0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon henkilöstötutkimuksen tulokset valmistuivat – peräti 85 % swecolaisista suosittelisi työnantajaansa

Tämän vuoden henkilöstötutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Henkilöstökyselyyn vastasi 86 % kaikista Suomen swecolaisista. Vastausprosentti on mille tahansa organisaatiolle erinomainen.

Swecolla vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen tulokset antavat kattavan kuvan swecolaisten näkemyksistä ja ajatuksista työpaikastaan. Neljä korkeimman keskiarvon saanutta väittämää olivat (asteikolla 1-5):

  • Luotan lähimpään esihenkilööni (4,6)
  • Tiedän, että saan apua työryhmässäni työskenteleviltä työtovereiltani (4,6)
  • Olen tietoinen liiketoiminnan etiikkaan liittyvistä Swecon politiikoista ja toimintatavoista (4,6)
  • Työryhmässäni työntekijät kohtelevat toisiaan kunnioittavasti erilaisuudestaan riippumatta (4,5)

Valtaosa swecolaisista (79 %) kokee olevansa motivoitunut työssään ja suosittelisi Swecoa työpaikkana (85 %). Tulosten perusteella swecolaiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, josta he voivat olla ylpeitä:

  • Tunnen, että Swecolla minun on mahdollista tehdä työtä, jolla on merkitystä (4,1)
  • Olen ylpeä siitä, että työskentelen Swecolla (4,2)

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi työntekijöiden näkemyksiä Swecon yrityskulttuurista arvoväittämien avulla. Tärkeimmiksi Swecon vahvuuksiksi koettiin yhteistyö ja joustavuus.

”Henkilöstötutkimuksen tulokset ovat hyvin linjassa kesällä tehtyjen henkilöstötutkimustamme täydentäneiden yksilö- ja pienryhmähaastatteluiden kanssa. Niiden perusteella olemme kokoluokkaamme nähden poikkeuksellisen inhimillinen, joustava, mutkaton ja matalahierarkinen. Lupaamme työntekijöillemme tarjota merkityksellisiä mahdollisuuksia, mutkattomassa ilmapiirissä, alan huippujen joukossa, ja on ilo huomata, että myös työntekijälupauksemme välittyy tuloksista näin vahvasti”, Swecon HR-johtaja Sari Metsänen kertoo.

Henkilöstön hyvinvointi ja työntekijäkokemus on Swecolle tärkeä kehityskohde, ja henkilöstötutkimuksen sekä sitä täydentävien henkilöstökyselyiden ja -haastatteluiden tuloksia hyödynnetäänkin Swecolla monipuolisesti työyhteisön kehittämisessä.

”Henkilöstökysely on ennen muuta tärkeä työväline tiimien ja toimintamme kehittämisessä. On tärkeää miettiä, miten voimme yhdessä rakentaa työyhteisöstämme entistäkin toimivamman ja miten saamme ylläpidettyä yhteisöllisyyttä erityisesti etätyöaikana”, Sari Metsänen sanoo.

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen nousikin keskeiseksi kehityskohteeksi tämän vuoden henkilöstökyselyssä.

”Pitkäkestoinen poikkeustilanne on haastanut työyhteisömme ja olemme joutuneet kehittämään uudenlaisia työn tekemisen tapoja. Siitä huolimatta henkilöstötutkimuksemme tulokset ovat pysyneet hyvällä tasolla, mikä kertoo siitä, että meillä on vahva työyhteisö”, Sari Metsänen iloitsee.

 

Lisätietoja

Sari Metsänen, henkilöstöjohtaja, puh. 050 300 6437, sari.metsanen@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, puh. 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi