0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecolta uusi energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu kokonaisille kortteleille ja kaupunginosille

Swecon kehittämällä työkalulla voidaan tarkastella useiden rakennusten kokonaisuuksia jo konsepti- tai kaavoitusvaiheessa, saaden energiavirroista laskelmat muun muassa energia- ja elinkaarikustannusten sekä energiankäytön hiilidioksidipäästöjen osalta.

Swecon energia-asiantuntijoiden käyttämä selainpohjainen työkalu mahdollistaa asiakkaille entistä nopeammat ja kattavammat vertailulaskelmat ja -vaihtoehdot sekä alueelliset energiantuotantotarkastelut päätöksenteon tueksi ja kehitystyöhön.

Monipuolinen työkalu kokoaa yhteen ja korvaa eri työkaluja sekä nopeuttaa eri työvaiheita energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskennassa. Lisäksi lämmityksen, sähköntuotannon ja jäähdytyksen tuottolaitteita voidaan mallintaa osana rakennusten energialaskentaa. Myös tuottolaitteiden kytkennät eri jakelujärjestelmiin on mallinnettavissa tarkasti, ja hyötyjä saadaan niin ikään ylläpidon aikaisiin muutostarpeisiin.

”Siinä missä ennen käytettiin päiviä tai jopa viikkoja laskelmien tekoon ja vaihtoehtojen tarkasteluun, voidaan ne nyt saada siltä istumalta vaikkapa asiakaspalaverin yhteydessä. Työkalua on käytetty jo kymmenissä eri projekteissa”, kertoo toinen työkalun kehittäjistä, Swecon Kestävän ja älykkään rakentamisen kehityspäällikkö Joni Hilpinen.

Energiajärjestelmiin liittyvä laskenta tehdään työkalussa varmennetuilla ja yleisesti hyväksytyillä laskentasäännöillä tuntitason tarkkuudella. Jokaisen projektin laskenta tehdään samoilla laskentasäännöillä ja tulokset tulevat samassa vakioidussa muodossa. Lopputuloksena syntyy luotettavaa, vertailtavaa ja laadukasta dataa.

”Kaikki yksittäisen hankkeen tai kokonaisen alueen energialaskenta kootaan yhden työkalun alle, joten se on helposti päivitettävissä suunnittelun ja toteutuksen edetessä aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitovaiheeseen. Työkalun avulla saadaan helposti kokonaiskuva esimerkiksi uusiutuvan energian, energiankierrätyksen ja omavaraisenergian käytöstä sekä niiden suhteesta ostettuun energiaan. Lopulta suurimmat hyödyt nähdään kokonaisuuksien energiankäytön optimointina ja kierrätyksenä”, sanoo Swecon Kestävän ja älykkään rakentamisen tulosyksikön johtaja Riku Maidell.

Työkalua kehitetään jatkuvasti ja pian päästään tekemään laskelmia rakennusten energiakäytöstä joko Swecon valmiiden tyyppirakennusten dataan tai asiakkaan omaan dataan pohjaten tekoälyä hyödyntäen. Laskelmien ja järjestelmävertailujen lisäksi mallinnetuista energiajärjestelmistä on tarkoituksena saada käyttöön myös valmiit suunnitelmat ja mitoitustiedot.

Lisätietoja:

Riku Maidell, tulosyksikön johtaja, Kestävä ja älykäs rakentaminen, Sweco, 040 535 6298, riku.maidell@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

https://www.sweco.fi/palvelumme/rakennukset-ja-kaupunkikehitys/talotekninen-suunnittelu/energia-elinkaarisuunnittelutyokalu/

Projekti on saanut NextGenerationEU-rahoitusta.