0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon kumppanuusmallilla toteutettu As Oy Puotilantie 8 palkittiin vuoden linjasaneeraushankkeena

Helsingin Vartiokylässä sijaitseva kuusi rakennusta ja 112 asuntoa käsittävä taloyhtiö palkittiin Finnbuild-messuilla menestyksekkäästi hoidetusta linjasaneerauksestaan, joka valmistui ajallaan ja budjetissa koronapandemiasta huolimatta.

Määrätietoisesti valmisteltu projekti pantiin aluille jo vuonna 2017 asukaskyselyyn ankkuroidulla uudella strategialla, jossa tavoitteeksi asetettiin olla alueen parhaiten hoidettu, viihtyisin ja vetovoimaisin taloyhtiö. Vastuu toisen omaisuuden kehittämisestä, energiatehokkuus, pätevyys, yhdenvertaisuus ja toimivuus määriteltiin ohjenuoraksi korjausten, ylläpidon ja toiminnan kehittämiseen.

Taloyhtiön hallitus oli rakennuksen valmistumisesta saakka hoitanut taloyhtiön kuntoa pitkäjänteisesti ja näin ollen säästänyt osakkaiden taloutta jaksottamalla investointeja tarvelähtöisesti. Kuntotutkimuksia tehtiin noin viiden vuoden välein ja julkisivukorjaus valmistui hyvissä ajoin ennen linjasaneerausta, johon puolestaan tartuttiin jo ennen putkiston teknisen käyttöiän umpeutumista.

Sweco valittiin tekemään hankesuunnittelun ja myöhemmin myös toteutussuunnittelun uudella Kumppanuus VARMA -yhteistoimintamallilla, joka perustuu urakoitsijoiden kilpailuttamiseen jo luonnossuunnitelmilla. Alustavan tarjouksen jättämisen jälkeen urakoitsija osallistuu suunnittelutyöhön kertoen näkemyksensä toteutuskelpoisuudesta ja tarvittaessa tarkistaa hintaansa, jonka tilaaja voi joko hyväksyä tai hylätä lähtien uuteen kilpailutukseen. Mallin etu on urakoitsijan osallistamisessa, jolloin mahdollisiin suunnittelupuutteisiin ei voida vedota samalla tavalla. Mallissa luotiin myös riskianalyysi, jonka pohjalta urakoitsija sai pelkästään esittää muutos- ja lisätöitä urakan aikana työmaakokouksissa jouhevasti käsiteltynä. Riskianalyysissä kartoitettiin kustannus- ja aikatauluvaikutus yksikköhintoineen sekä näiden todennäköisyys. Lisäksi kustannussäästöistä ja aikataulussa pysymisestä palkittiin, lähestymistavan muistuttaessa alliansseja. Sweco vastasi kokonaissuunnittelun lisäksi myös projektinjohdosta ja -valvonnasta.

Urakoitsijaksi valikoitui Consti ja työt aloitettiin 4.5.2020. Työmaa oli pandemian aikana kokonaan pysähdyksissä ainoastaan reilun viikon ajan hyvän varautumisen ja tartuntatilanteen hoidon ansiosta. Maalämpöön siirtyminen toteutettiin erillisurakkana St1:en toimesta. Kerrosalaltaan peräti 9870m2 käsittävä hanke valmistui 7.5.2021.

Linjasaneerauksessa uudistettiin

 • asuntojen märkätilat, tehtiin perusparannus yleisille tiloille sekä rakennuksille salaojat
 • kaikki LVIS-tekniikat siirtyen lämmityksessä maalämpöön
 • automaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmät.

Sähkötekniikan uudistamisessa otettiin huomioon maalämmön ja mahdollisesti tulevaisuudessa asennettavien autojen latauspisteiden vaatima lisääntynyt tehotarve. Kyberturvallisuudessa luotettiin IT-järjestelmien toimittajien omavalvontaan ja asianmukaiseen suojaukseen.

 

Swecon palkittuun projektitiimiin kuului:

 • Pääsuunnittelu: Jussi Jaakola
 • Arkkitehtisuunnittelu: Tuula Norrmén ja Hilla Ahvenainen
 • LVI-suunnittelu: Samuli Koponen ja Heidi Lindberg
 • Sähkösuunnittelu: Joonas Pursiainen
 • Rakennesuunnittelu: Harri Kontiainen
 • Energia-asiantuntija: Kaj Karumaa
 • Asukasviestintä: Heli Vintturi
 • Projektinjohto: Risto Partanen
 • Projekti-insinööri: Susanna Turkia
 • Rakennustöidenvalvonta: Janne Kolhonen
 • LVI-valvonta: Joonas Valtimo
 • Sähkövalvonta: Juha Niitynpää

 

Vuodesta 2008 jaetun palkinnon takana ovat: Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Rakennusinsinöörien liitto, Rakennusteollisuus RT, Suomen LVI-liitto SuLVI, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL.

Kilpailun voittajaa tai voittajia valittaessa otetaan erityisesti huomioon tavoitteellinen strategialähtöisyys ja miten se näkyy prosessissa: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen selvitys, toteutussuunnittelu, päätöksenteko, remontin aikainen tilaajan ja toteuttajan yhteistyö sekä tiedottaminen. Lisäansioita ovat elinkaari- ja energiatalous, tilaajan saavuttamat edut ja putkiremontin tekninen ja taloudellinen onnistuminen sekä virheetön luovutus.

Tämän vuoden kilpailun pääteemana oli tulevaisuussuuntautuneisuus, jotka liittyvät parannuksiin kiinteistön energiatehokkuudessa tai varauksiin tuleville energian säästöpotentiaaleille sekä kyberturvallisuustoimenpiteiden huomioimiseen.

”On ollut hienoa olla tuottamassa tilaajalle monialaista asiantuntijaosaamista pitkäjänteisesti ja hyvin hoidetun Puotilantie 8 -taloyhtiön peruskorjaushankkeissa. Tässä palkitussa mittavassa linjasaneeraushankkeessa riskien hallinta ja osapuolten erinomainen yhteistyö varmistettiin Swecon kehittämällä Kumppanuus VARMA -yhteistoimintamallilla. Mallissa erinomainen suunnittelu- ja projektinjohto-osaaminen yhteistyössä toteuttajan osaamisen kanssa optimoi tuottavuutta ja varmistaa hankkeen onnistumisen”, sanoo Swecon asiantuntijapalveluiden toimialajohtaja Jaakko Yli-Säntti.

 

Kuvassa vasemmalta pääsuunnittelija Jussi Jaakola ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Gunnar Åström.

 

Lisätietoja:

Jaakko Yli-Säntti, asiantuntijapalveluiden toimialajohtaja, Sweco, 050 563 2241, jaakko.yli-santti@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi