0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vuoden sähkösuunnittelija 2021 on Sweco

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja RAKLI ry valitsivat hetki sitten Sähköisen talotekniikan rakennuttajawebinaarin yhteydessä Swecon Vuoden sähkösuunnittelijaksi 2021. Kunniataulun vastaanottivat Swecon talotekniikan Sähkötoimiala-yksikön johtaja Juha Mäkirinta sekä suunnittelujohtajat Niklas Lind ja Jyri Renkola.

Palkinnon saavalta yritykseltä edellytetään kannattavan liiketoiminnan lisäksi korkeaa ja monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja yhteiskuntavastuullisuutta. Swecon kohdalla valintaperusteiksi mainittiin lisäksi kehitysmyönteisyys omassa toiminnassa ja laajemmin alan yhteisissä hankkeissa sekä rakentamisen hiilijalanjälkeen ja kiertotalouteen vaikuttavien ratkaisujen edistäminen.

Sähköisen talotekniikan yksikössä työskentelee noin 120 sähköisen talotekniikan ammattilaista 13 paikkakunnalla, tarjoten asiakkaille valtakunnallisesti kattavan alueverkoston. Yksikkö juontaa juurensa AIRIX Talotekniikkaan, jonka jälkeen toiminta on kasvanut tasaiseen tahtiin sekä yritysostojen että orgaanisen kasvun ja rekrytointien myötä.

Talotekniikan Sähkötoimiala-yksikön johtajana toimii Juha Mäkirinta. Alueellisesti toiminnasta vastaavat neljä suunnittelujohtajaa: Niklas Lind Etelä-Suomesta, Jouni Palmu Keski- ja Itä-Suomesta, Jyri Renkola Länsi-Suomesta ja Rauno Häll Pohjois-Suomesta.

Isot ja pienet hankkeet samalla viivalla

Swecon sähköisen talotekniikan referenssilistalla on lukuisia suuria ja vaativia kohteita. Sairaalahankkeista käynnissä ovat allianssimallilla toteutettavat Kainuun uusi keskussairaala Kainua ja Hämeenlinnan Assi-sairaala. Swecolaisia työllistävät parhaillaan myös esim. Helsingissä Ruskeasuon hybridivarikon, Kruunuhaan kuuden tähden Maria-hotellin sekä Narinkkatorin Kulttuurikasarmin suunnittelu. Puurakentamista edustavat esimerkiksi Supercellin pääkonttori Woodcity-korttelissa Helsingin Jätkäsaaressa.

”Työpöydällämme on tyypillisesti projekteja oppilaitoksista sairaaloihin ja korkeasta rakentamisesta maanalaisiin hankkeisiin. Referenssejä luetellessa painotus on usein suurissa ja valtakunnallisesti merkittävissä kohteissa. Suunnittelijamme paneutuvat kuitenkin samalla antaumuksella myös pienempiin, esim. parin tunnin toimeksiantoihin”, Juha Mäkirinta kertoo.

Helposti lähestyttävä ja sitoutunut kumppani

Mäkirinnan mukaan Swecon vahvuus on asiakaskeskeisyys, joka näkyy huippuluokan palvelu- ja hankeosaamisena. Kansainvälisellä NPS-asiakastyytyväisyysindeksillä (Net Promoter Score) mitattuna Swecon sähköisen talotekniikan suunnittelupalveluiden vuosikeskiarvo on erinomainen 87/100, arvosanojen keskiarvon ollessa 9,1.

”Henkilöstöön panostaminen ja matalat hierarkiat heijastuvat suoraan asiakastyöhön ja toimeksiantojen onnistumiseen. Projekteja hoitavat henkilöt ovat motivoituneita, osaavia ja työllensä omistautuneita. Uskomme vahvasti, että oppiminen tapahtuu parhaiten itseä haastavissa ja motivoivissa monipuolisissa projekteissa ja annamme vastuuta myös nuorille suunnittelijoille. Kun se oma juttu on löytynyt, on henkilöllä hyvät mahdollisuudet kehittyä Swecolla nopeasti oman alansa parhaaksi asiantuntijaksi”, Mäkirinta lupaa.

