0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco uudistaa alan asiakaskokemuksen konsultoinnin: Kokemusmuotoilulla houkuttelevuus osaksi rakennetun ympäristön hankkeita

Julkaistu: 2.10.2023

Sweco tuo kokemusmuotoilun mukaan rakennetun ympäristön hankkeisiin. Tavoitteena on vahvistaa rakennettavien kohteiden ja tilojen sekä niissä tuotettavien palveluiden vetovoimaa ja tukea asiakkaiden liiketoiminnan tavoitteita. Swecon uudella kokemusmuotoilun tiimillä on vahvaa näyttöä eritoten matkailualueiden kehittämisestä Suomessa ja ulkomailla.

”Rakentamisen sekä alue- ja kaupunkisuunnittelun pitää tarjota houkuttelevia tiloja, joihin sekä asukkaat että matkailijat mielellään tulevat ja pysähtyvät viettämään aikaa. Kestävä rakentaminen ja vastuullinen aluesuunnittelu huomioi myös käyttäjät ja vahvistaa omistajuutta – kuinka tilat otetaan ikään kuin osaksi omaa arkea tai minkälaiset tekijät saavat ihmiset matkustamaan tai vierailemaan tietyissä paikoissa ja tiloissa yhä uudelleen”, sanoo tiimipäällikkö Janne Posio Swecolta.

Kokemusmuotoilu on laajempi näkökulma kiinteistö- ja aluekehittämiseen kuin palvelumuotoilu ja siinä selvitetään syvempää asiakaskokemusta: kokemusmuotoilussa tavoitteena on vahvistaa rakennettavien kohteiden ja tilojen vetovoimaa ja liiketoimintatavoitteita.

Kokemusmuotoilua hyödynnetään niin yksityisen kuin julkisen puolen hankkeissa, erityisesti palveluliiketoimintaan kytkeytyvien hankkeiden varhaisessa vaiheessa, kun suunnitteilla on myös kaupallisia tavoitteita rakennettavalle kohteelle tai alueelle. Kaupungit ja asuinympäristöt, hallit ja areenat, julkiset tilat, luontokohteet ja retkeilyalueet sekä myös kauppakeskukset sekä kaupungit ovat esimerkkejä kokemusmuotoilun asiakas- ja projektikohderyhmistä.

Swecon kokemusmuotoilun tiimin taustalla Tahkon, Levin ja Vanajanlinnan kehittäjät

Kokemusmuotoilun näkökulma on yleistä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Sweco haluaa tuoda vetovoimaa vahvistavan konsultoinnin myös vahvasti osaksi Suomessa toteutettavia hankkeita. Asiakaskokemuksen konsultointia on tehty Suomessa rakentamisen ja aluekehityksen hankkeissa jo jonkin verran paikallisesti ja yksittäisissä kohteissa.

Kokemusmuotoilun tiimi on Swecolla uusi yksikkö osana laajamittaisempaa rakennetun ympäristön kehityskonsultointia ja kaupallista kehittämistä. Tiimin ytimessä ovat pitkän linjan strategia- ja konseptointiammattilaiset Pekka Vihma ja Petteri Tuominen, joiden taustalta löytyy muun muassa matkailun kehittämishankkeita niin Suomesta kuin kansainvälisesti, esimerkiksi Tahkolta, Leviltä ja Vanajanlinnan alueelta Hämeenlinnasta.

”Kyse ei ole vain rakennuksista ja kohteista vaan myös siitä, että ne ovat elämää ja ihmisiä varten. Kokemusmuotoilulla asiakkaan liiketoiminnasta syntyy vetovoimaisempaa, vakuuttavampaa ja kaupallisempaa, ja samalla kehitämme asuinympäristöömme tiloja, joissa ihmiset viihtyvät. Hyödynnämme laajasti vuorovaikutuksellisia ja innostusta herättäviä työpajamenetelmiä sekä vankkaa data- ja tietoperustaa asiakkaan hankkeen ja päätöksenteon tueksi. Loppuasiakkaiden ja -käyttäjien kokemus kannattaa todennetusti huomioida suunnittelussa alusta alkaen”, kuvaavat Vihma ja Tuominen Swecon palvelun kokonaisuutta.

Kokemusmuotoilu on käytännössä konseptointia, strategioiden laatimista, tulevaisuuden ennakointia, kaupallistamista tai johtamisen haasteiden ratkomista. Erityisen tärkeää kokemusmuotoilu on hankkeissa, joissa on tunnistettavissa loppuasiakas tai -käyttäjä ja jonka elämys, menestys tai hyvinvointi määrittelevät lopulta projektin onnistumisen.

”Loppuasiakkaan kokemus on eritoten laajemmissa rakennetun ympäristön projekteissa uusi kulma. Vastaavaa on tehty ansiokkaasti Swecolla esimerkiksi terveydenhuollon hankkeissa, mutta me haluamme tuoda asiakaskokemuksen ja kaupallisuuden vahvasti mukaan myös kaupunkikehitykseen ja matkailuun varhaisen vaiheen suunnitteluun. Siellä, missä liikkuu paljon ihmisiä tai halutaan tuoda yhteen ihmisiä, on valtavasti potentiaalia kehittyä vetovoimaiseksi ja arjen hyvinvointia tukevaksi keskittymäksi. Esimerkiksi rautatieasemien seudut voivat helpottaa kaupunkilaisen arkea ja tukevat kestävää kaupunkikehitystä, kun ne suunnitellaan liikkumisen tarpeiden lisäksi palvelemaan muita arkisia tai vapaa-ajan tarpeita”, kiteyttää Swecon Infra ja liikenne -toimialan johtaja Juho Siipo kokemusmuotoilun hyötyjä.

Lisätietoja:

Juho Siipo, toimialajohtaja, Infra ja liikenne, Sweco, puh. 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi
Janne Posio, tiimipäällikkö, Sweco, puh. 040 862 0819, janne.posio@sweco.fi
Heini Jokinen, mediakontakti, Sweco, puh. 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi