0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kehä I:n tunnelihanke keilaniemessä sai Iso Tömppä -palkinnon

Kehä I:n tunnelihanke keilaniemessä sai Iso Tömppä -palkinnon

Maanrakennusalan neuvottelukunta MANK ry on myöntänyt alan arvostetuimman tunnustuksen – Ison Tömpän – vuonna 2019 Kehä I Keilaniemessä -hankkeelle. Palkinto jaettiin torstaina 3.10. Maanrakennuspäivässä Helsingissä.Palkinnon myöntänyt MANK ry perustelee palkintoa muun muassa toteamalla, että Kehä I Keilaniemessä -projekti on poikkeuksellisen mittava kaupunkikehittämisen kokonaisuus. Liikenteen vieminen tunneliin on merkittävä harppaus Keilaniemen alueen kehittämisessä ja viihtyisämmän kaupungin rakentamisessa.”Olemme erittäin iloisia koko hankkeen tiimissä, että tekemämme työ palkittiin. Kiitos kuuluu jokaiselle tekijälle: saumaton yhteistyö on tarjonnut parhaimman pohjan onnistuneen hankkeen läpivientiin. Sweco vastasi sekä suunnittelusta että rakennuttamisesta, mikä entisestään sujuvoitti hankkeen etenemistä. Liikenne siirtyi tunneliin aikataulussaan kesäkuun alussa, ja nyt työt jatkuvat vielä muun muassa puistokannen ja maisemointitöiden parissa”, sanovat suunnittelua johtanut ympäristö- ja infratoimialan johtaja Juho Siipo ja sekä rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta vastanneen infrarakennuttamisen yksikönjohtaja Jussi Erälahti Swecolta.

Tunnelin lävitse kulkee noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa – kaupunkiympäristö muuttuu elävämmäksi tunnelin päälle rakennettavan puiston myötä

Liikenne siirtyi aikataulussaan uuteen tunneliin 4.6.2019. Tunnelin myötä liikenne Kehällä sujuvoituu, kun alueelta poistuu käytöstä kolmet liikennevalot. Myös liikenteestä aiheutuvat meluhaitat pienenevät, joka osaltaan parantaa alueen viihtyisyyttä.

Espoon kaupungin ja valtion noin 100 miljoonan euron arvoinen suurhanke on paitsi mittava, myös rakennusteknisesti hyvin vaativa.

Kehä I on tunnelissa suunnilleen entisellä paikallaan, mutta uudistustyön myötä se siirrettiin 5 -7 metriä syvemmälle, jotta liikenne saatiin piiloon ja tunnelin päälle katto. Tunnelilla on pituutta noin 460 metriä ja sen päälle asettuvalla puistokannella parikymmentä metriä vähemmän.

Tunnelihankkeessa valettiin noin 70 000 kuutiota betonia ja se onkin betonimäärältään yksi Suomen suurimmista, mitä viime vuosina on rakennettu. Tunnelia varten louhittiin myös mittava määrä kalliota, noin 300 000 kuutiota. Omat haasteensa louhinnalle on asettanut alla kulkeva Länsimetro. Louhintaa on jouduttu yhteensovittamaan metroliikenteen kanssa.

Tunnelin valmistumisen jälkeen Kehä I Keilaniemessä -hankkeessa jatkuvat työt vielä loppuvuoden ajan. Keilaniemen puolella tunnelia tehdään louhintatöitä ja myös ajoväylien sekä kävelyn ja pyöräliikenteen reittien viimeistelytöitä on jäljellä. Työt jatkuvat myös muun muassa puistokannen ja maisemointitöiden parissa.

Espoon kaupungin päätavoitteena on muuttaa Keilaniemen alueen luonnetta tunnelin avulla aiempaa tiiviimmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi, jossa on entistä paremmat yhteydet sekä asukkaille että niille, jotka matkaavat työpaikoille ja Aalto-yliopistoon. Harvoin yksittäisellä infrahankkeella on näin merkittävä rooli kokonaisen kaupunginosan kehittämisessä.

Maarakennuspäivässä 3.10.2019 jaettua palkintoa olivat vastaanottamassa rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare Espoon kaupungilta, projektipäällikkö Jukka Hietaniemi Väylävirastosta, johtaja Tuovi Päiviö Uudenmaan ELY-Keskuksesta, yksikönpäällikkö Jukka Värri ITM Finlandista, toimitusjohtaja Sami Korhonen SRV Infra Oy:stä sekä yksikönjohtaja Jussi Erälahti Swecolta.

Havainnekuva: SARC