0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Lidl jakelukeskus

Lidlin jakelukeskuksessa toimii Suomen tehokkain kiinteistön oma energiavarasto ja mikroverkko

Swecon teollisuusasiantuntijat suunnittelivat Lidlin Järvenpään jakelukeskukseen täysin uusiutuvalla energialla toimivan älykkään sähköverkon. Valtavaa kiinteistöä lämmitetään ja viilennetään oman mikroverkon aurinkopaneeleilla – ja vain tarvittaessa varavoimakoneilla ja ostoenergialla. Omavarainen sähköntuotanto on uuden energianvarastointitekniikan ansiota.

Lidlin mikroverkkoon kuuluu keski- ja pienjännitekojeistot, 1600 aurinkopaneelia ja 2 varavoimakonetta sekä kaiken sydämenä Suomen tehokkain kiinteistön yhteyteen asennettu energiavarasto.

”Vastasimme jakelukeskuksen mikroverkon sähkönjakelun eri laitekokonaisuuksien yhteistoiminnan ja energiavaraston ohjauksen esi- ja toteutussuunnittelusta eli siitä, miten kaiken kuuluu toimia sähkönjakelun kannalta eri käyttötilanteissa”, kertoo Swecon älykkäiden sähköverkkojen asiantuntija Marko Räty.

Energiavarastointitekniikka on Suomessa uusinta uutta. Aikaisemmin vastaavaa on käytetty kiinteistön yhteydessä vain Sellon kauppakeskuksessa ja Fortumin testiympäristössä, jonka suunnittelussa Swecokin oli mukana. ”Jakelukeskuksen energiavarasto on tällä hetkellä Suomen suuritehoisin kiinteistön yhteyteen asennettu ja reservimarkkinaan kytketty akusto.”

Merkittävät hyödyt asiantuntevilla laitevalinnoilla

Swecon teollisuusasiantuntijat huolehtivat myös laitekokonaisuuksien ja urakoiden hankinta-aineistoista.

”Meillä on laaja kokemus älykkäiden mikroverkkojen laitevalinnoista ja teknisestä määrittelystä, mikä takaa huoltovarmat ratkaisut, tuoteturvallisuuden ja kylmäketjun katkeamattomuuden”, sanoo Swecon kiertotalouden asiantuntija Mika Kierikka. Oikeat laitevalinnat toivat Lidlille myös huomattavia säästöjä. ”Yksityiskohtaisella määrittelyllä pystyimme valitsemaan kalleimman energiavaraston sijaan vastaavan kokonaisuuden, joka tulee maksamaan itsensä takaisin monikymmenkertaisena”, Räty lisää.

Sähköenergiaa kulutetaan ja varastoidaan joustavasti

Mikroverkon monisuuntaisen siirtokyvyn avulla jakelukeskuksen omaa sähköntuotantoa ja -kulutusta optimoidaan automaattisesti kellon ympäri, muun muassa auringonpaisteen määrän ja sähkön hinnan mukaan.

”Jakelukeskuksessa tuotetaan energiaa pääasiassa omilla aurinkopaneeleilla ja varastoidaan aina kun mahdollista myöhempää tarvetta varten, mikä tekee kokonaisuudesta mahdollisimman omavaraisen sähköenergian suhteen”, Räty toteaa.

Jakelukeskuksen mikroverkko edustaa hajautettua energiantuotantoa, jonka ideana on tuottaa sähköä perinteisten voimalaitosten sijaan pienissä yksiköissä. Energiankulutuksen itsenäinen ohjaaminen mahdollistaa oikea-aikaisen kulutuksen. Jakelukeskus osallistuukin kysyntäjoustoon ohjaamalla energiankulutustaan niin, että esimerkiksi kulutuspiikit vähenevät.

”Kulutuspiikkejä voidaan leikata myös energiavarastolla, mikä on ansaintamuotona yksi tehokkaimmista.”

Jakelukeskus mukana Fingridin reservimarkkinoilla

Perinteisesti kiinteistöt vain vastaanottavat energiaa. Jakelukeskuksen mikroverkon yhteys valtakunnan verkkoon on kuitenkin kaksisuuntainen. Energiavaraston energiaa voidaan välittää ulospäin ja osallistua kantaverkkoyhtiö Fingridin reservi- eli säätösähkömarkkinoille.

”Jakelukeskuksen osallistuminen reservimarkkinoille korjaa kantaverkon kuormitusvaihteluja eli ylläpitää sen normaalin käyttötilan taajuustasapainoa kaksisuuntaisesti”, Räty kertoo. Osallistumisesta on apua muun muassa kantaverkon vakavissa häiriötilanteissa. ”Tehoa voidaan syöttää kiinteistöstä verkkoon tai jakelukeskus voi käyttää tarvittaessa omia energianlähteitään, kuten varavoimageneraattoreita ja akustoon varastoitua energiaa.”

Sähkönsiirron kantaverkon tasapainotus tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi haaste. Sähköverkolle tärkeää liike-energiaa eli inertiaa ylläpitävät ja vahvistavat voimalaitokset saavat rinnalleen yhä enemmän epävakaita paikallisia energiantuotantomuotoja.

”Aurinkopaneelien ja tuulivoiman käyttö lisääntyy, ja myös säädettyjen käyttöjen osuus teollisuudessa kasvaa. Kaikki tämä laskee sähköverkon inertiaa entisestään.”

Toimintavarmuus huippuluokkaa!

Jakelukeskus toimii ympäri vuorokauden ja sisältää jopa 20 000 neliömetriä erilaisia kylmätiloja. Sähköverkon toimintavarmuudesta ei voikaan tinkiä. Energiavarastotekniikalla parannetaan onneksi myös sähkön laatua.

”Energiavaraston akusto suodattaa esimerkiksi harmonisia yliaaltoja ja kompensoi loistehoa, mikä vähentää sähköverkon häviöitä ja nostaa käyttövarmuuden huipputasolle”, Räty sanoo. Jakeluverkon katkokset voidaan hoitaa katkottomasti, ja kaikissa häiriöissä varavoimakoneita ei tarvitse edes käynnistää. ”Energiavarastotekniikalla voidaan käytännössä laskea energiakustannuksia.”

Lidlin jakelukeskuksen mikroverkkohanke on todellinen suunnannäyttäjä uusiutuvan energian käytön ja oikein ajoitetun energiankulutuksen saralla. Energiasäästöjä saadaan aikaan yhä innovatiivisemmin keinoin.

”Monimutkaiset mutta käyttövarmat sähköjärjestelmät ovat leipälajimme, ja Lidlin jakelukeskuksessa meillä oli oiva tilaisuus tuoda kiinteistösähköistyksen maailmaan uutta teollisuustason sähköteknistä osaamista ja puolueeton näkökulma. On hienoa olla mukana tulevaisuuden sähköverkkojen rakentamisessa!” Räty kiteyttää.

Oletko jo tutustunut Swecon Urban Insightiin? Urban Insight Vuoden 2019 teemana on Urban Energy, joka käsittelee kestävän kaupunkikehityksen eri puolia energiankäytöstä, uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta.

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta osoitteessa www.swecourbaninsight.com