0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vantaan Energia, Sweco ja Fira toteuttavat kestopuubiovoimalan allianssimallilla

Vantaan Energia, Sweco ja Fira ovat allekirjoittaneet projektiallianssisopimuksen kestopuubiovoimalan rakentamisesta Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokseen uudistamalla olemassa olevan laitoksen tekniikkaa. Uusi voimala käyttäisi hyödykseen jätteeksi luokiteltavaa, kierrätykseen kelpaamatonta kyllästettyä puutavaraa. Martinlaakson hanke on osa Vantaan Energian suurempaa hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä ja eteneminen kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energia, Sweco ja Fira alkavat toteuttaa kestopuubiovoimalaa Vantaan Martinlaaksoon allianssimallilla. Allianssimallissa yhteystyökumppanit vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta, etenemisestä ja rakentamisesta. Martinlaakson voimalaitoksen uudistuksessa vanha kivihiilen polttoon tarkoitettu kattila korvataan arinakattilalla, joka on suunniteltu kyllästetyn puun lämpökäsittelyyn. Uusi kestopuubiovoimala on mitoitettu niin, että siellä voidaan käsitellä vuositasolla noin 60 000 tonnia jätteeksi luokiteltavaa, kierrätykseen kelpaamatonta kyllästettyä puutavaraa. Jätepuun lämpökäsittelyn sivutuotteena syntyvä lämpöenergia voidaan hyödyntää energiantuotantoon ja suunniteltujen käsittelymäärien avulla tuottaa jopa 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta hyödynnettäväksi lähialueen lämpöverkoissa.

Hankkeen investointipäätös odottaa vielä ympäristölupaa, joka voitaisiin näillä näkymin saada kesän 2022 aikana. Rakennustyöt päästäisiin aloittamaan samana syksynä ja tuotanto kestopuubiovoimalassa alkaisi vuoden 2024 alkupuolella.

Fossiiliset lämmönlähteet pyritään tulevaisuudessa korvaamaan uusiutuvilla energialähteillä, energian varastoinnilla ja jätteiden lämpökäsittelystä syntyvällä hukkalämmöllä. Tällä hetkellä kyllästetty puujäte joudutaan kuljettamaan Suomesta ulkomaille lämpökäsiteltäväksi. Kestopuubiovoimala mahdollistaisi puujätteen käsittelyn Suomessa.

– Vantaan Energialla on kunnianhimoiset tavoitteet hankkeen suhteen ja siksi halusimme joustavan, jatkuvaa kehitystä tukevan toteutusmallin kestopuubiovoimalahankkeen läpiviemiseen. Meillä on jo entuudestaan erinomainen kokemus allianssityöskentelystä Swecon ja Firan kanssa Vantaan Energian jätteenkäsittelylaitoksen laajennuksen osalta, joten suhtaudun yhteistyöhön erittäin luottavaisin mielin, sanoo Kalle Patomeri, Vantaan Energian Kaupunkienergia-liiketoiminnan johtaja.

– Firalla olemme ylpeitä, että Vantaan Energia on valinnut meidät kumppanikseen rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyötä tukevan urakkamuodon ja hankkeesta toiseen tapahtuvan jatkuvan parantamisen myötä pystymme toteuttamaan yhdessä yhä parempia hankkeita, toteaa Firan liike- ja toimitilarakentamisen linjan Head of Project Development Tuomas Lankinen.

– Hienoa, että Vantaan Energia on valveutuneena toimijana valmis huolehtimaan Suomessa syntyneestä kyllästetyn puun jätteestä ja samalla hyödyntämään siitä saatavan lämmön verkostoissaan. Sweco on näissä ratkaisuissa ylpeästi mukana.  Samalla pääsemme jatkamaan lupaavasti alkanutta yhteistyötä jo aiemmin tuttujen allianssipartnerien kanssa, sanoo Swecon teollisuustoimialan toimialajohtaja Erik Skogström.

 

Lisätietoja

 

Erik Skogström, teollisuustoimialan toimialajohtaja, Sweco, puh. 040 0828 912, erik.skogstrom@sweco.fi

Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia, Vantaan Energia Oy, 050 529 4158, kalle.patomeri@vantaanenergia.fi

Tuomas Lankinen, Head of Project Development, Fira Oy, puh. 044 3786 454, tuomas.lankinen@fira.fi