0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon vihreää siirtymää koskevat webinaarit saavat jatkoa – Metsäkatoasetuksen velvoitteet elintarvike- ja metsäteollisuudelle

Maanantai  10.6.2024 klo 13-14

Metsäkatoasetus (EU) 2023/1115 on yksi EU:n monista toimenpiteistä, joilla tuetaan vihreää siirtymää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että talouskasvu ei tapahdu metsien kustannuksella ja että yritystoiminta tukee biodiversiteetin säilymistä. Metsien suojelu on kriittistä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä metsät toimivat hiilinieluina ja auttavat säilyttämään elinympäristöjä. Vihreä siirtymä on kokonaisvaltainen, ja metsäkatoasetus on osa tätä suurempaa kuvaa, jossa jokainen sektori ja toimenpide on tärkeä osa ympäristöystävällisempää tulevaisuutta kohti siirtymistä.

Toimitusketjujen hallinta, mukaan lukien toimittajien valinta ja toimitussopimusten ehdot, nousevat strategisen päätöksenteon ytimeen uuden lainsäädännön myötä. Ympäristövaikutusten huomioiminen toimitusketjujen hallinnassa korostuu nyt entisestään.

Tule kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuorot webinaariin (Teams).

Ohjelma:

  • Avaussanat, Bioeconomy Lead Eeva Punta
  • Kohti metsäkatoasetusta – taustat ja tavoitteet, lakiasiantuntija Iida Saarela
  • Metsäkatoasetuksen sisältö ja toimijoiden velvoitteet, Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Viktor Harvio
  • Nostoja yritysten kohtaamista haasteista asetuksen soveltamisessa ja niiden ratkaisumahdollisuuksista, Business Unit Director Piia Pessala, Gaia Consulting Oy
  • Tilaisuuden päätös, Bioeconomy Lead Eeva Punta

Swecolla on oikeus ohjelman muutoksiin.