0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Webinaari kosmetiikka-alan ammattilaisille

Webinaari kosmetiikkaturvallisuuden ajankohtaisista aiheista 17.11. klo 10 eteenpäin

Swecon asiantuntijoiden järjestämässä webinaarissa keskitytään kosmetiikka-alan turvallisuusselvitysten ja lainsäädännön nykyhetkeen sekä tuleviin muutoksiin. Käymme läpi muun muassa Swecon asiantuntijoiden laatiman turvallisuusselvityksen sisällön sekä kuinka erilaiset muutokset kosmetiikkavalmisteessa tai lainsäädännössä tulee ottaa huomioon vastuuhenkilön näkökulmasta.

Tulevaisuudessa REACH-asetuksen sekä CLP-asetuksen muutokset muovaavat kosmetiikka-asetusta. Swecon asiantuntijat kertovat muun muassa, kuinka CLP-asetukseen ehdotetut uudet vaaraluokat ED-aineille eli aineille, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritsevää ominaisuuksia voivat vaikuttaa kosmetiikka-asetukseen ja mitä ED-aineilla tarkoitetaan kosmetiikassa. Asiantuntijamme keskittyvät ED-aineiden uusiin suuntaviivoihin ja avaavat CSS:n (EU Chemicals Strategy for Sustainability) julkaisemia yleisiä tavoitteita eli kuinka kansalaisia ja ympäristöä voidaan suojella paremmin sekä edistää turvallisten ja kestävien kemikaalien innovaatioita.

Ohjelma:

Klo 10.00 Webinaarin avaus

Klo 10.10 Kosmetiikan turvallisuusselvitykset ja niiden ajantasaisuus, Essi Juusela

Klo 10.25 Kemikaaliturvallisuus kosmetiikassa käyttöturvallisuustiedotteiden näkökulmasta, Kirsi Wolczkiewicz
Luvassa mm. REACH-asetuksen vaikutuksista käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kuinka ne liittyvät kosmeettisiin valmisteisiin ja niiden turvallisuuteen.

Klo 10.45 Kosmetiikan turvallisuus ja ED-aineet, Teija Manelius
Luvassa mm. hormonihäiriköistä kosmetiikassa sekä niiden huomioimisesta kosmetiikka-ja CLP-asetuksissa.

Klo 11.05 Safe and sustainable by design – Kosmeettisten valmisteiden turvallisuus ja kestävyysnäkökulmat tuotekehityksessä, Katriina Huumonen
Aiheena EU:n kemikaalistrategian keskeinen konsepti Safe and Sustainable by Design.

Klo 11.20 Mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen