0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon Nina Aarras kutsuttu kestävän matkailun työelämäprofessoriksi Lapin yliopistoon

 

Lapin yliopisto on kutsunut kauppatieteiden tohtori Nina Aarraksen matkailualan työelämäprofessoriksi 1.9. alkaen. Aarras on työskennellyt Swecolla kiertotalouden johtavana asiantuntijana ja jatkaa tehtävässään työelämäprofessuurin rinnalla.

Työelämäprofessorina Aarras vahvistaa yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä tuo työelämän näkökulmaa matkailualan opetuksen kehittämiseen. Aarras osallistuu tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erityisesti matkailututkimuksen opetustyöhön.

Työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) voidaan yliopiston aloitteesta kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Aarras on koulutukseltaan talousmaantieteilijä, jolla on runsaasti kokemusta korkeakouluyhteisöistä ja niissä tehtävästä tutkimus- ja kehittämistyöstä.

”Toivon, että pääsen edistämään kokonaisnäkökulman painottamista ja systeemiajattelua matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistamisessa. Kestävään matkailuun liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia on paljon, eikä kaikkia mahdollisuuksia ole vielä edes tunnistettu. Tätä potentiaalia toivoisin pääseväni työelämäprofessorina kartoittamaan ja tuomaan esille vahvemmin”, työelämäprofessori Nina Aarras avaa odotuksiaan.

Aarras kokee etenkin kierto- ja jakamistalouden tuomien mahdollisuuksien olevan erittäin kiinnostavia kestävän matkailun näkökulmasta. Silloin hänen mukaansa keskiössä on digitalisuuden ja paikallisuuden hyödyntäminen.

Pohjoiset korkeakoulut, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, ovat nostaneet kestävän matkailun yhdeksi korkeakouluyhteisön strategisista painopisteistä. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on korkeakoulujen yhteinen kansallisesti tunnustettu matkailun asiantuntijayhteisö, ja Aarraksella on korkeakoulujen mukaan keskeinen rooli MTI:n matkailuelinkeinoa palvelevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa. Aarraksen vankka asiantuntemus tukee MTI:n rakentumista eurooppalaisesti tunnustetuksi matkailun osaamiskeskittymäksi.

”Työskennellessäni erityyppisissä matkailuhankkeissa olen huomannut, että puhuttaessa kestävyydestä on erittäin tärkeää katsoa yksittäisen kohteen tai toiminnon sijaan kokonaisuutta. Esimerkiksi uuden matkailukohteen suunnittelussa on kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät vaikutukset arvioitava niin rakentamisen kuin toiminnankin osalta”, Aarras painottaa.

Hänen mukaansa kestävyys voi toisinaan näyttäytyä käytännön toimijoille melko abstraktina käsitteenä. Erilaisten tavoitteiden sanoittaminen kouriintuntuviksi toimenpiteiksi on tärkeää, jotta sanat muuttuvat teoiksi.

MTI:ssa tehtävälle yhteistyölle on ominaista monialaisuus ja monitieteisyys, mikä luo erityisen vahvan pohjan kestävän matkailun edistämiselle. Aarraksen erityisosaaminen – liittyen matkailupalvelujen suunnittelemiseen, matkailuinfrastruktuurin rakentamiseen, kiertotalouteen ja jäteyhteiskuntaan – täydentää olemassa olevaa MTI:n vastuullisen matkailun asiantuntijuutta.

”Aloitan työssäni innostunein mielin. Uskon, että minulla on mahdollisuus edistää käytännön työelämän ja tutkimusmaailman vuoropuhelua. Olen esimerkiksi asiantuntijana saanut konkreettisesti nähdä, miten tutkimustieto ja käytännön ymmärrys yhdessä johtavat onnistuneeseen lopputulokseen”, Aarras päättää.

Sweco onnittelee sekä Aarrasta että Lapin yliopistoa loistavasta valinnasta.

”Olen todella iloinen niin Ninan kuin Lapin yliopiston puolesta tästä nimityksestä. Haluamme edistää tämäntyyppistä tutkimuksen, koulutuksen ja yritysmaailman välistä yhteistyötä, josta isoin hyötyjä, tässä tapauksessa, on lopulta vastuullinen suomalainen matkailuliiketoiminta niin työllistämis- kuin kasvunäkökulmasta”, sanoo Swecon maajohtaja Markku Varis.

 

Lisätietoja:

Nina Aarras, kestävän matkailun työelämäprofessori, Lapin yliopisto, puh. 040 566 3645, nina.aarras@ulapland.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, puh. 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi