0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Koulujen ja päiväkotien suunnittelussa varmistetaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet

Varmistamme koulujen ja päiväkotien suunnittelussa turvalliset ja terveelliset olosuhteet vuosiksi eteenpäin. Monesti projekteissa otetaan mukaan käyttäjät jo suunnitteluvaiheeseen, jotta saadaan tilat vastaamaan todellisia tarpeita. Elinkaarisuunnittelua voidaan tehdä yksittäisille rakennuksille tai kokonaisille alueille. Elinkariajatteluun kuuluu rakennuksen käyttöaikaisen huollon ja ylläpidon helppous sekä kustannustehokkuus. Hyödynnämme elinkaari- ja energiakonsultoinnissa suunnittelijoidemme vahvaa järjestelmä- ja prosessiosaamista sekä edistyneitä digitaalisia työkaluja.

Mansikkalan puukoulu toteutettiin elinkaarimallilla

Mansikkalan puukoulu Imatralla toteutettiin elinkaarimallilla, jossa YIT vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi koulun ylläpidosta 20 vuoden ajan. ”Hankkeessa tarvittiin laajaa puusuunnitteluosaamista, ja hyödynsimme ammattilaisiamme eri puolilta Suomea”, kertoo Swecon puuteknologiapäällikkö Hannes Tähtinen.

 

Laukaan ekokoulu suunniteltiin kestävän rakentamisen ajatuksella

Laukaan ekokoulu  rakentui Terve Talo -kohteena ja se on suunniteltu kestävän rakentamisen ajatuksella ”koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle”. Koulu edustaa terveyttä ja ekologista rakentamista. Ekokoulu toteutettiin projektinjohtourakkana Swecon ollessa mukana kohteen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa vastaten sekä puukohteen rakenne- että talotekniikasta. Suunnitteluun pääsivät vaikuttamaan myös koulun henkilökunnan lisäksi lapset vanhempineen, kuntapäättäjät ja kyläläiset.

Isokuusen päiväkodin ja koulun kaikissa tiloissa näkyy massiivipuu

Vuoden 2022 alussa valmistunut  yli 300 lapsen kaksikerroksinen Isokuusen päiväkoti ja koulu. Swecoon nykyään kuuluva konsulttitoimisto Gaia selvitti jo 2020 rakennustoiminnasta aiheutuvat kokonaispäästöt ja tuloksia hyödynnettiin Swecon tekemässä rakenne- ja elementtisuunnittelussa hanke- ja toteutussuunitteluvaiheessa.

Monipuolista perustus teräsrakenne ja vesikattosuunnittelua Iisalmen Kauppis-Heikin kouluun

Kauppis-Heikin alkuperäinen ja myöhemmin sisäilmaongelmien takia purkutuomion saanut koulu rakennettiin vuonna 1967. Se oli saanut nimensä 1900-luvun taitteessa eläneen kansankirjailijan Heikki Kauppisen mukaan. Vuonna 2012 avattu, uusi hirsirakenteinen Kauppis-Heikin koulu sijaitsee Iisalmen Peltosalmella. Sweco toimi upean puurakenteisen kohteen päärakennesuunnittelijana ja vastasi puurakenteiden ohella myös perustus-, teräsrakenne- ja vesikattosuunnittelusta.