0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Uudella hiilijohtamisen mallilla vähennetään merkittävästi uudisrakentamisen päästöjä 

 Julkaistu 20.6.2024

Ensimmäistä kertaa käytössä olevalla hiilijohtamisen mallilla varmistetaan hiilipäästöjen vähentäminen rakennushankkeissa esimerkiksi materiaaleista syntyvien päästöjen tietoisella vähentämisellä. Hiilijohtamisen mallin on kehittänyt Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy yhteistyössä Swecon kanssa. Malli on ensimmäistä kertaa käytössä Koskelan varikon mittavassa uudistushankkeessa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy uudistaa Koskelan varikon kokonaisuudessaan. Osana hankkeen kehitysvaihetta Kaupunkiliikenne on kehittänyt yhdessä Swecon ja koko Koskelan varikkohankkeen allianssin kanssa hiilijohtamisen mallin ja tilannekuvatyökalun ensimmäistä kertaa Suomessa. Hiilijohtamisen mallia on käytetty jo pidemmän aikaan Swecon johtamissa infrahankkeissa Iso-Britanniassa. Mallilla varmistetaan, että tehdyt valinnat ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä. Kaikki hankkeen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt lasketaan ja huomioidaan päätöksenteossa sekä päivittäisjohtamisessa ja materiaalivalinnoissa.  

”Tietoa, työkaluja ja laskelmia päästövähennyksistä on olemassa toimialalla paljon, mutta hiilijohtamisen malli mahdollistaa teorian viemisen käytäntöön. Suunnittelupöydällä tehtyjen innovaatioiden ja vertailujen pohjalta olemme onnistuneet vähentämään Koskelan varikkohankkeen hiilipäästöjä kymmenien prosenttien verran jo ennen toteutusvaihetta. On mahtavaa nähdä materiaalimäärien ja -kustannusten laskelmat, jotka sisältävät myös hiilen määrän – se yksinkertaistaa päätöksentekoa”, vastuullisuuspäällikkö Maija Sarpo, Kaupunkiliikenteeltä sanoo.    

Hiilijohtamisen malliin kuuluvat olennaisesti hankkeen päivittäisen johtamisen työkalut ja tilannekuva, jossa verrataan tavoitetta toteutumaan niin kustannusten kuin päästöjenkin osalta. Mahdollisimman reaaliaikainen tilannekuva, joka päivittyy jatkuvasti mahdollistaa tiedon materiaalien, kuten betonin, käytöstä ja niiden päästöistä. Koskelan varikolla tavoitteena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki lopputuloksesta tinkimättä, ja hiilijohtamisen mallilla materiaaleista syntyviä päästöjen vähentäminen on mahdollista. 

”Swecolla on paljon kansainvälistä kokemusta hiilijohtamisesta. Isossa-Britanniassa olemme käyttäneet hiilijohtamisen malleja onnistuneesti erityisesti infrastruktuurihankkeissa, kuten raide- ja asemarakentamisessa. Osaamisemme varmisti osaltaan Koskelan varikkohankkeen suunnitteluvaiheen nopean käynnistämisen. Kokemuksesta tiedämme, että hiilenjohtamisprosessimme johtaa tehokkaasti päästöjen vähenemiseen”, Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri kertoo.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on sitoutunut vähentämään palveluidensa koko elinkaaren ympäristövaikutuksia ja vähentämään hiilipäästöjä kaikessa toiminnassaan. 

”Tilaajana meillä on rooli koko infra-alan kehittämisessä. Asetamme tarpeeksi kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja uskallamme vaatia kumppaneiltamme uusimpien teknologioiden käyttöä ja innovatiivisuutta. Tavoitteenamme on luoda toimintakulttuuria, jota voimme hyödyntää myös muissa hankkeissamme, jotka muovaavat käytäntöjä koko alalla”, Kaupunkiliikenteen toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio kertoo. 

Lisätietoja:  

Iida Vakkuri, vastuullisuusjohtaja, Sweco, puh. 050 531 3765, iida.vakkuri@sweco.fi
Maija Sarpo, vastuullisuuspäällikkö, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, puh. 040 868 4223, maija.sarpo@kaupunkiliikenne.fi
Tiina Varhee, lehdistökontakti, Sweco puh. 040 731 1231 ext.tiina.varhee@sweco.fi