0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecolla merkittävä rooli Suomen ensimmäisessä allianssimallilla toteutettavassa sairaalahankkeessa

Kainuun Uusi Sairaala -allianssiurakan on voittanut Swecon, Skanskan ja Caverionin muodostama ryhmittymä. Tilaaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, ja ryhmittymä muodostavat allianssikonsortion, joka vastaa yhdessä Kainuun Uuden Sairaalan uudisrakentamisen ja perusparannuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Allianssisopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 11.3. Kajaanissa.
Kainuun Uusi Sairaala -hanke korostaa Swecon asemaa Suomen arvostetuimpana rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksenä. Tuotamme allianssille lähes kaikki tarvittavat suunnittelupalvelut. Hankkeen parissa tulee työskentelemään kymmenittäin suunnittelijoita ja erityisasiantuntijoita Swecon eri toimialoilta ympäri Suomea. Asiantuntijoitamme käytetään allianssissa mm. seuraavilla alueilla:
  • Allianssiasiantuntijuus
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
  • Talotekniikkasuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • Rakennuttamisen, suunnittelun johtamisen ja projektinjohdon erikoisasiantuntijapalvelut
  • Sairaalarakentamisen ja toiminnallisen suunnittelun erikoisasiantuntijapalvelut
  • Logistiikkasuunnittelun asiantuntijapalvelut

Allianssiurakassa käytetään Swecon LEAN-periaatteisiin ja laajaan tietomalliosaamiseen liittyviä integroituja kokonaissuunnittelupalveluita.

Sweco – vahva allianssi-, suunnittelu- ja sairaalaosaaja

Laajan allianssi- sekä erilaisiin yhteistoiminnallisiin toteutusmuotoihin liittyvän osaamisen lisäksi Swecolla on runsaasti asiantuntemusta sairaalasuunnittelusta ja vaativien hankkeiden projektinjohdosta. ”Kainuun Uusi Sairaala -allianssissa sairaalaosaamisemme viedään nyt ensimmäistä kertaa näin laajasti yhteen konsernitasolla. Hanke on ensimmäinen Suomessa allianssimallilla toteutettava sairaalahanke – työllämme on merkitystä. Yhdistämme tässä hankkeessa Swecon parhaan suunnittelu- ja erikoisosaamisen hankkeen ja tilaajan parhaaksi”, toteaa Markku Varis, Sweco Finlandin maajohtaja.

Kehitysvaihe luo perustan hankkeen onnistumiselle

Swecon rooli on merkittävä erityisesti allianssin kehitysvaiheessa. Hankkeen kehitysvaihe tuottaa ratkaisun korkean suoritustason sairaalasta, jonka käyttö ja elinkaarikustannukset optimoidaan. Myös Swecon kokemus sairaalaympäristön erityisvaatimuksista valjastetaan monipuolisesti allianssin käyttöön. Hankkeessa käytetään Sweco@Co-creation -suunnittelun kokonaispalvelua, joka on käyttäjälähtöinen, integroitu suunnittelumenetelmä.

Hankkeen johtajan, ylilääkäri Jukka Juvosen mukaan allianssissa on vahvaa kokemusta sairaalarakentamisesta sekä osaamista tämän tyyppisten hankkeiden läpiviennissä: ”Nyt alkava kehitysvaihe on hyvin ratkaiseva hankkeen onnistumiselle. Uskon, että vuoden päästä olemme jo lähellä rakentamisen aloitushetkiä. Toteutusvaiheeseen siirrytään rakentamispäätöksen jälkeen, kun tekninen toteutussuunnitelma on valmis ja tavoitekustannus on asetettu.”

Sweco-Skanska-Caverion -ryhmittymä – enemmän kuin osiensa summa

Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä syksyllä 2014. Neuvottelumenettely koostui tapaamisista, kehitystyöpajoista ja kirjallisesta tarjouksesta. Ryhmittymän vahvuutena tarjouskilpailussa oli laadullisesti ylivoimainen tarjous. Myös kehitystyöpajoissa Sweco-Skanska-Caverion -ryhmittymä oli ylivoimainen saaden jokaisesta arvioitavasta osa-alueesta arvion ”erinomainen”. Ryhmittymän toimintatapaa työpajoissa luonnehdittiin arviointiperusteluissa ”allianssimaiseksi” ja perusteluissa mainittiin ryhmittymän olevan ”tasapainoinen ja yhdessä enemmän kuin osiensa summa”.

Allianssissa yhteistyö ja kaikkien osapuolien osaamisen paras mahdollinen hyödyntäminen on onnistumisen edellytys. Kaikilla hankkeeseen osallistuvilla on erityislaatuista osaamista. Skanskalla on ylivertainen kokemus sairaalarakentamisesta ja Caverionilla huippuosaamista nykyaikaisista taloteknisistä järjestelmistä. Tärkeää on myös tilaajan edustajien tiivis osallistuminen hankkeeseen, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen ja tehdään tilaajan tarpeita parhaiten palveleva sairaala.