0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco voitti nipun radanpidon puitesopimuksia Väylävirastolta

 

 

Lehdistötiedote

Julkaistu 24.1.2023, Helsinki

 

Sweco on mukana puitekumppanina jakamassa lähivuosien julkisille infrahankkeille varattua sadan miljoonan euron suunnittelupottia.

Sweco on mukana tarjoamassa Väylävirastolle radanpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita vuosina 2023-2025. Puitesopimukset käsittävät kaikki kilpailutetut kahdeksan osatehtävää. Swecon puitesopimuksista saaduista toimeksiannoista ja niiden arvoista tiedotetaan erikseen.

 

Osatehtävä 1, Radanpidon ja rataverkon käytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää radanpitoon liittyviä eri suunnitteluvaiheiden suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä kuten rata- ja tiesuunnittelua, melu- ja tärinäselvityksiä, ympäristöselvityksiä sekä rataverkon käytön asiantuntijaselvityksiä kuten muun muassa matkustajainformaatioon liittyvät tehtävät.

Osatehtävä 2, Radanpidon geosuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
Tehtävä sisältää radanpidon maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä geoteknisten järjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä kuten esimerkiksi geotekniikan suunnittelun eri suunnitteluvaiheet sekä niihin liittyvät asiantuntijaselvitykset.

Osatehtävä 3, Radanpidon taitorakennesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää radanpidon taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä kuten muun muassa siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelun eri suunnitteluvaiheet sekä niihin liittyvät asiantuntijaselvitykset.

Osatehtävä 4, Radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää radanpidon turvalaitejärjestelmien ja niihin liittyvien oheisjärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä kuten turvalaitteiden eri suunnitteluvaiheet, liikenteenohjausjärjestelmät sekä asiantuntijaselvitykset mukaan lukien turvalaitteiden käyttöönotto tarkastustehtävät.

Osatehtävä 5, Radanpidon sähköratajärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää sähköratajärjestelmien ja niihin liittyvien oheisjärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä, kuten ratajohdon, sähköradan kaukokäytön sekä kytkinasemien eri suunnitteluvaiheet sekä asiantuntijaselvitykset.

Osatehtävä 6, Radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää radanpidon vahvavirtasuunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä, kuten vaihteenlämmityksen, valaistuksen ja rakennusten suunnittelu sekä asiantuntijaselvitykset.

Osatehtävä 7, Radanpidon hankearvioinnin asiantuntijatehtävät

Tehtävä sisältää eri suunnitelmavaiheissa laadittavia radanpitoon liittyviä hanke- ja vaikutusten arvioinnin asiantuntijatehtäviä sekä liikenteellisten esiselvitysten ja toiminnallisten tarkastelujen tekemistä.

Osatehtävä 8, Digiradan asiantuntijatehtävät

Digiratahankkeeseen liittyvien asiantuntijatehtävien toteuttamisen tehtävät mukaan lukien ERTMS:ään liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät.

 

Hankinnan kokonaisarvo on 100 miljoonaa euroa, jakautuen eri puitekumppanien kesken. Sopimuksissa on kahden vuoden optio.

”Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme mukaan kaikkiin kahdeksaan kilpailutettuun osatehtävään. Väylävirasto on ollut merkittävä asiakkaamme jo pitkään ja tämän sopimuksen myötä yhteistyö jatkuu laaja-alaisesti radanpidon tärkeissä projekteissa ympäri maata. Raideliikenne on kestävän liikkumisen selkäranka ja myös esteettömän arjen tärkeä tukipilari”, sanoo Swecon Radat ja raitiotiet -liiketoimintayksikön johtaja Jori Lehtikangas.

 

Lisätietoja:

Jori Lehtikangas, liiketoimintayksikön johtaja, Radat ja raitiotiet, Sweco, 040 863 0674, jori.lehtikangas@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Sweco. Vasemmalta: toimialajohtaja Juho Siipo (Sweco), liiketoimintayksikön johtaja Jori Lehtikangas (Sweco), projektipäällikkö Terhi Haapaniemi (Väylävirasto), toimialajohtaja Magnus Nygård (Väylävirasto).