Sveitsissä. Näistä erityislaatuisista infrahankkeista kertynyttä kokemusta ja osaamista hyödynnämme myös tässä selvityksessä”, sanoo Amberg Groupin johtaja Felix Amberg.

Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Suomen liikenne ja viestintäministeriö ja Viron talous- ja viestintäministeriö, Uudenmaan liitto ja Harjun lääninhallitus sekä Helsingin ja Tallinnan kaupungit. Esiselvitys valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja:
Juho Siipo, toimitusjohtaja, Sweco Ympäristö, puh. 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi