0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektin toteutus EPCM-mallilla keventää teollisuusinvestoijan työtaakkaa

Projektin toteutus EPCM-mallilla keventää teollisuusinvestoijan työtaakkaa

Projektin toteuttaminen EPCM-mallilla sopii parhaiten tilanteisiin, joissa teollisuuslaitoksen rakentajalla on selkeä käsitys siitä, mitä halutaan tehdä ja mihin hintaan. Vain projektin toteuttamiseen tarvittavaa aikaa, osaamista ja asiantuntijaorganisaatio puuttuu.

EPCM-toteuttajana Sweco johtaa projektia ja asiakas voi keskittyä omaan osaamiseensa. EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)- palvelukokonaisuus räätälöidään aina tapauskohtaisesti, mutta tavoitteena on asiakkaan kannalta mahdollisimman kevyt prosessi. ”Jos luottamus on kunnossa, asiakasta ei tarvita projektin käytännön pyöritykseen, vaan riittää, että mukana on henkilö, joka pystyy tekemään tilauksia eli luomaan kaupalliset suhteet valittuihin rakentajiin, laitetoimittajiin ja palveluntarjoajiin”, kertoo Swecon johtava asiantuntija Samuli Puhakka. Kokemus tuo projektinjohtoon rutiinia EPCM-projektin alussa määritellään asiakkaan tarpeet. Jos kokonaisuudesta ei ole vielä selvää käsitystä, alustava suunnitteluprojekti voi auttaa jäsentämään investoinnin todellisia kustannuksia ja muita realiteetteja. 

”Suosittelemme kevyempiä projektikokonaisuuksia silloin, kun tarvitaan lisäymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemissä”, Puhakka toteaa. ”On kaikkien edun mukaista turvata projektin budjetti aivan loppumetreille asti. 

Teollisuusinvestointi on aina monivaiheinen prosessi, jonka hoitaminevie aikaa. EPCM-toteuttajan kokemus auttaa käyttämään ajan tehokkaasti, jolloin projekti etenee jouhevasti, turhaa työtä ei tehdä ja virheitä sattuu vähemmän. 

Hoidamme jatkuvasti erikokoisia teollisuusprojekteja, mikä tuo koordinointiin rutiinia”, Puhakka sanoo. ”Kun konsulttiorganisaatio on riittävän laaja, syväosaamistakin löytyy eri osa-alueilta. Silloin lopputulos on ammattimainen.” 

EPCM-toteutus joustaa yllättävissä tilanteissa

EPCM-toteuttajana Sweco kantaa kokonaisvastuun projektista aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta työmaan valvontaan, rakentamisen johtamiseen ja käyttöönottoon. 

”Projektikoordinaattorina vastuullamme ovat usein myös ympäristö- ja viranomaisasiat, riskien hallinta sekä kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteiden varmistaminen”, kertoo Swecon teollisuuden asiantuntija Jarkko Heikura. 

Läpinäkyvä ja sujuva tiedonkulku on yksi EPCM-projektin kulmakivistä. Kun vastuu on yhden toimijan harteilla, yllättäviin tilanteisiin pystytään reagoimaan välittömästi”, Heikura sanoo. Samalla tilaajan on mahdollista muuttaa suunnitelmia tai limittää rakennusvaiheita joustavasti projektin aikana. 

Teknis-taloudellista turvaa laajoihin teollisuusinvestointeihin

Jopa satoja miljoonia euroja maksavat laitosinvestoinnit vaativat, että tehdas tai tuotantolinja saadaan käyntiin aikataulussa ilman viivytyksiä. EPCM-toteutustapa laskee riskejä erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa teollisuushankkeissa. 

”Emme tee päätöksiä tilaajan puolesta, mutta tuemme päätöksentekoprosessia tuottamalla puolueetonta tietoa, muun muassa teknisistä vaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista”, toteaa Swecon kiertotalousasiantuntija Arto Hakola. ”Hankkeen aikataulu ja budjetti pitävät, kun projektinjohdolla on riittävä kokonaisnäkemys – myös tilaajan tavoitteista.” 

Hakola korostaa, että EPCM-konsultti on aina tilaajan edunvalvoja. ”Varmistamme, että tilaaja tietää koko ajan, miten projekti etenee niin suunnitelmien, toteutuksen kuin kustannustenkin kannalta.”