0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suomalaiset mieltävät vihreän siirtymän liittyvän eniten teollisuuteen ja energiamurrokseen.

Tutkimus: joka kolmas suomalainen ei luota vihreään siirtymään – siirtymän kaikkia hyötyjä ei tunnisteta  

Julkaistu: 15.1.2024

Suomalaiset suhtautuvat vihreään siirtymään ristiriitaisesti, paljastaa Swecon tuore kysely. Jopa kolmasosa suomalaisista kertoo, ettei ole luottavainen vihreän siirtymän toteutumiseen. Puolet suomalaisista pitää kuitenkin vihreän siirtymän toteutumista välttämättömänä ja neljä viidestä arvioi vihreän siirtymän hyödyttävän suomalaista yhteiskuntaa. 

Vaihtelevaa ymmärrystä ja epäuskoa toteutumiseen

Sweco tutki 2 000 suomalaisen ymmärrystä ja asenteita vihreää siirtymää kohtaan. Kyselyssä käy ilmi, että suomalaisten ymmärrys vihreästä siirtymästä vaihtelee. 41 prosenttia kertoi kokevansa ymmärtävänsä vähintäänkin melko hyvin, mitä vihreällä siirtymällä tarkoitetaan, kun taas joka kolmas koki ymmärtävänsä asian huonosti tai ei lainkaan. Loput olivat tietämyksensä tasosta epävarmoja.

Vaikka puolet suomalaisista kokee vihreän siirtymän toteutumisen olevan välttämätön suomalaiselle yhteiskunnalle, vain neljännes suhtautuu sen toteutumiseen luottavaisesti. Vihreään siirtymään luottavaisesti suhtautuvien määrä on pienempi kuin epäluottavaisten määrä. Vihreän siirtymän toteutumista epäilevät erityisesti iäkkäät miehet.  

”Suomalaisten suhtautumisessa on ristiriitaa, eli moni pitää vihreää siirtymää tärkeänä, mutta siihen ei ole vielä luottoa. Kyselyssä reilusti yli puolet suomalaisista kertoi myös toivovansa, että aiheesta keskusteltaisiin ymmärrettävämmällä tasolla. Jos selkeää ja laadukasta tietoa olisi paremmin saatavilla, ehkä uskoakin olisi enemmän. Tämä on tärkeä viesti meille vihreän siirtymän mahdollistaville yrityksille sekä koko teknologiateollisuudelle”, Swecon teollisuus ja energia -toimialan johtaja Erik Skogström sanoo. 

Aihe jakaa suomalaisten mielipiteet

Vihreä siirtymä on esillä julkisuudessa tasaisin väliajoin, ja kyselyn mukaan puolet suomalaisista pitää tätä keskustelua hyödyllisenä. Aihe myös kiinnostaa suomalaisia, sillä joka toinen vastaaja kertoo olevansa kiinnostunut oppimaan uutta vihreään siirtymään liittyen.  

Vaikka moni suhtautuu vihreään siirtymään avoimesti ja kiinnostuksella, herättää se myös vastareaktioita: joka kolmas suomalainen kokee, ettei luota vihreään siirtymään eikä sen asiantuntijoihin ja ajattelee, että vihreä siirtymä on vain poliitikkojen puhetta.   

”Päättäjien ohella yrityksillä on ratkaiseva rooli vihreän siirtymän toteutumisessa. Kaikkien aiheen parissa työskentelevien kannattaisi kertoa enemmän ratkaisuista ja tuoda positiivisia vaikutuksia näkyvämmäksi”, Erik Skogström jatkaa.   

Suomalaiset kokevat: vihreä siirtymä lisää elinkustannuksia

Epäilyksistä huolimatta vihreän siirtymän vaikutukset nähdään suomalaisten keskuudessa valtaosin positiivisina: peräti 82 prosenttia suomalaisista kokee, että vihreä siirtymä hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa jollakin tavalla. Suurin positiivinen vaikutus vihreällä siirtymällä on suomalaisten mielestä energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja liikenteeseen. 

Suomalaisista joka kolmas kokee, että vihreä siirtymä vaikuttaa erityisesti elinkustannusten hintaan. Näistä suomalaisista huimat 86 prosenttia kokee, että vaikutus näkyy elinkustannusten hintojen nousuna. 

”Inflaation ja yleisen globaalin epävarmuuden aikana tämä ei ole yllättävä tulos. Vihreän siirtymän ratkaisut eivät kuitenkaan automaattisesti käy kuluttajan kukkarolle, vaan ne rakentavat yhteiskunnan kriisikestävyyttä. Nyt jo meneillään olevan energiamurroksen lisäksi kestävä kaupunkisuunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen ovat vihreän siirtymän ydintä”, Erik Skogström sanoo.  

Tärkeimmät nostot tutkimuksesta:

 • 41 % kokee ymmärtävänsä, mitä vihreällä siirtymällä tarkoitetaan 
 • 30 % ei koe ymmärtävänsä, mitä vihreällä siirtymällä tarkoitetaan 
 • 50 % pitää vihreän siirtymän toteutumista välttämättömänä suomalaisen yhteiskunnan kannalta  
 • 29 % ei pidä vihreän siirtymän toteutumista suomalaisen yhteiskunnan kannalta välttämättömänä 
 • 28 % suhtautuu vihreän siirtymän toteutumiseen luottavaisesti  
 • 34 % ei suhtaudu vihreän siirtymän toteutumiseen luottavaisesti 
 • Miehet (38 %) ovat naisia (29 %) epäluottavaisempia vihreän siirtymän toteutumiseen, erityisesti 55+-vuotiaat miehet (41 %) 
 • Vihreästä siirtymästä pitäisi keskustella ymmärrettävällä tasolla: 62 % samaa mieltä, 9 % eri mieltä  
 • Olen kiinnostunut oppimaan uutta vihreästä siirtymästä: 50 % samaa mieltä, 21 % eri mieltä  
 • En luota vihreään siirtymään: 31 % samaa mieltä, 34 % eri mieltä  
 • En luota vihreän siirtymän asiantuntijoihin: 30 % samaa mieltä, 35 % eri mieltä  
 • Vihreä siirtymä on vain poliitikkojen puhetta: 31 % samaa mieltä, 35 % eri mieltä 
 • 82 % kokee, että vihreä siirtymä hyödyttää jotenkin suomalaista yhteiskuntaa, 18 % ei usko vihreän siirtymän hyödyttävän suomalaisia mitenkään 
 • Suomalaisista, jotka kokevat vihreän siirtymän vaikuttavan energiantuotantoon (57 %): 66 % kokee vaikutuksen positiiviseksi, 11 % negatiiviseksi 
 • Suomalaisista, jotka kokevat vihreän siirtymän vaikuttavan ilmastonmuutokseen (44 %): 77 % kokee vaikutuksen positiiviseksi, 5 % negatiiviseksi 
 • Suomalaisista, jotka kokevat vihreän siirtymän vaikuttavan liikenteeseen (36 %): 44 % kokee vaikutuksen positiiviseksi, 29 % negatiiviseksi 
 • Suomalaisista, jotka kokevat vihreän siirtymän vaikuttavan elinkustannusten hintaan (30 %) 86 % kokee vaikutuksen negatiiviseksi, 7 % positiiviseksi 

Lisätietoja tutkimuksesta:
Heini Jokinen, mediakontakti, Sweco, p. 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi  

Tutkimuksen data kerättiin Bilendi Oy:n kuluttajapaneelissa 10.11.2023-16.11.2023. Tutkimus kohdistettiin 18-74-vuotiaille suomalaisille ja loppunäyte rakennettiin kansallisesti väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja alueen mukaan (n=2000).