0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Havainnekuva Helenin tulevasta lämpöpumppuvoimalaitoksesta Helsingin Salmisaareen. Julkisivun havainnekuvan laatijana Sweco.

Sweco suunnittelee Helenille Eiranrannan ja Salmisaaren laitosten lämpöpumppu- ja sähkökattilaratkaisut  

Julkaistu: 4.10.2023

Energiayhtiö Helenillä on käynnissä suuria laitosinvestointeja Helsingissä Eiranrannassa ja Salmisaaressa, joiden toteutusvaiheista Sweco vastaa kokonaisvaltaisesti EPCM-kumppanina. Laitokset otetaan käyttöön vuonna 2025, jolloin Helen myös lopettaa kivihiilen käytön kokonaan voimaloissaan. 

EPCM-kumppanina Sweco vastaa hankkeiden kaikesta suunnittelusta, sisältäen muun muassa arkkitehtuuri-, rakennetekniikka-, talotekniikka- ja laitossuunnittelun sekä projektinjohto-, hankinta- ja työmaanjohtopalvelut.  

Eiranrannan lämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä hyödyntämällä hukkalämmön jo kertaalleen Katri Valan lämpöpumppulaitoksen läpi virranneesta jätevedestä. Hyödyntämättömän lämpöenergian talteenoton jälkeen puhdistettu ja jo kahdesti hyödynnetty jätevesi johdetaan takaisin mereen. 

Eiranrannan lämpöpumppulaitos rakennetaan maanalaiseen luolatilaan. Suuritehoisen laitoksen suunnittelu maan alle on vaativa tehtävä, johon Swecon suunnittelijat ovat kartuttaneet osaamista muun muassa Katri Valan lämpöpumppulaitoksen viimeisimmän laajennuksen sekä Kruunuvuorenrannan energian kausivarastoprojektin yhteydessä.  

”Lämpöpumput tarjoavat käytännössä loputtoman lämmönlähteen ja lisäävät energiatuotannon omavaraisuutta, kun ei olla riippuvaisia materiaalitoimituksista tai säätilasta. On hienoa olla mukana tukemassa pääkaupunkiseutumme resilienssiä, edistämässä vihreää siirtymää sekä tarjoamassa kuluttajille mielenrauhaa sähkön, lämmön ja viilennyksen saatavuudesta ympäri vuoden”, sanoo Swecon kestävän kehityksen palveluiden johtaja Riku Maidell.  

Salmisaaren voimalaitosalueelle rakentuu puolestaan laitoskokonaisuus, joka koostuu teollisen mittaluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksesta sekä sähkökattilalaitoksesta. Ilma-vesilämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä 14 MW teholla ja kaukojäähdytystä 8 MW teholla. Sähkökattilalaitos on teholtaan 100 megawattia.  

Salmisaaren laitoskokonaisuutta toteutetaan kaupunkikuvallisesti ja Suomen energiateollisuuden historian kannalta merkittävälle ja kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle. Tämän vuoksi Sweco on suunnitellut kohteeseen yksilöllisen ja korkeatasoisen arkkitehtonisen konseptin, joka perustuu tekniseen ytimeen ja sitä kiertävään kuoriseinään. Tiilipaanupintainen punasävyinen kuoriseinä sulauttaa rakennuksen ympäröivään rakennuskantaan sekä muodostaa laitokselle näyttävän julkisivun, joka toimii myös meluesteenä ja samalla ohjaa lämpökeräimistä tulevia voimakkaita ilmavirtauksia. Lisäksi julkisivun valaistussuunnittelu mukailee lämpöpumppulaitoksen tuotantoa väriä vaihtavien LED-valojen kautta. 

”Tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin ja muun fossiilittoman sähköntuotannon lisääntyessä on hienoa nähdä, että Helen on lähtenyt etenemään kohti hiilineutraaliustavoitteitaan sekä sähköistyvän että hajautetun kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon keinoin. Olemme erittäin ylpeitä, että saamme olla heitä tukemassa ja toteuttamassa näitä hankkeita EPCM-projektimallilla”, sanoo Swecon liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Salminen. 

Lisätietoja:
Tuomas Salminen, liiketoimintayksikön johtaja, Sweco, 040 081 9547, tuomas.salminen@sweco.fi
Heini Jokinen, mediakontakti, Sweco, 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi