0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco suunnittelee Suomen ja Ruotsin huoltovarmuutta parantavan ratahankkeen Laurilasta Haaparantaan

 

 

Lehdistötiedote

Julkaistu 20.3.2023, Helsinki

 

Laurila–Tornio–Haaparanta-ratahanke on Väyläviraston, Huoltovarmuuskeskuksen ja Ruotsin valtion Trafikverketin yhteishanke sekä osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Vuosina 2023–2024 toteutettavalla ratahankkeella on erityismerkitystä Pohjois-Skandinavian huoltovarmuudelle, koska junarata Suomesta Ruotsiin voi poikkeustilanteessa korvata kansainväliset merikuljetukset.

Toimeksiantoon sisältyy Tornion ratapihan rakentamissuunnittelu, Tornio–Haaparanta-välin turvalaitteet, rata- ja rakentamissuunnittelu, turvalaitteiden rakentamissuunnittelu ja geometriatarkastelu valtakunnanrajalta Haaparantaan sekä Tornionjoen siltahanke. Tornion ratapihalle on lisäksi tulossa uusi matkustajalaituri ja pysäköintialue, jotka yhteensovitetaan Tornionjokilaakson asukkaille rakkaiden suojeltujen asemarakennusten kanssa.

Laurilasta Tornion kautta Haaparantaan ulottuva 23 kilometriä pitkä ja kokonaan sähköistettävä rataosuus on maarajojen ylittävänä projektina harvinainen. Radan kehittämisen suunnittelu toteutetaan Swecolla Suomen ja Ruotsin maayhtiöiden välisenä yhteistyönä konsernin sisällä, jolloin myös molempien maiden toisistaan eriävät raideleveydet voidaan ottaa huomioon. Suomessa on edelleen käytössä vanha raideleveys 1524 millimetriä ja Ruotsissa kapeampi yleiseurooppalainen 1435 millimetriä.

Ruotsalaisten suunnittelijoiden vastuulla on ratasuunnittelu ja Ruotsin puolella toteutettavat pohjatutkimukset ja maastomittaukset. Suomalaiset vastaavat turvalaitesuunnittelusta.

”Yhteistyö maiden välillä on iso etu, koska riittävät suunnitteluresurssit eivät ole ratahankkeissa enää itsestäänselvyys. Meidän ratkaisumme markkinatilanteeseen on kansainvälinen yhteistyö”, kertoo Swecon Cross-Border -hankkeista vastaava Tuomo Lamberg.

Maarajat ylittävä yhteistyö on mielenkiintoinen mahdollisuus myös suunnittelijoille, joka näkyy työkulttuurien yhteensovittamisessa ja erityisenä valppautena käytettävän termistön osalta. Projektikielenä käytetään englantia, mutta suunnitelmat tehdään suomeksi. Swecolla on kaksikielisiä osaajia molemmissa maayhtiöissä.

”Koska hankkeessa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä, tulee ratkottavaksi monia kysymyksiä, joita harvoin tulee vastaan”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinta.

Hanke parantaa myös kuljetusten kustannustehokkuutta, mikä vaikuttaa teollisuuden kilpailukykyyn. Lisäksi hankkeessa kehitetään tasoristeysturvallisuutta ja luodaan edellytykset rajan ylittävän matkustajaliikenteen avaamiseen tulevaisuudessa, minkä aloittaminen vaatisi erilliset päätökset.

Suunnittelun kannalta vaativimpia paikkoja on Tornionjoen sillan avartamisen ratasuunnitelma, sillä sähköistämisen myötä sillalle on mahduttava korkeussuunnassa myös sähköratajärjestelmä.

 

Lisätietoja:

Tuomo Lamberg, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Sweco, 040 555 7801, tuomo.lamberg@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Väylävirasto