Swecon sähköisen talotekniikan osalta erikoisosaamista löytyy esimerkiksi tele-, turva-, AV- ja energiajärjestelmien sekä sähkönjakelun osalta. Valaistussuunnitteluun on panostettu viime vuosina entistä enemmän. Valaistuksen parissa on koko maan kattava valaistussuunnittelutiimi, jonka kohteet vaihtelevat pienistä taidevalaistuksista historiallisten rakennusten näyttäviin julkisivuvalaistuksiin.

Kehityshankkeita myös koko alan hyödyksi

Swecon ammattilaiset ovat olleet viime aikoina mukana esimerkiksi KIRAHub YTV2020 Talotekniikan ja rakennesuunnittelun nimikkeistön laadinnassa sekä Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n CO2data.fi -päästötietokannan talotekniikan päästöarvojen selvityksessä.

Sähkösuunnittelija vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen

Jyri Renkolan mukaan sähkösuunnittelijat ovat avainasemassa rakennusten sähkövirtojen hallitsemisessa. Heidän tehtävänään on esimerkiksi nostaa esiin uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuuksia.

”Hiilijalanjäljen pienentäminen on koko yhteiskunnan tehtävä. Vallitsevassa energiamurroksessa rakennukset tarvitsevat älykkäitä sähköjärjestelmiä, jotka ohjaavat energiavirtoja osana järjestelmien kysynnänjoustoa. Energiatuotanto painottuu pääosin uusiutuviin energianlähteisiin ja energiavarastojen merkitys kasvaa entisestään, koska uusiutuvilla energianlähteillä sähköntuotanto vaihtelee merkittävästi. Tulevaisuudessa muun muassa sähköautot pystyvät toimimaan energiavarastona rakennuksissa”, Renkola taustoittaa.

”Lisäksi esimerkiksi puun käytön lisääminen ja laajentaminen rakennusten hiilijalanjäljen pienentämisessä on ensiarvoisen tärkeää ja olemmekin olleet mukana useissa merkittävissä puurakentamisen kohteissa. Näemme, että puusta rakentamiseen liittyy valtava potentiaali tulevaisuudessa ja haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä sähköteknisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja, jotka osaltaan edistävät puurakentamisen kilpailukykyä ja kiinnostavuutta”, Renkola kuvailee.

Suunnittelu lähtee tarpeiden ymmärtämisestä

Jouni Palmun mukaan taloteknisessä suunnittelussa tärkeintä on osata keskittyä olennaisiin asioihin, jotta järjestelmät saadaan vastaamaan sekä tilaajan että käyttäjän tarpeita kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla. ”Pyrimme suunnittelemaan muuntojoustavia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa koko rakennuksen elinkaaren ajan”, Palmu täsmentää.

”Swecon arvoihin kuuluvat uteliaisuus, vastuullisuus ja sitoutuneisuus, taaten vastuullisen ja ammattimaisen suunnittelutoiminnan ja tasokkaan lopputuloksen. Haluamme tuoda esiin sellaisiakin asioita, joita tilaaja ei välttämättä huomaisi kysyä”, Niklas Lind sanoo.

Asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä Sweco hyödyntää myös erilaisia käyttötilanteita esiin tuovaa Cave-virtuaalitilaa. Tietomalleihin perustuvista suunnitelmista voidaan luoda grafiikkaohjelmilla lähes tietokonepelimäinen kokemus 3D-laseilla tarkasteltavaksi.

Esimerkiksi sairaalakohteissa on laadittu Cave-malli erityyppisistä tiloista, mm. leikkaussaleista. Cave-mallissa käyttäjät näkevät tilan oikeassa mittakaavassa ja myös maallikot pystyvät havaitsemaan mahdolliset puutteet ja kehityskohdat varhaisessa vaiheessa. Virtuaalimallia hyödyntämällä vältytään kalliiden fyysisten mallitilojen rakentamiselta kokonaan, joita on erityisesti suurissa hankkeissa totuttu rakentamaan. Lisäksi tilatehokkuuden optimoinnilla on saavutettu merkittäviä säästöjä investointikustannuksissa ja pienennetty rakennuksen hiilijalanjälkeä.

 

Lisätietoja:

Juha Mäkirinta, Talotekniikan Sähkötoimiala-yksikön johtaja, Sweco, puh. 040 558 2113, juha.makirinta@sweco.fi

Tim Karike, PR- ja mediasuhteet,  Sweco, puh. 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Mikko Käkelä, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry