0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tampereen ratikan toinen vaihe Santalahdesta Lentävänniemeen sai rakennusluvan

Tampereen raitiotien rakentamisesta vastaava Raitiotieallianssi aloittaa raitiotieyhteyden 2B-vaiheen rakentamisen Santalahdesta Lentävänniemeen keväällä 2022, reitin varrelle suunnitellun tekosaaren saatua rakennusluvan.

Korkein hallinto-oikeus on tuoreella päätöksellään hylännyt suurilta osin Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valitusasian ja myöntänyt rataosuudelle rakennusluvan. Valitus koski vesitäytön rakentamista, eli Näsijärven Hiedanrannan edustalle suunniteltua Näsisaaren tekosaarta. Näsisaari tarjoaa ratikkalinjan varrelta uuden merellisen asuinalueen.

Tampereen ratikkaa rakennetaan Raitiotieallianssin toimesta kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe kattaen kaupungin itäpuolen otettiin käyttöön elokuussa 2021. Ratikan toista 2A-vaihetta on rakennettu samanaikaisesti länsipuolella Pyynikintorilta Santalahteen, liikennöinnin alkaessa syksyllä 2023. Allianssi on odottanut 2B-vaiheen rakentamisen aloittamista Santalahden ja Lentävänniemen välillä, reitin läpi kulkevan tekosaaren odottaessa muutoksenhaun päättymistä ja lainvoimaa.

Tampereen ratikka kattaa lopullisesti valmistuessaan vuonna 2024 yhteensä 24 km ja sen on arvioitu kuljettavan 55 000 matkustajaa päivittäin, eli 40 % koko seudun julkisesta liikenteestä. Ratikalla on suuri rooli kaupungin tavoitteessa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Sweco osallistuu muun muassa raitiotien, katualueiden, geotekniikan, taitorakenteiden, liikennesuunnittelun, riskienhallinnan, ratajohdon ja teknisten järjestelmien suunnittelijana Tampereen ratikan molempiin vaiheisiin osana Raitiotieallianssia yhdessä Tampereen kaupungin, AFRY:n, NRC Groupin sekä YIT:n kanssa. Swecon suunnittelutyön arvo toisen vaiheen osalta on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja hanke työllistää noin 50 swecolaista.

 

Lisätietoja

Juho Siipo, infratoimialan johtaja, Sweco, 040 076 4890, juho.siipo@sweco.fi
Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Havainnekuva Pyhällönpuiston asemasta, Tampereen kaupunki