0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco kehitti avoimen positiotunnusgeneraattorin talotekniikalle

Julkaistu 5.12.2022

Taloteknisiä laitteita on positioitu pitkään, eli yksilöity suunnitelmiin. Perinteisesti yksilöinti on tehty käsin syöttämällä laitteelle tunnuksen joko tekstinä piirustukseen tai tietomallintamisen yleistyessä yksilöitävän laitteen sisään parametrille. Kehittämämme positiotunnusgeneraattori mahdollistaa koneellisten positioiden tuottamisen ja nostaa näin positioinnin tietosisällön laadullista tasoa, sillä kirjoitusvirheiden mahdollisuus poistuu.

Jotta positioiden tuottaminen koneellisesti on mahdollista, on positioiden rakenteista tehtävä konetuotettavia. Alalla on ollut tapana sisällyttää positioihin piilomerkityksiä, jotka ovat aikaisemmin osin estäneet koneellisen tuottamisen. Piilomerkityksiä tai tuplatietoa ovat olleet esimerkiksi numerosarjan ensimmäinen numero järjestelmäluokan tunnuksena tai kahden peräkkäin numeroidun laitteen oletettu sijainti vierekkäin suunnitelmissa.

Nykysuunnittelussa suunnitteluprosessin tulee olla ketterä, jotta muuttuviin tai tarkentuviin lähtötietoihin voidaan reagoida nopeasti. Tässä koneellisesti tuotettavat positiot ovat ylivoimainen toimintatapa, sillä laitepositioiden yksilöllinen osuus voidaan tuottaa suunnitelmiin heti mallintamisen yhteydessä, esimerkiksi PKN001. Tämän jälkeen suunnittelun edetessä positioita voidaan rikastaa muun muassa tilatiedolla vasta siinä vaiheessa hanketta, kun arkkitehti on saanut tilatiedot valmiiksi omiin suunnitelmiinsa, esimerkiksi PKN001-A123. Tiedon toistuva ja portaittainen rikastaminen on helppoa ja nopeaa, koska kone kerää tiedon mallista ja lisää sen osaksi position vakioitua rakennetta ilman riskiä duplikaateista tai kirjoitusvirheistä.

”Meillä Swecolla on lähdetty siitä, että positiointijärjestelmän on oltava myös tarpeenmukainen eli dynaaminen. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen tunnus IVK01 voi olla lyhyempi tunnus kuin puhallinkonvektorin tunnus JPK01-PKN001-A123-101. Tarpeenmukaisuuden tuottamiseksi on otettu käyttöön niin sanotut lukuavaimet, jotka vakioivat sen tiedon mitä mistäkin laitteesta on tarpeen ilmoittaa osaksi positiotunnusta. Näin positioista saadaan siistit, vaikka ne ovat koneellisesti tuotettu”, sanoo Swecon kehitystiimiä vetävä Jouni Hurskainen.

Positiotunnusgeneraattori on rakennettu Microsoft Power BI:n päälle ja on avoin kaikille käyttäjille Swecon verkkosivuilla. Generaattorin yhteydessä on myös tarjolla yksityiskohtaiset käyttöohjeet lisäosan hyödyntämiseen.

 

Lisätietoja:

Jouni Hurskainen, kehityspäällikkö, Sweco, 0400 670 541, jouni.hurskainen@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi