0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco lanseerasi kaupungeille hulevesijärjestelmän visualisoivan paikkatietopohjaisen pintavalunta-analyysin

Julkaistu: 2.5.2022

Swecon ja vesihuoltoyhtiö HS-Veden kehittämä uusi palvelu auttaa kaupunkeja määrittämään hulevesiomaisuuttaan paikkatietopohjaisen pintavalunta-analyysin avulla, joka visualisoi koko kunnan hulevesijärjestelmän aina maanalaisista hulevesiviemäreistä maanpäällisiin avo-ojiin.

Sweco kehitti palvelun yhteistyössä Hämeenlinnan, Akaan ja Hattulan alueella palvelevan vesihuoltoyhtiön HS-Vesi Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Palvelu on syntynyt osana Jätevesiverkoston ylivuotoja -hanketta, joka on saanut kehitystukea ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on päästä hallitsemaan hulevesiä ristiin analysoimalla maanpäällisiä hulevesireittejä viemäriverkostoa koskevan paikkatiedon kanssa. Julkisrahoitteinen ohjelma rahoittaa hankkeita, joiden on määrä ennaltaehkäistä sekä vähentää viemäriylivuotoja ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöön.

Vuonna 2014 vesilaitoksilta siirtyi kunnille vastuu hallita hulevesiä kunnan alueella. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sateiden kasvun ja eteenkin äärevöitymisen myötä viemäriverkoston vuotovesiongelmat ja niihin liittyvät ylivuotoriskit lisääntyvät.

”Vesihuoltolaitoksen kannattaa olla aloitteellinen hulevesiasiassa, vaikka huleveden kokonaisvastuu ei vesihuoltolaitokselle lähtökohtaisesti kuulukaan. Hulevesien hallinta on mitä suuremmissa määrin yhteispeliä ja toimiva hulevesijärjestelmä näyttäytyy laitokselle esimerkiksi vähentyneinä jätevesiviemärin vuotovesinä”, taustoittaa HS-Veden suunnittelupäällikkö Jarno Laine.

Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta on tärkeää purkuvesistöjen suojelussa, mutta hallintarakenteiden suunnittelussa tulee huomioida myös vesihuoltorakenteiden reunaehdot. Pahimmillaan hulevesien hallintaratkaisuilla saatetaan jopa heikentää aluekuivatuksen toimivuutta kasvattaen riskiä pintavalunnan ohjautumiselle jätevesiverkostoon. Swecon tuottama aineisto helpottaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamista sekä osoittaa missä hulevesien hallinta on jätevesien hallinnan kannalta turvallisinta. Laadittua aineistoa voidaan käyttää ennakoivassa kunnossapidossa ja tarkemittauksien suunnittelussa ja priorisoinnissa. Aineisto muodostaa pohjan hulevesijärjestelmien omaisuudenhallinnalle ja tuo näkyväksi kokonaisuuden koko kunnan hulevesiomaisuudesta.

­”Maanalainen infra eli vesijohtoputkistot ja viemärit tunnetaan vesilaitoksilla hyvin. Hulevesien osalta tilanne on paikoin toinen. Haasteena on, ettei hulevesien kokonaisreitistöä vesistöihin tunneta, ja maastossa hulevesienreittien kartoittaminen koko kunnan alueella on valtava homma. Swecon tarjoama paikkatietopohjainen pintavalunta-analyysi on nopea ja ennen kaikkea intuitiivinen työkalu hulevesiomaisuudenhallinnan pohjaksi”, kertoo Swecon vesihuollon ja omaisuudenhallinnan asiantuntija Pekka Raukola.

Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi hulevesimaksujen määrityksessä ja se antaa myös maankäytön suunnittelulle parempaa lähtötietoa. Aineisto voidaan viedä kunnan omaan karttajärjestelmään, jotta kaikki voivat hyödyntää tietoa omassa työssään.

Asiakas voi jalostaa ja käyttää hulevesiainestoa itsenäisesti jatkossa. Swecon tuottama aineisto integroidaan tässä hankkeessa HS-Veden omaan verkkotietojärjestelmään, jolloin sitä voidaan käyttää hanke- ja yleissuunnittelussa. Aineisto antaa kunnan kaavoittajille tietoa ja pohjan kestävämmälle maankäytön suunnittelulle, ja sen pohjalta tarjotaan eri sidosryhmille aineistoa päätöksenteon tueksi.

”Jatkossa HS-Veden toiminta-alueella tulee olemaan 100% näkymä hulevesien virtausreitteihin, mikä on hieno saavutus kolme kuntaa sisällään pitävällä toiminta-alueella”, Laine päättää.

Lisätietoja:
Pekka Raukola, suunnittelupäällikkö, Sweco, 040 547 6088, pekka.raukola@sweco.fi
Heini Jokinen, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi