0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon uusi työkalu laskee hankkeelle suunnitellun rakennekokonaisuuden kustannuksen ja päästöt samanaikaisesti

 

 

Julkaistu 31.3.2023

Swecon kehittämä työkalu antaa asiakkaalle ja suunnittelijalle reaaliaikaisen näkymän suunnitteluratkaisun ajantasaiseen hintaan että hiilijalanjälkeen.

Kaikkeen Swecon tietomallipohjaiseen rakennesuunnitteluun integroitu automatisoitu työkalu tuo selkeyttä hankkeen kokonaisinvestointiin, johon kuuluu yhtä tärkeinä elementteinä päästöt ja kustannukset.  Molempien tulisi olla tiedossa hanketta suunniteltaessa ja niistä kyettävä viestimään ajoissa ja avoimesti. Työkalusta on tulostettavissa asiakkaalle helppolukuinen raportti suunnittelunohjauksen ja päätöksenteon tueksi.

Työkalu mahdollistaa parhaassa tapauksessa jäissä olevien rakennushankkeiden käynnistämisen, kun vanhastakin tietomallista voidaan arvioida vaivattomasti tarvittavan investoinnin nykyarvo, muuttaa kokonaisuutta tarvittavin osin sekä tehdä eri ratkaisujen välisiä vertailuja, mahdollistaen investointipäätöksen. Työkalun lokitietoihin jää aina tallennuspäivän kustannus- ja päästötieto, jolloin keskenään vertailukelpoista dataa voidaan aina tarkastella jälkikäteen. Työkalun käyttämä data perustuu Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ja -palvelujen ilmastovaikutukset kokoavaan CO2data.fi -tietokantaan, sekä Swecon laskentapalveluiden keräämään ja ylläpitämään laajaan validoituun kustannustietoon. Sweco on kehittänyt ja toteuttanut kustannus- ja määrälaskentapalveluja Suomessa yli 20 vuoden ajan.

”Kustannuslaskentahan ei ole suunnittelualan yleinen vahvuus, vaikka automatisoituja työkaluja käyttämällä sekä investointivaiheessa että hankkeen aikana olisi saatavissa suuria säästöjä ja muita mielikuvallisia hyötyjä. Kustannusylitykset, aikataulujen venymiset tai yllättävät kariutumiset ja näistä koituvat sopimussakot värittävät usein yleistä keskustelua. Arvioitua kokonaishintaa täydentämään tarjoamme hankkeen edetessä myös reaaliaikaista kustannusseurantaa ja muita asiakkaan luvuilla räätälöityä kustannustietoa hankeohjauksen tueksi, jos asiakas haluaa varmistua hankkeen kustannusarvion varmasti pitävän”, sanoo Swecon Talot ja kiinteistöt -toimialan johtaja Ismo Tawast.

Työkalu ei huomioi alueen, rakennuspaikan tai rakennusurakan toteutusmallin vaikutusta kustannuksiin. Rakennusosalla on siis sama tekninen hinta, riippumatta suunnitellaanko hanketta pääkaupunkiseudulle vai Pohjois-Suomeen.

Työkalun tuottama tieto on kaikkien Swecolta rakennesuunnittelua tilanneiden ja tilaavien asiakkaiden käytettävissä.

”Tavoitteenamme on tehokkaiden ja resurssiviisaiden rakenneratkaisujen tuottaminen osana työntekijöidemme arkipäivää. On tärkeää havainnollistaa, kuinka pienetkin päätökset vaikuttavat hankkeen lopputulokseen ja löytää yhteisesti asiakasta parhaiten palvelevan lopputuloksen”, sanoo teknologiajohtaja Eetu Partala Swecon Talot ja kiinteistöt -toimialalta.

Lisätietoja:

Eetu Partala, teknologiajohtaja, Sweco, 0400 340 313, eetu.partala@sweco.fi

Heini Jokinen, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi

 

Video

Esittelyvideo (Linkedinissä)

 

Ladattavat liitteet

Esimerkkiraportti (pdf)

Työkalunäkymä (png)