0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

inventointikaksonen

Inventointikaksonen tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot purku- ja modernisointikohteista

Swecon asiantuntijoiden kehittämä inventointikaksonen tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot olemassa olevien kohteiden purku- ja modernisointiprojekteissa. Oikeilla lähtötiedoilla hallitaan hankkeen kustannuksia, materiaalien kierrätysmahdollisuuksia ja häiriötöntä toteutusta.

Rakennusmateriaalit muodostavat noin 50 prosenttia maailman kaikesta kiinteästä jätteestä. EU:n uusi jätedirektiivi asettaa rakennus- ja purkujätteen kierrätykselle kovan tavoitteen.

”Suositusten mukaan kuluvan vuoden aikana pitäisi hyödyntää jo 70 prosenttia Suomessa syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä, vaikka viimeisimmän arvion mukaan hyödyntämisaste on noin 54 prosenttia”, kertoo virtuaalisten suunnittelu- ja rakentamisratkaisujen (VDC) asiantuntija Katja Sipilä Swecolta. ”Purku- ja modernisointiprojekteissa tarvitaankin kustannustehokkaita uusia työkaluja ja toimintatapoja.”

VDC-ratkaisujen hyödyt olemassa olevissa rakennuksissa

Suomen ympäristöministeriö kannustaa huomioimaan kiertotalouden mahdollisuudet purkuprojekteissa. Siksi Swecon asiantuntijat ovat kehittäneet tuttujen VDC-ratkaisujen pohjalta uuden palvelun teollisuuslaitosten modernisointi- ja purkuprojekteihin.

”Olemassa olevissa kohteissa voidaan hyödyntää uudisrakennuksista tuttuja virtuaalisuunnittelun ja -rakentamisen ratkaisuja”, Sipilä sanoo. Niin sanottu inventointikaksonen on älykäs 3D-malli, joka tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot myös olemassa olevien kohteiden mitoista, määristä, materiaaleista ja sijainneista.

”Näin varmistetaan hankkeen mahdollisimman hallittu ja häiriötön läpivienti”, Sipilä toteaa. Oikeilla lähtötiedoilla maksimoidaan myös kierrätettävän materiaalin määrä ja luodaan jätteelle arvoa kierrätysmateriaalina.

Inventointikaksosen suurimmat hyödyt saavutetaan jo hankkeen alkuvaiheessa, kun projektille etsitään kustannusvaikutusten kannalta järkevimpiä toteutustapoja. ”Luomme inventointikaksosen käyttötarkoitukseensa sopivalla tarkkuustasolla ja toimimme sen jälkeen tilaajan kumppanina tarvittaessa koko hankkeen ajan”, Sipilä toteaa. Asiantuntijat voivat huolehtia esimerkiksi suunnittelusta, purkukartoituksesta ja lupa-asioista.

Inventointikaksonen helpottaa päätöksentekoa

Vanhoista kohteista on harvoin saatavilla tietomalleja, ja piirustukset voivat puuttua tai olla epäluotettavat. Inventointikaksosen todentamat lähtötiedot ovatkin olennaisen tärkeät jo modernisointi- ja purkutöiden kilpailutusvaiheessa.

”Luotettavien lähtötietojen pohjalta tarjoukset pystytään laatimaan nykyistä tarkemmin, nopeammin ja vähemmällä työllä”, Sipilä sanoo. ”Myös riskienhallinta tehostuu, jos 3D-malliin liitetään esimerkiksi haitta-ainekartoituksen tulokset.”

Lähtötietojen lisäksi inventointikaksonen avaa suunnitelmien ja purkukartoitusten tietosisällön läpinäkyvästi projektin eri osapuolille. ”Kun kaikki ymmärtävät, mistä asioista ollaan päättämässä, päätöksenteko nopeutuu ja hanke etenee vähemmillä yllätyksillä.”

Laserkeilauksella luotu inventointikaksonen toimii myös ylläpidossa

Modernisoitava tai purettava rakennus keilataan ensin laserskannerilla. Näin saadun pistepilven pohjalta luodaan inventointikaksonen, joka sisältää kohteen rakennusosat sekä mitta-, määrä- ja materiaalitiedon.

”Inventointikaksonen on jo hyväksi havaittu tapa havainnollistaa tiloja, rakenteita ja laitteistoja teollisuuslaitosten modernisoinneissa”, Sipilä kertoo. ”Samaa turvallista ja kustannustehokasta toimintamallia voidaan soveltaa myös purkukohteissa.”

Kun modernisointi on toteutettu, inventointikaksosta on mahdollista päivittää ja hyödyntää kohteen ylläpidossa, tulevissa saneerauksissa ja jopa VR/AR-ympäristöissä. ”Inventointikaksosen hyödyt korostuvat esimerkiksi puhdastiloissa, joihin ei haluta suurta määrää ihmisiä tekemään mittauksia tai keskeyttämään tuotantoa.”

Toimintatavan edut tulevat esiin erityisesti, kun toimitaan suurilla maantieteellisillä etäisyyksillä. ”Visuaalinen 3D-malli mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen etänä ja sidosryhmätapaamiset virtuaaliympäristössä”, Sipilä korostaa. ”Matkustamista paikan päälle ei tarvita”. Myös eri suunnittelualat voivat hyödyntää inventointikaksosta omassa työssään.

Lisää Swecon digitaalisista ratkaisuista sekä teollisuuslaitosten modernisoinnista täältä.

Lisätietoja laitosten modernisoinnista ja purkukartoituksesta Katja Sipilä, katja.sipila@sweco.fi.