0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco mukana toteuttamassa liikenteenohjaus- ja ympäristösuunnittelun Helsingin kesäkaduille

Helsingin kaupunki rauhoittaa jälleen neljä vilkasta keskustakatua kaupunkilaisten olohuoneeksi 3.6.-31.8.2022 väliseksi ajaksi. Tänä vuonna kesäkaduiksi nimetään Kasarmikatu, Pieni Roobertinkatu, Korkeavuorenkatu sekä osa Erottajankatua yhden ajokaistan verran. Lähtökohtina suunnittelulle toimi leikin mahdollistaminen, resurssitehokkuus sekä ilmastotietoisuus.

Kaduille tuodaan mm.  siirrettäviä terasseja ravintoloiden edustojen parkkipaikoille, puisia istuskelualueita, runkolukittavia pyörätelineitä sekä leikkipaikkoja. Kesäkatukonsepti perustuu katujen viihtyvyyden ja houkuttelevuuden lisäämiseen sekä kattavampaan palvelukirjoon.

Helsingin kaupungin mukaan viime vuonna aloitettu kesäkatukokeilu johti paikoittain jopa tuplaantuneeseen kävelyvirtaan iltaisin tavanomaiseen verrattuna. Kaupunkitilaa hyödynnetään siis yhä paremmin ja myöhemmin oleskeluun puistojen ohella, kun siihen annetaan mahdollisuus luoden viihtyisät puitteet.

”Kadut ovat tyypillisesti mielletty autoja varten. Kesäkatujen henkeen kuuluu kokeilla, mitä erilainen suunnittelu ja tilankäyttö antaa ihmisille ja viihtyvyydelle. Oleskelualueet on suunniteltu palvelemaan kaikkia ikäryhmiä tasa-arvoisesti”, kertoo Swecon projektipäällikkö Lotta Aittokallio.

Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Monialahankkeessa työskenteli Swecon liikenne-, maisema- ja rakennesuunnittelijoita ja alihankkijana yhteistyössä käytettiin Nomajin maisema-arkkitehteja.

Kesäkaduista rakentuu yhtenäinen kävelyverkosto Esplanadilta Kaartinkaupunkiin. Katujen liikenteenohjauksessa on huomioitu sekä asukkaiden, huoltoliikenteen että pelastusviranomaisten tarpeet. Kesäkatujen alueella on lukuisia sisäpihoja, joihin tulee olla esteetön pääsy. Kesäkatualueen korkeuserot myös vaihtelevat, joka on tuonut oman lisämausteensa suunnittelutyöhön ja käytännön toteutukseen.

Kestävä kehitys oli tärkeä osa kesäkatujen suunnittelutyötä. Katutila houkuttelee lähtemään liikkeelle kävellen tai pyöräillen ja suunnittelussa onkin pyritty helpottamaan pyöräilyä kaupunkialueella. Ympäristösuunnittelussa oli tärkeää saada luontoa keskelle kaupunkia. Kivikaupungin kadut ja rakennukset voimistavat kesällä lämpösaarekeilmiötä, ja kesäkatujen myötä alueen pienilmastoa voidaan parantaa muun muassa kasvillisuuden avulla. Kesäkatujen toteutuksessa on hyödynnetty myös viimevuotisia luotoja ja rakennusmateriaaleja. Myös valon ja varjon liikkeet on huomioitu.

”Toivomme että ihmiset viihtyvät kesäkaduilla ja ottavat tilan omakseen. Kesäkaduilla on huomioitu muiden ryhmien lisäksi tänä vuonna aiempaa enemmän lapsiperheitä. Luvassa on kiipeilyyn, rakentelemiseen ja virkistäytymiseen suunniteltuja elementtejä, joista varsinkin perheen pienimmät innostuvat. Toivottavasti saamme aikaan pientä lomantuntua, kun tuttu kaupunkiympäristö näyttää uusia puolia”, Aittokallio päättää.

 

Lisätietoja:

Lotta Aittokallio, projektipäällikkö, Sweco, 050 378 3136, lotta.aittokallio@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: kuvituskuva vuoden 2021 toteutuksesta, Helsingin kaupunki