0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecolta esisuunnittelu St1:n Power-to-Methanol Lappeenranta -hankkeelle

 

Lehdistötiedote

Julkaistu 10.1.2023, Helsinki

 

Energiayhtiö St1 suunnittelee Suomen ensimmäistä kaupallisen mittaluokan synteettisen metanolin tuotantolaitosta Finnsementin tehtaan yhteyteen Lappeenrantaan.

Vihreän vedyn lisäksi kalkkikiven hiilidioksidipäästöjä raaka-aineenaan hyödyntävä laitos tuottaisi valmistuessaan vuonna 2026 noin 25 000 tonnia synteettistä metanolia vuodessa, joka voitaisiin saattaa markkinoille nykyisen jakeluverkoston kautta meri- ja tieliikenteen polttoaineeksi.

St1:n pilotin tavoitteena on kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin tuotantokonsepti. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 35,4 miljoonan euron rahoituksen Euroopan elpymis- ja palautumisvälineestä ja hankkeen toteutuminen edellyttää myös Euroopan komission hyväksyntää sekä positiivista investointipäätöstä.

”Lappeenrannan synteettisen metanolin hanke on ensimmäinen P2X-hankkeemme, joten projektissa opitaan koko ajan paljon uutta. Näitä oppeja voidaan hyödyntää myös muiden P2X-hankkeiden eteenpäin viemiseksi. P2X on olennainen osa kestävän liikenteen ratkaisua sähkön ja biopolttoaineiden lisäksi, ja sen tuomat ratkaisut tulevat tukemaan erityisesti raskasta liikennettä sekä pitkän matkan kuljetuksia kuten meri- ja lentoliikennettä. P2X-projekteissa osaava, samalle arvopohjalle rakentuva ja sujuva yhteistyö on olennainen osa työtä. Ilman hyviä partnereita projektit eivät toteutuisi”, sanoo St1:n Energiamurroksen liiketoimintajohtaja Riitta Silvennoinen.

Vihreästä vedystä jalostetut sähköpolttoaineet ovat avainasemassa vihreän siirtymän mahdollistamisessa rahti- ja lentoliikenteelle sekä muuten vaikeasti sähköistettäville sektoreille. Samalla on mahdollista toteuttaa päästövähennyksiä raskaan teollisuuden aloilla, joilla päästövähennyksiä on haastavampi saavuttaa. LUT-yliopiston tuoreen energiatransitioon pureutuvan tutkimusraportin mukaan vuoden 2020 liikenteen polttoaineista peräti 93 % oli edelleen fossiilista alkuperää, vaikka sähkö- ja lämmöntuotannossa uusiutuvien energiamuotojen osuus on jo huomattava.

”St1 on innovatiivinen energia-alan toimija, jonka Lappeenrannan hanke on tunnistettu yhtenä vahvana avauksena P2X-sektorin kehittämiseksi Suomessa. Kasvava kiinnostus vedyn tuotantoa kohtaan avaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja synteettisellä metanolilla on mielenkiintoinen kysyntänäkymä lähitulevaisuudessa myös viennissä. Pitkäaikainen kumppanuutemme St1:n kanssa antaa meille hyvät valmiudet tukea hankkeen etenemistä laadukkaasti tavoiteaikataulussa”, kommentoi Swecon kehityspäällikkö Tomas Norrena.

 

Lisätietoja:

Tuomas Salminen, yksikön johtaja, Sweco, 040 081 9547, tuomas.salminen@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

Riitta Silvennoinen, Energiamurroksen liiketoimintajohtaja, St1, 050 589 3036, riitta.silvennoinen@st1.com

 

Kuva: Finnsementin nykyinen tehdasalue, St1

 

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1290 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1200 henkilöä. www.st1.com