0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Katusuunnittelua Oslon Torggatanilla, kuva: Sweco Norway

Kaupunkitila suunniteltava ihmisten hyvinvointi edellä – Suomessa panostetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen ja kaupunkipyöräpalveluihin

Julkaistu: 28.4.2021

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan yli 70 prosenttia eurooppalaisten kaupunkien asukkaista hengittää terveydelle haitallista ilmaa, ja Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan miljoona eurooppalaista kuolee joka vuosi liikkumattomuuden seurauksena. Kaupungeista saataisiin terveellisempiä, tuottavampia, vihreämpiä ja puhtaampia, jos kaupunkitila ja siellä liikkuminen suunniteltaisiin hyödyntäen sopeutetun nopeuden strategiaa.

Pandemia on tarjonnut meille uusia näkökulmia kaupunkitilaan sekä paljastanut katutilan jaon ja julkisen tilan valuviat muuttamalla ihmisten liikkumistapoja radikaalisti ja pakottamalla meidät työskentelemään kotoa, liikkumaan lyhyempiä matkoja ja tutkimaan lähiympäristöämme kaupungissa.

Samalla arviolta noin 70 prosenttia maailman väestöstä – huimat 7 miljardia ihmistä – tulee asumaan kaupungeissa vuonna 2050. Ilmansaasteet ovat haitallisia ihmisten ja ekosysteemien terveydelle, joten suuri osa väestöstä tulee asumaan epäterveellisissä oloissa.

Sweco ehdottaa vuoden 2021 Urban Insight -raportissaan kaupunkisuunnittelulla toteutettavia keinoja, joilla kaupunkilaisten arkiympäristö ja kadut tukevat terveyttä ja hyvinvointia: lyhyet etäisyydet, tiiviit naapurustot, joissa monipuoliset arjen palvelut ovat helposti saavutettavissa sekä eri liikkumismuotojen jaettu tila ja toisiinsa sopeutetut nopeudet ovat monin paikoin eurooppalaisissa kaupungeissa jo käyttöön otettuja ratkaisuja.

”Keskeinen keino tehdä kaduista terveyden hautomoja on tasa-arvoistaa kaupunkien erilaiset kulkutavat autoilusta kävelyyn. Tätä suunnittelustrategiaa kutsutaan sopeutetuksi nopeudeksi”, sanoo yksi raportin kirjoittajista, Swecon liikennesuunnittelija David Lindelöw Ruotsin Göteborgista.

Raportti kannustaa sijoittamaan kaupunkipalvelut ja muut palvelut lähelle asukkaita ja luomaan liikennejärjestelmän, joka mahdollistaa erilaiset tavat siirtyä paikasta toiseen samassa ajassa. Esimerkkinä tästä on ajatus 15 minuutin kaupungista, jossa asukkaat voivat mennä kouluun, nauttia harrastuksistaan, työskennellä ja käydä ostoksilla kävely- tai pyöräilymatkan päässä kotoaan.

”Suomessa monet kaupungit ovat kehittäneet pyöräväyliä sekä ottaneet käyttöön kaupunkipyörät, jotka helpottavat ja tasa-arvoistavat arjen liikkumista ja tarjoavat vaihtoehdon autottomalle elämälle kaupungeissa. Tampereen kaupunkipyöräpalvelu tuli käyttöön kesäkuussa 2021, Helsingissä palvelu laajenee koko kaupungin alueelle ja Lahteen olemme suunnittelemassa kaupunkipyöräpalvelun asemaverkostoa kaupunkilaisten testattavaksi kesän 2021  aikana”, kertoo Swecon kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mikko Raninen.

Mitä tietä seuraavaksi? Hyvinvointia ja terveyttä tukevia ratkaisuja kaduille, kortteleihin ja kaupunkiin on vuoden 2021 ensimmäinen Urban Insight -raportti Swecon kaupunkien terveyttä ja hyvinvointia käsittelevässä julkaisusarjassa. Asiantuntijat tuovat raporteissa esiin suunnitteluratkaisuja ja tieteellisiä tutkimustuloksia, joita tarvitaan turvallisten ja kestävien tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen suunnitteluun.

Kuva: Torggata, Oslo. Amund Johne / Sweco Norway