0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecolta esisuunnittelu ruokatuotannon mullistavaan Volaren tuotantolaitokseen

Julkaistu 23.3.2023

Järvenpäähän kaavailtu teollisen mittaluokan tuotantolaitos tuottaa hyönteisten avulla ruokatuotannon sivuvirroista korkealaatuista proteiinia lemmikkiravinnoksi ja kalanrehuksi, palmuöljyn korvaavaa öljyä sekä turpeenomaista lannoitetta luomuviljelyyn. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa tänä vuonna.

Kotimaisen Volaren patentoima tuotantoteknologia perustuu mustasotilaskärpäsen toukkien ruokkimiseen ruokatuotannon vaikeasti hyödynnettävillä sivuvirroilla, kuten viljojen syömäkelvottomilla osilla. Tuotantomenetelmä ei synnytä uusia sivuvirtoja tai hyödynnä kemikaaleja. Yhtiön laskelmien mukaan kilo hyönteisproteiinia voidaan tuottaa 97 % vähemmällä vedellä soijaproteiinin valmistukseen verrattuna.

Laitos tuottaa vuositasolla noin 5000 tonnia rehutuotteita, joilla voitaisiin esimerkiksi ruokkia lähes viisi miljoonaa viljeltyä lohta. Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan rehun raaka-aineiden osuus kotimaisen kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutuksesta on peräti 74 %.

”Volaren tavoitteena on tuoda aito kiertotalousratkaisu pysyväksi osaksi ihmis- ja eläinravinnon ruokatuotantoa, ja tuotteidemme soveltamismahdollisuudet sekä taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset ovat skaalautuvuudeltaan vailla vertaa. Pystymme ratkomaan elinaikamme suuria kriisejä, kuten ilmastokriisiä, veden- ja maankäyttöä sekä ruokaturvallisuutta”, sanoo Volaren toimitusjohtaja Tuure Parviainen.

Sweco on aktiivisesti osallistunut kohteen esisuunnitteluun erityisesti prosessi- ja varastosuunnittelun osalta. Kommentointivaihe on myös työllistänyt Swecon talotekniikan, rakennetekniikan, maankäytön ja rakennuttamisen asiantuntijoita sekä arkkitehtejä.

Tehtaan suunnitteluratkaisuissa pyritään löytämään kaikkein tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut Volaren arvojen mukaisesti. Runkomateriaaliksi tarkastellaan vähähiilisen betonin, teräsbetonirakenteiden ja liimapuupilari- ja -palkkirungon yhdistelmää. Ympäristövaikutusten minimoinnista pyritään huolehtimaan energiatehokkuudella, eli tarkastelemalla muun muassa lämmön talteenoton, prosessiveden kierrätyksen, aurinkopaneelien, maalämmön sekä prosessista syntyvän lämmön hyödyntämistä. Maarakennus- ja pohjatöissä optimoidaan massatasapaino ja pyritään minimoimaan kuljetukset.

”Valitsimme Swecon suunnittelukumppaniksemme, koska Swecon aiemmat näytöt vaativista kiertotalouden ratkaisuista ja vahva asiantuntemus kestävästä rakentamisesta yhdistettynä paikallistuntemukseen tekivät meihin vaikutuksen. Swecon kaltainen kansainvälinen toimija kumppaninamme pystymme valjastamaan käyttöömme huiman määrän asiantuntijuutta, joka tukee meitä liiketoimintamme kannalta kriittisessä vaiheessa”, Parviainen jatkaa.

“Olemme innolla osa tätä inspiroivaa ja innovatiivista yrittäjätarinaa, joka kiteyttää arvolupauksemme niin loistavasti käytännön tekemiseen. Juuri tällaisia ratkaisuja tarvitsemme kiertotalouden vauhdittamiseen”, sanoo teollisten kiertotalousprosessien osastopäällikkö Leena Pirhonen Swecolta.

Volaren ensimmäisen kaupallisen mittakaavan laitoksen rakentaminen on nyt esisuunnitteluvaiheessa. Seuraavissa vaiheissa laitokselle haetaan investointipäätös ja suunnittelua jatketaan tarkemmalle tasolle. Volare tavoittelee useamman lisälaitoksen rakentamista Eurooppaan lähivuosien aikana.

 

Lisätietoja:

Leena Pirhonen, osastopäällikkö, Sweco, 040 348 5428, leena.pirhonen@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

Tuure Parviainen, toimitusjohtaja, Volare, tuure@volare.fi

 

 

 

Kuvat: Volare