0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Autan projektipäälliköitä keskittymään asioihin, joissa asiantuntijuutta todella tarvitaan”

Laatupäällikkö Heidi Rantalan tärkein tehtävä on tukea projektipäälliköiden arkea ja suunnittelun laatua. Projekteissa etsitään yhdessä helpoimmat ja kustannustehokkaimmat tavat toimia.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Heidi Rantala ja toimin Swecon talotekniikkatoimialan laatupäällikkönä. Diplomi-insinööritutkinnon lisäksi minulla on ammatillisen opettajan pätevyys sähkötekniikan alalta ja alun perin tulinkin Swecolle sähkösuunnittelijaksi. Koska projektityön tekeminen on minulle tuttua, ymmärrän sen kipukohdat ja pystyn näin auttamaan projektipäälliköitä heidän arjessaan niin, että he voivat keskittyä asiakastyön hoitamiseen ja asioihin, joissa heidän asiantuntijuuttaan todella tarvitaan.

Minkälaisia tehtäviä laatupäällikön arkeen kuuluu?

Roolini on hurjan laaja, mutta sen ytimessä on Projektituki-palvelu. Jotta laatu ei jäisi projekteissa irralliseksi asiaksi, tuemme projektipäälliköitä ihan käytännön tasolla. Yhdessä projektipäälliköiden kanssa etsimme aina sujuvimman ja kustannustehokkaimman tavan toimia. Tukipalvelujen ansiosta projektipäälliköiden ei esimerkiksi tarvitse hallita kaikkia ohjelmistoja.

Omiin tehtäviini kuuluu uusien työntekijöiden kouluttaminen Swecon järjestelmiin ja toimintatapoihin. Nautin kouluttamisesta ja siitä, että saan olla työni puolesta tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Saan myös liikkua Swecon toimistoilla ympäri Suomen, mikä antaa projekteihin laajan näkökulman. Pyrin olemaan projektipäälliköille helposti lähestyttävä apu erilaisten ongelmien ja projektiarjen haasteiden ratkaisussa.

Lisäksi laatupäällikön tehtäviin kuuluu sisäisten ja ulkoisten auditointien organisointi, tulosten raportointi ja johdon laatukatselmusten järjestäminen.

Minkälaisia edistysaskelia Swecolla on otettu laatuasioissa?

Laadun varmistus koetaan helposti pelkäksi lomakkeiden täyttämiseksi, ja siksi korostan aina, ettei mitään tehdä ainoastaan laadun takia, vaan jokaisen toimenpiteen on hyödytettävä aidosti projektia. Näin varmistamme, että vaadittavat toimenpiteet tulee tehtyä. Hyvä esimerkki on projektisuunnitelma. Se vaaditaan projekteissa laadun takia, mutta siitä on kehitetty myös työkalu, joka auttaa projektin läpiviennissä.

Kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti sisäisen ja ulkoisen palautteen sekä projektien tulosten pohjalta. Lisäksi kehitämme erilaisia aputoimintoja myös yhdessä muiden toimialojen laatupäälliköiden kanssa. Käymme jatkuvaa keskustelua esimerkiksi Swecon ympäristötavoitteista ja niihin liittyvän tietoisuuden lisäämisestä. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen, energialaskenta ja tekniikan automaattinen ohjaus ovat suunnittelijoille ihan arkisia asioita, ja meidän tehtävämme on nostaa esiin, että ne ovat myös erinomaisia esimerkkejä kestävästä kehityksestä.