0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon Lassi Matikaiselle arvostettu saksalainen rautatieturvalaitealan elämäntyöpalkinto

Swecon infratoimialalla vanhempana teknisenä asiantuntijana työskentelevä Lassi Matikainen palkittiin viime kuussa Saksan Fuldassa järjestetyssä saksankielisten maiden rautatiealan turvalaitetoimijoiden vuosittaisessa Signal+Draht-kongressissa merkittävällä elämäntyöpalkinnolla. Palkinto myönnettiin nyt viidennettä kertaa ja Matikainen on vuorossaan ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen.

Valintaraadin puheenvuorossa korostettiin Matikaisen merkitystä rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitetekniikan kehitykselle Suomessa ja toimimista alan tiennäyttäjänä myös muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Vuodesta 1974 turvalaitteiden parissa työskennellyttä Matikaista luonnehdittiin suureksi persoonaksi ja todelliseksi ekspertiksi, jonka osaaminen ei rajoitu pelkästään turvalaitetekniikkaan. Häntä kiiteltiin koko rautatietekniikan kattavasta ensiluokkaisesta asiantuntijuudesta, jonka osaaminen ulottuu pienistä detaljeista aina suuriin kokonaisuuksiin.

Rautatiealan ammattijulkaisuihin keskittyneen DVV Media Group-kustantamon organisoima kongressi on ollut toimialan merkkitapahtuma jo 21 vuoden ajan. Lehteä, jonka nimeäkin kongressi kantaa on julkaistu vuodesta 1906 lähtien. Lehti on vakiinnuttanut asemansa Keski-Euroopan johtavana rautateiden turvalaite- ja tietoliikennetekniikan ammattijulkaisuna. Tänä vuonna kongressissa käsiteltiin muun muassa kyberturvallisuuden korostunutta merkitystä rautateillä.

Matikainen on toiminut koko uransa saman organisaation palveluksessa. Matikainen on pitkän uransa aikana ehtinyt kerryttää kokemusta muun muassa asennustyöstä, suunnittelusta, tarkastus- ja hyväksyntätyöstä, järjestelmähankinnoista, spesifikaatioiden laatimisesta sekä liikkeenjohdosta. Matikainen toimi VR Trackin johtoryhmän jäsenenä 16 vuoden ajan. VR Trackista tuli myöhemmin osa Swecon infratoimialaa, Swecon ostettua NRC Groupilta suunnitteluliiketoiminnan.

Matikainen pitelemässä elämäntyöpalkintoa. Palkinnon jakoivat DVV Media Groupin toimitusjohtaja Manuel Bosch sekä Signal+Drahtin päätoimittajat August Zierl ja Reinhold Hundt. Kuva: Aki Härkönen / Väylävirasto

 

Matikainen nosti kiitospuheessaan esille mielenkiintoisena urapoimintana esimerkiksi projektipäällikkönä toimimisen Suomen ensimmäisen SIMIS-C-tietokoneasetinlaitteen asennuksessa Jyväskylässä 1991. Matikainen korosti myös laajan kieliosaamisen tärkeyttä sekä rautatieliikenteen ja alan osaajien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Onnittelemme Lassia erittäin ansaitusta tunnustuksesta ja kiitämme merkittävästä työpanoksesta yhtiömme infratoimialan ja siten koko Suomen rataliikenteen, ja lopulta jokaisen matkustajan turvallisuuden eteen. Lassi on erinomainen esimerkki siitä rautaisesta osaamisesta mitä meillä on riveissämme. Vaikka Lassi siirtyykin nyt hiljalleen viettämään ansaittuja eläkepäiviä, jatkaa hän varmasti asiantuntijuutensa jakamista eri verkostoissa tulevienkin sukupolvien hyväksi”, iloitsee Swecon maajohtaja Markku Varis.

Matikainen on rautatiealalla erittäin näkyvä ja tunnettu hahmo toimittuaan muun muassa Kansainvälisen rautatieliiton UICn että turvalaiteinsinöörien järjestön IRSEn toiminnassa sekä oltuaan perustamassa eurooppalaisten rautatieorganisaatioiden yhteistyöhanketta EULYNXiä.

Matikainen on myös kirjoittanut kirjan ”Turvalaitereleiden käyttö asetinlaitteissa” täydentämään Väyläviraston rautateiden turvalaitteita koskevaa kirjasarjaa. Kyseinen teos syventää aihetta teoriatasolle, jota ei aiemmin suomenkielisessä kirjallisuudessa ole saavutettu. Hän on myös ollut mukana toimittamassa kaikkia muitakin Väyläviraston julkaisemia turvalaitekirjoja ja istui myös Signal+Draht-lehden toimitusneuvostossa vuosina 1995-2018.

 

Lisätietoja

Juho Siipo, infratoimialan toimialajohtaja, Sweco, 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Rautatietekniikka-lehden numerossa 4/2021 on katsaus palkinnonjakotilaisuuteen ja yhteenveto Lassin monimuotoisesta urasta.