0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco selvittänyt Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin toteuttamismahdollisuuksia

Sweco on ollut mukana tekemässä Helsinki–Tallinna-tunnelin esiselvitystä teknisten ratkaisuvaihtoehtojen osalta. Esiselvitysten tuloksia esitellään 7. helmikuuta FinEst Link -seminaarissa Tallinnassa.

Sweco on ollut mukana Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin esiselvityksessä, jossa kartoitettiin hankkeen mahdollisia toteutusmalleja. Teknisten toteutusvaihtoehtojen työpaketissa Swecon kanssa konsortiossa ovat olleet Amberg Engineering ja WSP. Tunnelin teknisten ratkaisujen lisäksi selvityksessä on arvioitu hankkeen taloudellisia vaikutuksia.

Tunnelihankkeen suunnitelmat ja esiselvityksissä kartoitetut ratkaisuvaihtoehdot esitellään Tallinnassa 7. helmikuuta järjestettävässä FinEst Link -projektin seminaarissa.

”Suomenlahden kasvavalle liikenteelle etsitään kestäviä vaihtoehtoja. Olemme tässä selvityksessä määrittäneet mahdollisimman optimaalisen ja toteuttamiskelpoisen tunneliratkaisun. Työssä on tutkittu tunnelin linjaus ja asemien sijainnit, määritetty liikenne-ennusteeseen perustuva junaliikenteen operointimalli, tunnelin turvallisuuskonsepti sekä näihin ratkaisuihin perustuva rakentamisaikataulu ja kustannusarvio. Myös strateginen ympäristövaikutusten arviointi muun muassa Suomenlahteen sijoittuvien keinosaarten osalta on ollut osa nyt valmistunutta selvitystä”, Sweco Ympäristön toimitusjohtaja Juho Siipo kertoo.

Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Uudenmaan liitto, Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Suomen liikennevirasto ja Viron liikenneministeriö sekä Harjun lääninhallitus. Esiselvitys on toteutettu Interreg Central Baltic -ohjelmasta saadun EU-rahoituksen turvin.

”Tunneli on erittäin haastava ja vaativa hanke sekä tunnelirakentamisen että liikenteen mallintamisen kannalta. Vaikka tässä esiselvityksessä määritetään vain yksi mahdollinen ratkaisu, on tärkeää, että ratkaisu on mahdollisimman laadukas hankkeen luotettavaa arviointia varten”, sanoo projektin johtaja Kari Ruohonen Uudenmaan liitosta.

Helsingin ja Tallinnan kilpailukyvyn uskotaan vahvistuvan tunnelin toteuttamisen myötä.

Katso video tunnelihankkeesta.

Lisätietoja:

Juho Siipo, toimitusjohtaja, Sweco Ympäristö, puh. 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi

Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi