0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Helsingin Länsisatama kehittyy ja Sweco on mukana rakennuttajakonsulttina satamatunneliprojektissa sekä laituri- ja kenttäalueiden kehityksessä.

Sweco rakennuttajakonsultiksi Satamatunnelihankkeeseen ja Länsisataman Laituri- ja kenttähankkeeseen

Julkaistu 18.8.2023

Sweco on valittu rakennuttajakonsultiksi kahteen Helsingin Sataman Länsiprojektin osaprojektiin, eli Satamatunnelihankkeeseen ja Länsisataman Laituri- ja kenttähankkeeseen. Hankkeiden suunnittelu rahoitetaan EU:n hanketuella (TWINPORT V).

Swecon saama toimeksianto koostuu projekti- ja hankintasuunnitelmien laatimisesta sisältäen aikataulutuksen ja budjetoinnin, suunnittelu- ja urakkahankintojen valmistelusta, suunnittelun ohjauksesta sekä urakoiden rakennuttajatehtävistä sisältäen projektinjohdon, aikataulu- ja kustannusseurannan että työmaavalvonnan.

Helsingin Satama on käynnistänyt loppuvuonna 2022 Länsiprojektin, joka on osa Helsingin kaupungin omistaman satamayhtiön pitkäaikaista kehittämisohjelmaa. Ohjelman taustalla on kaupunginvaltuuston päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Helsinki on jo nyt Euroopan vilkkain matkustajasatama.

Länsiprojekti sisältää kolme osaprojektia:
– Projekti 1 Satamatunneli
– Projekti 2 Terminaali 1
– Projekti 3 Laituri- ja kenttäjärjestelyt.

Satamatunneli on maanalainen kaksisuuntainen raskaan- ja henkilöautoliikenteen väylä, joka johtaa Länsisatamasta Länsiväylälle. Satamatunneli lisää erityisesti Jätkäsaaren asuinviihtyisyyttä, jossa pullonkaulaksi muodostuva Jätkäsaarenlaituri on usein ruuhkautunut laivojen liikennöintiaikoina. Laituri- ja kenttäalueiden kehittämisellä laajennetaan Länsisataman laiturialuetta ja uusitaan laitureita. Uusi T1 korvaa nykyisen vuonna 1930 rakennetun Länsiterminaali 1:n, ja siitä on tarkoitus muodostaa matkustajien lisäksi asukkaita ja muita toimijoita palveleva kokonaisuus palveluineen.

Uudistuksilla varaudutaan Tallinnan liikenteen kasvuun ja jatkossa Tallinnan liikennöinti tapahtuisi kokonaan Länsisatamasta vuonna 2028. Helsingin ja Tallinnan satamat ja niiden välinen yhteys ovat osa EU:n ydinverkkoa ja strategisesti tärkeää Pohjanmeri-Itämerikäytävää. Tallinnan satamayhtiö kehittää nykyistä infrastruktuuriaan samanaikaisesti Helsingin kanssa.

”Vaativa hanke suunnitteilla ja uuden rakentaminen valmiiseen satamarakenteeseen vaatii parhaat resurssit. Työ edellyttää paitsi huolellista suunnittelua työpöydällä, myös valvontaa ja ohjausta paikan päällä, missä sataman normaalin toiminnan täytyy onnistua samaan aikaan. Tähän me nojaamme parhaita tekijöitä valitessamme”, sanoo Ari Parviainen, Helsingin Sataman Länsiprojektin johtaja.

”Toimivien liikenneyhteyksien ja elinvoimaisen pääkaupunkiseudun kehittäminen on meille hieno mahdollisuus. Länsiprojekti on erittäin mielenkiintoinen ja monella tapaa myös haastava kokonaisuus. Pystymme hyödyntämään hankkeessa Swecon laaja-alaista kokemusta suurista ja moniulotteisista hankkeista vaativassa kaupunkiympäristössä”, sanoo yksikönjohtaja Ville Poijärvi Swecon Projektinjohto ja rakennuttaminen -toimialalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin teettämän konseptisuunnitelman mukaan Eteläsataman alueelle toteutettaisiin tulevaisuudessa maailmanluokan arkkitehtuuri- ja designmuseo osana alueen laajempaa kokonaiskehittämistä kaupunkilaisten käyttöön. Tukholman liikenne keskitettäisiin kokonaan Katajanokalle vuonna 2030.

Lisätietoja:

Ville Poijärvi, yksikönjohtaja, Sweco, 040 154 8302, ville.poijarvi@sweco.fi
Heini Jokinen, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi
Helsingin Sataman Mediadesk, 040 506 5280, mediadesk@portofhelsinki.fi