0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco Urban Insight Hyvinvoiva ja terveellinen kaupunki

Hyvinvoiva ja terveellinen kaupunki: unelmaa vai huomisen todellisuutta?

Vuonna 2021 Swecon Urban Insight -raportit pureutuvat kaupunkien terveyteen ja hyvinvointiin. Monet kaupunkiympäristöt ovat stressaavia ja vaarallisia; on liikenteen ja teollisuuden päästöjä, melua, ikääntyneitä vesihuoltoverkostoja sekä kaupunkirakenteita, jotka voivat vahingoittaa terveyttä ja ilmastoa. Miten luomme kaupungeista tasa-arvoisia ja toimintavarmoja hyvinvoivan arjen keskuksia?

”Swecon asiantuntijat tarkastelevat tänä vuonna Urban Insight -julkaisuissa kaupunkiemme rakenteiden kehitystä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Uskomme, että meidän tulee kiinnittää rakennetun ympäristön terveyteen ja hyvinvointiin enemmän huomiota kuin koskaan, sillä kaupunkisuunnittelulla ja kaupunkirakentamisella voidaan tukea asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa sujuva, turvallinen ja terveellinen elämä”, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.Vuoteen 2050 mennessä peräti 70 % maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa jo 86 % ihmisistä asuu taajamissa. Nykyään kaupungistumisen vaikutuksia pidetään jopa yhtenä kymmenestä merkittävimmästä kuolinsyystä Euroopassa ja globaalisti. Ilmastonmuutoksen ja yhä tiivistyvän arkiympäristömme lisäksi hyvinvointimme tielle on viime vuonna tullut myös maailmanlaajuinen pandemia: COVID-19 on osoittanut, että yhteiskunta kohtaa monia terveyshaasteita, jotka muuttavat maailmaa, mutta jotka ovat ratkaistavissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut vuonna 2000, että terveellinen kaupunkisuunnittelu tarkoittaa suunnittelua ihmisiä varten. Se tukee ajatusta siitä, että kaupunki on paljon muutakin kuin rakennuksia, katuja ja avoimia tiloja; se on elävä, hengittävä organismi, jonka terveys on läheisesti kytköksissä sen asukkaiden terveyteen.

Työkaluja onnellisen, kestävän kaupungin rakentamiseen – esimerkkinä luontoon perustuva osallistava suunnittelu

Tänä vuonna Urban Insight -raporteissa pureudutaan siihen, miten rakennettu ympäristö vaikuttaa osaltaan kaupunkien terveyteen ja hyvinvointiin. Raporteissa yhdistetään kaupunkien terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää tutkimustietoa innovatiivisiin ratkaisuihin kaupunkiyhteisöissä.

Tulevaisuuden kaupungeissa luonto voi tarjota ratkaisun muun muassa ihmisten palautumiseen, lämpötilan nousuun ja rankkasateiden aiheuttamiin paikallisiin tulviin. Viherkatot, kaupunkipuutarhat ja -puistot tukevat osaltaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ja kaikki tämä vaikuttaa päivittäiseen hyvinvointiimme.

”Viime kädessä terveyden tulevaisuus ei ole sairaalassa vaan terveellisessä kaupungissa”, sanoo Bas Horsting, Swecon suunnittelujohtaja Hollannista.

Tänä vuonna Swecon Urban Insight -raportit nostavat esiin kolme kestävän kehityksen osa-aluetta, joihin muun muassa suunnittelulla voidaan vaikuttaa: terveellinen liikkuminen, terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä hyvinvointia tukevat vesivarat. Nämä osa-alueet edustavat kaupunkikudosta, jossa terveys- ja ilmastokriisiä voidaan torjua tai lieventää tekniikan ja suunnittelun avulla.

Tutustu alla lyhyeen kuvaukseen tulevista Urban Insight -raporteistamme!

Terveellinen liikkuminen

Vuonna 2018 Urban Move -teemassa käsiteltiin ilmanlaatua, aktiivista matkustamista ja liikkuville ihmisille tarkoitettua kaupunkitilaa. Nämä kaikki ovat näkökohtia, jotka liittyvät suoraan omaan terveyteemme. Lisäksi koronaviruksen myötä on paljastunut kaupunkitilojemme puutteet, jotka vaikuttavat suoraan turvalliseen liikkumiseen kaupungeissa. Huhtikuussa julkaistavassa Urban Insight -raportissa yhdistämme liikkumismuodon valinnan sosiaaliseen käyttäytymiseen sekä pohdimme, mitä etuja eri liikkumismuotojen jakamasta yhteiskäyttötilasta voi olla. Raportissa keskitytään ihmisvoimalla kulkeviin liikkumisratkaisuihin sekä läheisyyden ja tiiviyden näkökulmiin, jotka johdattelevat kohti sosiaalisesti kestäviä yhteisöjä. Käsittelemme turvallisempien, terveellisempien ja sosiaalisempien ympäristöjen luomista; miten yhteisöt, alueet, naapurustot ja kotikatumme voivat vaikuttaa hyvinvointiin.

Terveelliset rakennukset ja kaupungit

Edellisten vuosien teemoissa Urban Energy (2019) ja Climate Action (2020) käsittelimme muun muassa energian varastointia tulevaisuudessa, kulutuksen vähentämistä ja uusiokäyttöä, kaupunkien tiivistymistä, ilmastokestävyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta ilmaston ja terveyden näkökulmasta. Kesäkuussa julkaistavan terveellisiä rakennuksia ja kaupunkeja käsittelevän raportin pohjana ovat edellisten vuosien raporttien viestit: sisä- ja ulkoympäristöt voidaan suunnitella terveyttä edistävästi ja kaupunkialueet voidaan suunnitella luonnon monimuotoisuus huomioiden. Nämä tukevat ennaltaehkäisevästi kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupungit voivat toimia terveyttä tuottavina lähteinä, niin sanotusti hyvinvointia tukevina piristysruiskeina ja lääkkeinä, kun sosiaalinen kestävyys asetetaan suunnittelun lähtökohdaksi.

Hyvinvointia tukevat vesivarat

Viime vuoden kiertotalousraporttimme perustui kiireelliseen tarpeeseen vähentää hupenevien ja niukkojen luonnonvarojemme käyttöä. Tämän ajatuksen pohjalta haluamme tuoda esiin syyskuussa julkaistavassa raportissa hyvinvointia tukevan vesitalouden, vesimaisemien ennallistamisen, kaupunkien veden kiertomallin ja miten varmistamme terveellisten vesivarojen saatavuuden jatkossakin. Raportista selviää myös, mitä haasteita kaupunkiympäristöissä voi olla veden laadulle ja sitä kautta asukkaiden ja ekosysteemien terveydelle.

Kaikista kolmesta yllä mainitusta aihealueesta laaditaan oma erillinen Urban Insight -raportti, jossa esitellään sekä Swecon omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä ja tutkimustietoa aiheesta. Lue lisää kaupunkien hyvinvoinnin haasteista ja tämän vuoden Urban Insight -teemasta verkkosivultamme >>

Lue lisää aiheesta vesihuolto