0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vesihuollon omaisuudenhallinta​ I Vesihuollon webinaarisarja 

Vesihuollon omaisuudenhallinta – säästöjä ja toimintavarmuutta​ I Vesihuollon webinaarisarja 

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Swecon vesihuollon omaisuudenhallinnan webinaarisarjaa!

Sarja on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyviä tarpeita tai kiinnostuksen kohteita ja haluat oppia lisää siitä, kuinka omaisuudenhallinnalla luodaan säästöjä sekä toimintavarmuutta. Katso myös Verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppas ja auditointityökalu.

Swecon vesihuollon omaisuudenhallinnan webinaarisarjassa käsitellään vierailijoiden ja Swecon asiantuntijoiden kanssa seuraavia teemoja: 

  • Verkosto-omaisuuden hallintaa (VVY Verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas)
  • Miten tietoon perustuva päätöksenteko näyttäytyy vesihuoltolaitoksen eri rooleissa (tiedonkeruu ja päätöksenteon mahdollistaminen)
  • Riskienhallinta paikkatietoa hyödyntäen
  • Energiatehokkuus vesihuollossa 

Alta pääset tutustumaan webinaareihin teemakohtaisesti ja voit ilmoittautua mukaan linjoille! 

Energiatehokkuus ja talous 

Swecon vesihuollon omaisuudenhallinnan webinaarisarjan viimeisessä jaksossa käsitellään energiatehokkuutta ja taloutta. Tule kuulemaan vaihtoehtoisista energiatuotantomuodoista ja yleisestä energiatehokkuudesta vesilaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa, vesihuollon lämpövirtojen hyödyntämisestä sekä investoinneista ja kustannuskattavuudesta.

Uusiutuvan energian käyttöönotto on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, mutta myös se vaatii investointeja. Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot ovat yksiä suurimmista energiankuluttajista, joten uusiutuvan energian käyttöönotto voi tuoda merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä.

Investoinnit ovat olennainen osa pääomavaltaista vesihuoltotoimintaa. Laitosten on jatkuvasti saneerattava ja uusittava vesihuoltoverkostoaan varmistaakseen asiakkailleen luotettavan vedenjakelun ja jätevesien käsittelyn. Investoinnit ovat kuitenkin usein suuria ja kustannukset voivat olla merkittäviä, mikä aiheuttaa haasteita kustannusten kattavuudelle.

OHJELMA
✔ Tilaisuuden avaus – Jaana Pulkkinen, Sweco
✔ Vesihuollon lämpövirrat ja vaihtoehtoiset energiatuotantomuodot – Jussi Alilehto, Sweco
✔ Vesihuoltolaitosten investoinnit ja kustannuskattavuus – Tia Savolainen, Sweco

Riskienhallintaa paikkatiedolla

Katso tilaisuuden tallenne.

Mitä paikkatieto on ja miksi juuri paikkatietoanalyysit voivat auttaa vesilaitosta riskienhallinnassa?
Webinaarin vieraana suunnittelupäällikkö Jarno Laine Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:sta, Miikka Leinonen Kymen vedestä ja tietoturva-asiantuntija Risto Puustinen Sweco Finland Oy:sta.
Vesihuollossa infra on levittäytynyt laajalle alueelle, joten paikkatieto-ohjelmat soveltuvat erinomaisesti omaisuutta koskevan tiedon hallintaan ja analysointiin. Webinaarissa kuullaan, kuinka paikkatietoanalyysit voivat auttaa muun muassa jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden vuotoriskien ja ympäristöriskien kartoittamisessa.
Lisäksi keskustellaan paikkatiedon ja paikkatietorajapintojen turvallisuudesta vallitsevassa maailmantilanteessa.

 

Verkosto-omaisuudenhallinta

Katso tilaisuuden tallenne.

Webinaarissa kuullaan, miten verkosto-omaisuuden hallinnan käytännöt otetaan haltuun sekä keskustellaan Vesihuoltolaitosten Verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopasta laadittaessa esiin nousseita kipupisteitä. Lisäksi esittelemme opasta yleisellä tasolla. Webinaari on suunnattu kaikille vesihuollossa työskenteleville. 

KESKUSTELEMASSA
VVY:n Anneli Tiainen, lakiasiainpäällikkö 

Kouvolan Vesi Oy:n Mikko Tiainen, suunnittelupäällikkö 

 Swecolta Pekka Crabol, suunnittelupäällikkö ja Jaana Pulkkinen, tiimipäällikkö 

Omaisuustietoon perustuvat päätökset

Katso tilaisuuden tallenne.

Webinaarissa kuullaan miten ja millaista omaisuustietoa kannattaa kerätä tukemaan päätöksentekoa. Keskustellaan myös omaisuustietoon tukeutuvien päätösten eduista ja haasteista. Pohditaan vastauksia kysymyksiin, miksi omaisuustiedon kerääminen koetaan haastavana ja miten se edesauttaa päätöksentekoa kunnissa ja kaupungeissa. Mukana keskustelemassa Sipoon Vedeltä liikelaitosjohtaja Matti Huttunen ja Paraisten kaupungin vesihuollosta insinööri Henrik Roms. 

OHJELMA
 Tilaisuuden avaus – Jaana Pulkkinen, Sweco, tiimipäälikkö
Keskustelua omaisuustietoon perustuvista päätöksistä. Keskustelemassa Henrik Roms, insinööri, Parainen ja Matti Huttunen, liikelaitosjohtaja Sipoon Vesi

Webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miten ja millaista omaisuustietoa kannattaa kerätä päätöksenteon tueksi? Miten omaisuustietoa hallitaan ja analysoidaan? 

  • Omaisuustietoon tukeutuvien päätösten edut ja haasteet organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa?
  • Miksi omaisuustiedon kerääminen koetaan haastavana?
  • Miten omaisuustiedon avulla voi edesauttaa päätöksentekoa kunnissa ja kaupungeissa?

Omaisuustiedon hallintaan kytkeytyviä asioita: 

  • Omaisuustiedon luotettavuus ja oikeellisuus – miten varmistan tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden? 
  • Miten varmistan, että omaisuustieto on käytettävissä vain siihen oikeutetuille?  

Ole meihin yhteydessä, niin kerromme lisää ja sovitaan tapaaminen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.